Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul IV

Studenţii anului IV, care au fost selectaţi în cadrul proiectului SPiC - Studenţi în Practică pentru o viitoare Carieră, pot să îşi ridice convenţiile de practică de la Decanat, între orele 9-12, în perioada 22 - 26 noiembrie 2018.
Termenul limită de depunere a convenţiilor de practică, după ce au fost semnate de către studenţi şi tutori, este 3 decembrie 2018, la Decanat, între orele 9-12.

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2018-2019, sesiunea FEBRUARIE 2019, va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 21 – 23 ianuarie şi 25 ianuarie 2019 (biroul P3 intre orele 9-12)
2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 28 ianuarie 2019
3. Contestaţii la barem: 29 ianuarie 2019
4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 29 ianuarie 2019
5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 30 ianuarie 2019
6. Depunerea contestaţiilor: 31 ianuarie 2019
7. Afişarea rezultatelor finale: 31 ianuarie 2019
8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 1 februarie 2019

Actele necesare pentru înscrierea la licenţă sunt următoarele:

- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);
- diploma de bacalaureat în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- foaia matricolă de la liceu în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă (se trece numele pe spatele pozelor);

- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită, coperata)

- un exemplar din lucrarea de licenţă-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;
- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2015 şi anterioare 2015 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

Ataşat, regăsiţi repartiţia studenţilor selectaţi în proiect, pe tutori şi supervizori.

ANUNȚ SEMINAR DE INSTRUIRE STUDENȚI

Stimaţi studenți, vă invităm să participați la seminarul de instruire dedicat stagiilor de practică derulate în cadrul proiectului SPiC - Studenți în Practica pentru o viitoare Cariera, Contract POCU/90/6.13/6.14/109139.
Seminarul va avea loc marți, 13 noiembrie, Amfiteatrul Aurelian IONAŞCU, în intervalul orar 15-17.
IMPORTANT: Prezenţa este obligatorie şi fiecare student să aibă asupra sa o copie a actului de identitate!

Ataşat, regăsiţi lista finală cu studenţii selectaţi în cadrul proiectului.

Vă așteptăm cu drag,
Echipa de proiect

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11