スーパーコピー時計 スーパーコピー財布 スーパーコピーバッグ ブランドコピー時計
スーパーコピーヴィトン ブランドコピー コピーブランド
Anul IV
Secretariat

Simona - Maria Pop
0264-405300, int. 5927
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul IV

Programarea examene anul IV, sem 1+Recunoaştere opţionale

În documentele ataşate veţi găsi PROGRAMAREA EXAMENELOR AFERENTE ANULUI IV, SEM 1:

- sesiunea de iarnă din perioada 22.01.2018-11.02.2018 (inclusiv datele din presesiune)

- sesiunea de restanţe pentru examenele sem 1 din perioada 19-22 februarie 2018. Aceasta va fi ultima şansă pentru a vă da restanţele de anul IV, sem 1 deoarece în toamnă nu organizează sesiune pentru materiile de anul IV.

Precizări privind sesiunea din perioada 22.01.2018-11.02.2018:

1.  Pentru datele din presesiune – este obligatorie programarea pe pagina personală până duminică, 14 ianuarie, ora 8,00. Neprogramarea atrage imposibilitatea prezentării la . materiile opţionale în presesiune.

2.Pentru Terminologie juridică în limba engleză pe programare vor apărea doar 2 date, indiferent de profesor, respectiv: 15.01.2018 şi 08.02.2018!!!

 3. Pentru examenele din sesiunea obişnuită (22 ianuarie 2018 – 11 februarie 2018),studenţii trebuie să opteze până DUMINICĂ 21 ianuarie 2018, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen. 

Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor
(http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php). Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă.

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până joi, 11 ianuarie 2018 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până vineri, 10 ianuarie 2018 ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

 

Cererile pentru recunoaşterea OPŢIONALELOR NENOMINALIZATE însoţite de adeverinţa sau foaia matricolă doveditoare se vor depune la secretariatul anului IV în perioada 22 ianuarie-22 februarie 2018.

 

Licenţă iunie-iulie 2018

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2017-2018 va avea loc după următorul calendar:

 Date licenţă iunie - iulie 2018:

1. Înscrieri: 25 iunie – 29 iunie 2018
2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 2 iulie 2018
3. Contestaţii la barem: 3 iulie 2018
4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 3 iulie 2018
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 4 iulie 2018
6. Depunerea contestaţiilor: 5 iulie 2018
7. Afişarea rezultatelor finale: 5 iulie 2018
8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 6 iulie 2018

Evaluare cursuri -sem I (2017-2018)

În perioada 11 decembrie 2017 - 12 ianuarie 2018 studenţii sunt rugaţi să evalueze cursurile şi seminariile la care au participat.

Evaluarea se face prin intermediul opţiunii Evaluare cursuri de pe Pagina personală şi este anonimă.

Această evaluare are un scop statistic şi va contribui la îmbunătăţirea activităţii didactice.

Competenţa lingvistică

Studenţii care au dat  examenul la limbă străină în anul I, semestrul 2 (EXCLUSIV în anul 2014-2015) li se va elibera un certificat de competenţa lingvistică cu o valabilitate de 2 ani. Eliberarea lui va avea loc în perioada aprilie-mai 2018.

STUDENŢII CARE AU FOST ÎNMATRICULAŢI ÎN ANUL I, ÎNAINTE DE ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 ŞI NU AU DEJA RESPECTIVUL CERTIFICAT SAU DEŢIN UN CERTIFICAT EXPIRAT VOR TREBUI SĂ SUSŢINĂ ACEST EXAMEN LA CENTRUL ALPHA DIN CADRUL FACULTĂŢII DE LITERE, urmând să obţină un punctaj de minim B1 .

La Facultatea de Drept nu se va mai organiza examen de competenţă lingvistică pentru studenţii de anul 4 sau prelungire de studii!!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11