Secretariat

Andreea-Monica Sebe
0264-405300, int. 5910
anul2@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Anul II

Programare examene sesiunea de toamnă

Pentru sesiunea de restanțe studenţii trebuie să opteze până în data de 2 septembrie 2018, ora 8:00, pentru una dintre cele două date planificate pentru fiecare examen (semestrul II), respectiv pentru o singură dată (semestrul I). Opţiunea se exprimă în formă electronică, utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php).

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. 

Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 30 august 2018 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la Secretariat sau la Decanatul facultății până la data de 31 august 2018, ora 12:00. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una dintre datele de examinare.

Drept civil.Obligaţii, seria 1 (prof.dr.Ionuţ Popa)- afişare note şi barem

Notele la DREPT CIVIL. OBLIGAŢII, seria 1 din data de 21.06.2018 se vor afişa pe pagina personală, azi, 29 iunie 2018, după ora 12.

Consultarea lucrărilor de la ambele date va avea loc luni, 2 iulie 2018, ora 17, sala P7.

Drept penal. Partea generală II- afişare note şi consultare lucrări

Notele la DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ II din data de 23.06.2018 se vor afişa pe pagina personală, azi, 26 iunie 2018, după ora 12.

Consultarea lucrărilor, pentru ambele serii, va avea loc luni, 27 iunie 2018, ora 10, biroul 119

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11