simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier disertaţie

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de disertaţie.

ADEVERINȚELE DE DISERTAȚIE (țin locul diplomei, până la eliberarea acesteia în iunie 2019) pot fi ridicate începând cu data de 10 iulie 2018 de la secretariatul Master între orele 9-12, cu următoarele precizări:

- Adeverințele se eliberează într-un singur exemplar și pot fi ridicate numai personal sau cu procură notarială.

- În data de 18 iulie, secretariatul va fi închis datorită admiterii

- Atât adeverințele, cât și fișele de lichidare se pot ridica până în data de 10 august 2018 sau după data de 3 septembrie 2018 de la secretariatul Master.

După susținerea disertației, toți absolvenții vor trebui să completeze FIȘA DE LICHIDARE (formularul se găsește la secretariat).

Fișa de lichidare va trebui semnată de către:
- Administratorul șef de facultate – la casierie
- Biblioteca facultății
- Serviciul contabilitate al UBB –str. I.C. Brătianu nr. 14
- Serviciul social al UBB –str. I.C. Brătianu nr. 14
- Cămin UBB – numai dacă ați stat la cămin

Pe baza fișei de lichidare se vor elibera diplomele în original din dosarul dvs.
Atenție! Dacă nu ridicați diploma de bacalaureat de la facultate până în 1 ianuarie 2019, se vor aplica taxe de stocare.

De asemenea, în termen de maxim 10 zile de la data susținerii lucrării de disertație se vor elibera ADEVERINȚELE DE DISERTAȚIE (țin locul diplomei, până la eliberarea acesteia în iunie 2019)
Adeverințele se eliberează într-un singur exemplar și pot fi ridicate numai personal sau cu procură notarială.

 

Atât adeverințele, cât și fișele de lichidare se pot ridica până în data de 10 august 2018 sau după data de 3 septembrie 2018 de la secretariatul Master.

La susținerea lucrărilor de disertație vă veți prezenta cu actul de identitate!

Succes!

Specializarea „Ştiinţe penale şi criminalistică” - Laboratorul de Criminalistică, ora 9,00

 

Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ – preşedinte
Conf. dr. Sorin Alămoreanu
Lect. dr. Daniel Niţu

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Ioana Vasiu
Conf. dr. Radu Chiriţă

 

Specializarea „Instituţii de drept privat”, sala P7, ora 10,00
Prof. dr. Emese Florian – preşedinte
Prof. dr. Ionuţ Popa
Conf. dr. Felicia Roşioru

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Lect. dr. Juanita Goicovici
Lect. dr. Sergiu Golub

 

Specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor – sala 115, ora 9,00

Prof. dr. Sergiu Deleanu – preşedinte
Prof. dr. Paul Vasilescu
Lect. dr. Alina Oprea

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Radu Catană
Prof. dr. Ionuţ Popa
Conf. dr. Cosmin Costaş
Lect. dr. Kocsis Jozsef

 

Specializarea „Drept privat al Uniunii Europene”, sala 116, ora 8,15
Conf. dr. Fabian Gyula– preşedinte
Prof. dr. Emese Florian
Lect. dr. Kocsis Jozsef

 La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:

Conf. dr. Szalayne-Sandor Erzsebet
Conf. dr. Berke Gyula

Attachments:
Download this file (Comisii disertatie iulie 2018.pdf)Comisii disertatie iulie 2018.pdf[ ]76 kB

I. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE VARA (pentru specializările: Instituții de drept privat, Științe penale și criminalistică, Dreptul european și național al afacerilor, Drept privat al UE) va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 2-4 iulie 2018 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 5 iulie 2018

 

II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE TOAMNĂ (exclusiv pentru specializarea ICBL) va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 4- 5 septembrie 2018 - la secretariatul master, biroul P3, între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 6 septembrie 2018

 

Acte necesare înscrierii la disertaţie :

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată; Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a cartii de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului") Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a actului de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2015 şi anterioare 2015 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

Susţinerea lucrărilor de disertaţie din data de 2 februarie 2018 va avea loc după cum urmează:

Specializarea ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ

 Laboratorul de Criminalistică, ora 9,00
Prof. dr.Ioana Vasiu – preşedinte
Conf. dr. Sorin Alămoreanu
Conf. dr. Ovidiu Podaru

Specializarea „DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR

Comisia 2, Sala P7, ora 8,45

Prof. dr. Radu Catană– preşedinte
Conf. dr. Felicia Roşioru
Lect. dr. Alina Oprea

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11