criste

Studii

 • Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept – Secţia Drept Comunitar - licenţă în drept (2010);
 • Université de Bourgogne, Faculté de Droit et de Science Politique, Dijon, Franţa, nivel Master 1, bursă Erasmus (2010);
 • Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept, master Ştiinţe Penale şi Criminalistică (2011);
 • Faculté International de Droit Comparé, Diplôme de droit comparé, premier cycle, Strasbourg, Franţa (2011);
 • Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept, student-doctorand, specializarea Drept procesual penal (2012 - prezent).

Stagii de pregătire şi documentare

 • Stagiu de documentare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa, iulie – august 2012;
 • Stagiu de documentare la Université de Limoges, Faculté de Droit, Limoges, Franţa (februarie 2012);
 • Stagiu de documentare la Bibliothèque Cujas, Paris, Franţa, iulie 2013;
 • Stagiu de documentare la Université de La Rochelle, Faculté de Droit, La Rochelle, Franţa (ianuarie 2011 şi februarie 2014).

Activitati didactice la Facultatea de Drept

Procedură penală. Partea generală

Procedură penală. Partea specială

Domenii de cercetare

Procedură penală. Partea generală

Procedură penală. Partea specială

Proceduri penale europene

Drept european al drepturilor omului

Publicaţii

 • Procedură penală. Partea specială. Caiet de seminar, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017 (în colaborare cu Gh. Mateuţ şi Mirel Toader);
 • Procedură penală. Partea specială. Caiet de seminar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 (în colaborare cu Gh. Mateuţ şi Mirel Toader);
 • Aspecte actuale de drept şi procedură penală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015 (în colaborare cu Gh. Mateuţ şi Daniel Niţu);
 • Arestarea şi detenţia în jurisprudenţa CEDO, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, (coautor, coordonator Radu Chiriţă);
 • Necesitatea instituirii unui remediu efectiv în cazul depăşirii duratei rezonabile a procesului penal. Contestaţia privind durata procesului penal – remediu efectiv sau improvizaţie legislativă?, în revista ,,Caiete de Drept Penal”, nr. 1/2015;
 • Notă la decizia CEDO Popa şi Tănăsescu c. România în revista „Curierul Judiciar”, nr. 5/2012;
 • Notă la decizia CEDO Pavalache c. România în revista „Curierul Judiciar”, nr. 12/2011;
 • Notă la decizia CEDO Baldovin c. România în revista „Curierul Judiciar”, nr. 9/2011.

Membru al unor institutii nationale/internationale

 • Avocat, Baroul Cluj;
 • Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal (AIDP);
 • Membru al Association Française de Droit Pénal (AFDP);
 • Membru al Asociaţiei de Studii în Drept Constituţional şi Drepturile Omului.

Alte activităţi/responsabilităţi

 • Membru al echipei Facultăţii de Drept a UBB care a participat la concursul de Drept penal internaţional Claude Lombois, La Rochelle, Franţa, 17-19 februarie 2011. Premiul ,,juriste-corsaire”;
 • Coordonator al echipelor Facultăţii de Drept a UBB care au participat la concursul de Drept penal internaţional Claude Lombois, în Limoges, Franţa (ediţia 2012) şi La Rochelle, Franţa (ediţia 2014).

Limbi straine cunoscute

Franceză

Engleză

Contact

Facultatea de Drept, Str. Avram Iancu, nr. 11, 400089, birou nr. 122, Cluj-Napoca

E-mail: criste_lucian@law.ubbcluj.ro

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11