Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Contractele de studii și de școlarizare(1-12 OCTOMBRIE 2018)

CONTRACTELE SE POT COMPLETA DE MARTI, 2 OCTOMBRIE 2018, ORA 14,00!

 

La secţiunea Documente găsiţi structura anului universitar 2018-2019, precum şi planul de învăţământ care cuprinde lista disciplinelor studiate.

ÎN PERIOADA 1-12 OCTOMBRIE 2018 STUDENŢII ANULUI I TREBUIE SĂ COMPLETEZE CONTRACTUL DE STUDII ŞI CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE.


I. Pentru completarea CONTRACTELOR de STUDII se vor parcurge următorii paşi:

1. Se accesează pagina personală - http://law.ubbcluj.ro/privarea/ începând cu data de 1 octombrie 2018.
2.Se vor completa disciplinele pe ambele semestre (disciplinele obligatorii + câte o disciplină opțională per semestru+limba străină +educație fizică), dupa cum urmeaza:
- sem 1 – 4 discipline obligatorii+1 optional+limba straina+educatie fizica
- sem 2– 4 discipline obligatorii+1 optional+limba straina+educatie fizica

3. Studentul se va prezenta la la secretariatul de an pentru validarea si semnarea contractului în forma lui finală (la secretariat nu se pot face modificări) în perioada 1-12 octombrie 2018. între orele 9-12 după următorul program:


- săptămâna 1-5 octombrie, între orele 9-12–studenții de la litera A la litera K

- săptămâna 8-12 octombrie, între orele 9-12  –studenții de la litera L la litera Z

După validarea contractului NU se mai pot face modificări!

Vă rugăm să respectaţi programarea de mai sus!

Important - Numărul maxim de locuri pentru fiecare opţional este 200 şi se ocupă în ordinea completării contractelor de studii.

* De asemenea, in momentul semnării contractului aveţi posibilitatea de opta pentru studierea următoarelor discipline  ȘI în limba maghiara:

- Terminologie maghiara -semestrul 1
- Economia politică - semestrul 1
- Dreptul internaţional public - semestrul 2
- Dreptul instituţional al U.E. -semestrul 2

Va trebui să optați pentru aceste materii în limba maghiară în momentul completării contractului.

II. CONTRACTELE DE ŞCOLARIZARE SE RIDICĂ DE LA SECRETARIAT ŞI SE COMPLETEAZĂ ÎN DOUĂ EXEMPLARE.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11