Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul IV

Anunţ important

În perioada 1-25 august 2017 ( inclusiv) CASIERIA ESTE ÎNCHISĂ!

Examenele restante / taxele de școlarizare restante pot fi achitate in perioada 28-31 august, între orele 9:00-12:00!

Anunţ

În data de 20 iulie 2017 secretariatul anului 4 va fi închis.

Anunţ important

CERERILE DE REÎNMATRICULARE, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR, MOBILITATE (= transfer la învăţământ la distanţă) şi PRELUNGIREA STUDIILOR se vor depune la secretariat, în perioada 11 - 19 septembrie 2017, între orele 9:00-12:00.
Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau pe site-ul facultăţii.
PRECIZĂRI:
1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:
Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai", în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi".
Astfel, studenţii care în anul 2016-2017 nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați.
Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei CERERI DE REÎNMATRICULARE.
De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante până în data de 15 septembrie 2017 vor fi exmatriculaţi.
- taxa de reînmatriculare este de 200 de lei.
2. În cazul întreruperii studiilor:
- studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi .
3. În cazul reluării studiilor:
- studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii. Pentru anul universitar 2017-2018 taxa de şcolarizare este de 3600 lei.
4. În cazul prelungirii studiilor:
- Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăşi numărul total al anilor de studiu (respectiv 4)

Proba scrisă a examenului de licenţă, 3 iulie 2017

Proba scrisă a examenului de licenţă din data de 3 iulie 2017 va începe la ora 9,00.

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la sala unde sunt repartizaţi la ora 8,45, având asupra lor Cartea de identitate şi un pix negru.

Repartizarea pe săli a candidaţilor se găseşte la secţiunea LICENŢĂ.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11