Secretariat

Ana - Angela Seica
0264-405300, int. 5987
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Burse semestrul II

Cererile-tip pentru burse DE PERFORMANŢĂ sau DE MERIT vor fi depuse la secretariatul de an, în perioada 25.02.2019 - 15.03.2019, de luni până vineri, între orele 09.00-12.00

 CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE şi MEDICALE se vor depune la Casierie(parter), în perioada 25.02.2019 - 15.03.2019, de luni până vineri, doar între orele 9.00-12.00. 

VENITUL MAXIM ADMIS: 1.195,66 LEI.

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:


Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1.195,66 lei) vor depune următoarele documente:
1) cerere de bursă tip - se obţine de la secretariatul facultăţii;
2) anexa nr. 7 - se obţine de la secretariatul facultăţii;
3) anexa nr. 11- se obţine de la secretariatul facultăţii;
4) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
5) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
6) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
7) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
8) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
9) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
10) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019;
b) adeverinţă de şomaj pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019;
c) adeverinţă de venit net, pentru lunile noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019;
11) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
12) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
13) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
14) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
15) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

Atenţie: Adeverinţele ANAF şi Registrul Agricol sunt obligatorii atât pentru anul 2018 cât şi pentru anul 2019!

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:
1. cerere de bursă tip - se obţine de la secretariatul facultăţii;
2. anexa nr. 12 - se obţine de la secretariatul facultăţii;
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3).
art. 16, aliniatul (3), punctul 3 - .studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare

Certificatul medical (adeverinţa medicală) va fi semnat şi ştampilat şi de medicul din cadrul UBB, dr. BOJAN Mircea ( cabinetul medical este în cadrul Căminului Sport XXI – str. Pandurilor nr. 7, orar: luni şi miercuri 14-19, marţi, joi şi vineri 8-13 ).

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11