Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul IV

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR, MOBILITATE (= transfer ) şi PRELUNGIREA STUDIILOR se vor depune la secretariat, în perioada 10 - 18 septembrie 2018, între orele 9:00-12:00.


Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.

PRECIZĂRI:


1. În cazul PRELUNGIRII STUDIILOR:

După cei 4 ani de studii , studenții care mai au examene restante (dar au cel puțin 30 de credite pe anul IV – 2017-2018) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an . Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăşi numărul total al anilor de studiu (respectiv 4).
NEDEPUNEREA CERERII PÂNĂ LA DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2018, ORA 12,00 DUCE LA EXMATRICULAREA STUDENTULUI.

2. În cazul EXMATRICULĂRII/REÎNMATRICULĂRII:


Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai", în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi".
Astfel, studenţii care în anul IV, 2017-2018 nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați.
Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE.
De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 18 septembrie 2018 vor fi exmatriculaţi.
- taxa de reînmatriculare este de 200 de lei.

3. În cazul CERERILOR DE MOBILITATE(= transfer) (în 2 exemplare),se vor depune la secretariat, în perioada 10 - 21 septembrie 2018, între orele 9:00-12:00.
Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.
PRECIZĂRI:

Transferul la Invatamant la distanta se poate solicita in perioada 10 - 21 septembrie 2018, între orele 9:00-12:00.

În cazul mobilităţii (transferului) la alta facultate: - 
Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai", în baza ECTS, Universitatea „Babeş-Bolyai" acceptă prin transfer (mobilitate academică internă) studenţii de la Universităţile din Consorţiu.
Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an și până la sfârșitul penultimului an de studii (respectiv în anii 2 şi 3), la aceeași specializare.
Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârșitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerințelor prevăzute în programul de învățământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.
Mai multe detalii privind mobilităţile găsiţi în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai", în baza ECTS (pe care îl găsiţi la secţiunea Regulamente), precum şi în Ordinul pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, anexat mai jos.
- pentru studenţii care se transferă la alte instituţii, taxa de transfer este de 500 lei.
- pentru studenţii care se transferă la facultatea noastră se percepe o taxă de înmatriculare de 100 lei.
Pe lângă cererea de transfer studenţii care vin de la alte facultăţi trebuie să prezinte şi o situaţie şcolară sau o foaie matricolă.
.
4. În cazul reluării studiilor:
- studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2018-2019 taxa de şcolarizare este de 3600 lei.

Notele la licență, atât la proba scrisă, cât și de la susținerea lucrării vor fi afișate exclusiv pe pagina personală a studentului-http://law.ubbcluj.ro/privarea/

Proba scrisă a examenului de licenţă din data de 2 iulie 2018 va începe la ora 9,00 în cele 3 amfiteatre de la parter.

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la sala unde sunt repartizaţi la ora 8,45, având asupra lor Cartea de identitate, legitimatia de licenta şi un pix negru.

Listele nominală a candidaților sunt afișate pe săli: Amfiteatrul Aurelian Ionașcu, Traian Pop, Eugeniu Speranția.

Pe durata desfăşurării examenului se interzice candidaţilor să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

Succes!

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2017-2018 va avea loc după următorul calendar:

DATE LICENŢĂ IUNIE - IULIE 2018:

1. Înscrieri: 25 iunie – 29 iunie 2018 -între orele 9,00-12,00 - secretariatul anului IV (biroul P3)
2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 2 iulie 2018
3. Contestaţii la barem: 3 iulie 2018
4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 3 iulie 2018
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 4 iulie 2018
6. Depunerea contestaţiilor: 5 iulie 2018
7. Afişarea rezultatelor finale: 5 iulie 2018
8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 6 iulie 2018

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ :

1. cererea tip de înscriere (se găsește la secretariat)
2. anexa - contine declaratia antiplagiat+acord baza de date (se găsește la secretariat)
3. certificatul de naştereveți aduce certificatul în original și o copie simplă care se va certifica la secretariat sau aduceți direct o copie legalizată
4. o copie a cărţii de identitate
5. diploma de bacalaureat - Dacă diploma se află la dosar, se va face la secretariat copia conformă, dacă nu - veți aduce diploma în original și o copie simplă care se va certifica la secretariat sau aduceți direct o copie legalizată
6. foaia matricolă de la liceu - veți aduce foaia în original și o copie simplă care se va certifica la secretariat sau aduceți direct o copie legalizată
7. o copie a certificatului de competenţă lingvistică (fie cel emis de facultate , fie un certificat internațional)
8. 2 fotografii color, tip buletin, format 3x4 cm, pe hârtie fotografică poroasă - se trece numele pe spatele pozelor
9. un exemplar din lucrarea de licenţă – forma finală TIPARITA (acest exemplar va ajunge la comisie). Vă rog să vă asigurați că sunt trecute pe copertă- numele absolventului si numele profesorului coordonator, iar in interior si titlul lucrării
10. un exemplar din lucrarea de licenţă – pe CD( în format doc, docx, odt sau rtf) - se trece numele pe cd/plic

 

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2015 şi anterioare 2015 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11