Centrul de Documentare pentru Juriști și Asistență pentru Cetățeni

COMUNICAT

In cadrul Proiectului Sipoca 377 : “Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”,cod MySMIS: 111830 

 

Facultatea de Drept UBB organizează o procedură de selecție a participanților la cursul de formare profesională cu titlul : „Aspecte teoretice şi practice privind justiţia drepturilor şi libertăților fundamentale. Particularități ale grupurilor vulnerabile”.

Imagine sigle UE, Guvernul României, POCA, Instrumente structurale

În desfășurarea programului SIPOCA 377: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație si justiție”, a fost înființat și funcționează, în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, încă din luna decembrie 2018, „Centrul de consiliere pentru juriști si asistență pentru cetățeni”. Acesta se adresează specialiștilor în drept, funcționarilor administrației publice, precum și cetățenilor, în special persoanelor vulnerabile.

Scopul centrului:

  • de a susține activitatea specialiștilor în domeniul dreptului și a funcționarilor publici pentru a putea acorda asistență de specialitate persoanelor din grupuri vulnerabile și de a conferi consiliere de specialitate acestora în vederea evitării victimizării lor;
  • de a veni în sprijinul victimelor sistemului de administrație și justiție.

În cadrul centrului, experții noștri avocați pot fi abordați de:

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11