Lect. univ. dr. Juanita Goicovici

Studii

Doctorat, 2008, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai, teza de doctorat cu titlul "Formarea progresiva a contractului", sub coordonarea prof.univ.dr. Liviu Pop. 

Studii aprofundate in Drept comunitar al afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai

Membru ATINER - Athens Institute for Education and Research, Grecia


Stagii de pregatire si documentare

Ianuarie – iunie 1998: The Institute of Higher European Studies, The Hague University of Professional Education, Haga, Olanda;
2010-2012 Proiect de cercetare postdoctorala, Retractability of Consent


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Drept civil. Succesiuni (seminarii)
Drept roman (seminarii)
Dreptul consumatorului

Contractele in dreptul consumului-Master in Drept privat


Publicatii

Aprox. 60 articole publicate in reviste nationale si internationale.  Premiul pentru Cea mai buna monografie a anului 2009, acordat de Uniunea Practicienilor in Insolventa si Revista Romana de Drept Privat.

A publicat Creditele pentru consum si investitii imobiliare, CH Beck, Bucuresti, 2014, Dictionar de Dreptul consumului, CH Beck, Bucuresti, 2010, Formarea progresiva a contractelor, Wolters Kluwer, Bucuresti, 2009.

Articole indexate ISI (Thomson Scientific Institute): J. Goicovici, Legal Framework of the Consumer Associations in the Romanian Consumer Law, "Transylvanian Review of Administrative Sciences" no. 26E, 2009; J. Goicovici, Pharmaceutical Liability for Informed Consent, "European Journal of Science and Theology, 2012, Vol 8; J. Goicovici, Pre-birth Genetics Scientific Research and legal valorisation, "European Journal of Scienceand Theology", 2013, Vol. 9; J. Goicovici, Ethics of Biomedical Activities, in the light of the New Civil Code, "Romanian Review of Bioethics" Vol. 10, No. 4 (2012); Mandatory rules of public policy concerning consumer protection in recent jurisprudence, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 38 E / February 2013.


III. Articole in reviste indexate in baze de date internationale (BDI)

1. The Right to Revocation of Consent, in the Light of the New Civil Code, Journal of LegalStudies nr. 1-2, 2012, 38-49; 
2. L’inefficacite des clauses vexatoires dans le Nouveau Code Civil, Curentul Juridic, 2(49)2012;
3. EU Law on Defective Products, Essential Aspects of Producers Responsibility, StudiaEuropaea (Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Europaea), 2011, Nr. 1, 81-94;
4. Legal and Administrative Intricacies of the Romanian Healthcare Policies in the Field of theHuman Organs Transplants, Acta Universitatis Danubius Juridica, 2011, Vol. 7, No 2, 99-124.
5. Retract of Consent, Under the Regulation of the Romanian Consumption Law, StudiaNegotia (Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Negotia), 2011, Nr. 3, 27-39;
6. Les actions en justice des associations des consommateurs dans l’interet colectif desconsommateurs: une comparaison franco-roumaine, Studia Europaea (Studia UniversitatisBabes-Bolyai. Series Europaea) nr. 2/2010;

IV. Articole publicate in reviste recunoscute de CNCSIS 

1. Formalism substantial si libertate contractuala in dreptul privat contemporan, StudiaUniversitatis Babes-Bolyai – Iurisprudentia nr. 2-4/2002, p. 111-143;
2. Acordul de principiu, Dreptul nr. 4/2002, p. 47-74;
3. Riscul de dezvoltare, Dreptul nr. 6 / 2005;
4. Discutii in legatura cu solemnitatea contractului de donatie, Dreptul nr.  7/2005;
5. Protejarea consimtamantului partii slabe prin Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic alcreditelor pentru consum, Dreptul nr.  8/2005; 
6. Compensatia, ca obiect al judecatii arbitrale, Dreptul nr.  9/2005;
7. Forma scrisa in materia conventiei de arbitraj, Dreptul nr.  12/2005;
8. Obligatia de consiliere, Revista romana de Drept al afacerilor nr.  3/2005;
9. Forta contractuala a unor documente publicitare, Revista romana de Drept al afacerilor nr. 4/2005;
10. Leasing imobiliar. Clauza irevocabila de vanzare-cumparare. Nota critica la decizia nr. 5539 din 10 decembrie 2003 a I.C.C.J., sectia comerciala, Pandectele Romane nr.  4/2005;
11. Actiune revocatorie (pauliana). Caracter subsidiar. Nota critica la decizia nr. 2819 din 5decembrie 2003 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a III-a civila, Pandectele Romane nr. 4/2005;
12. Discutii cu privire la elementul intuitus personae in contractele civile si comerciale, Dreptulnr. 8/2006;
13. Invalidarea titlului juridic al vanzatorului. Necesitatea ocrotirii tertului dobanditor cu titluoneros de buna-credinta. Suprematia imperativului apararii persoanei lipsite sau restranse incapacitatea de exercitiu, Nota la decizia nr. 921 din 18 aprilie 2006 a Curtii de Apel Bucuresti,sectia a IV-a civila, Pandectele Romane nr. 2/2007, p. 145-152;
14. Compensatie judiciara. Conditii. Datorii certe, lichide si exigibile. Investirea instantei cuanalizarea creantelor reciproce, Nota la decizia nr. 1351 din 4 aprilie 2006 a I.C.C.J, Sectiacomerciala, Pandectele Romane nr. 3/2007, p. 79-86;
15. “Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere”. Inscris sub semnatura privata.Deces al unuia dintre vanzatori. Cerere de constatare a nulitatii absolute a contractului si departajare a bunurilor. Cerere de validare a contractului. Solicitarea rezolutiunii contractului.Obligatie indivizibila. Indeplinirea obligatiei de intretinere numai fata de unul dintre vanzatori.Consecinte. Regimul juridic al bunurilor, Nota la decizia nr. 1918 din 10 martie 2005 a I.C.C.J – Sectia civila si de proprietate intelectuala, Pandectele Romane nr. 3/2007, p. 43-52;
16. Contract de vanzare-cumparare. Rezolutiune. Restabilirea situatiei anterioare. Actiuneevaluabila in bani, Nota la decizia nr. 8261 din 20 octombrie 2005 a I.C.C.J – Sectia civila si de proprietate intelectuala, Pandectele Romane nr.  4/2007, p. 29-32;
17. Cesiunea conventionala a contractului, Dreptul nr. 1/2007;
18. Testament autentic. Cerere de anulare. Cerere de reductiune. Deschiderea succesiunii.Pretinsa contradictie intre considerentele si dispozitivul hotararii. Administrarea expertizei.Respingerea probei testimoniale. Nota la decizia nr. 75 din 14 aprilie 2005 a Curtii de ApelBucuresti, Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, PandecteleRomane nr. 6/2007;
19. Contract de vanzare-cumparare. Neexecutarea obligatiilor de plata a marfurilor in conditiilestipulate in contract. Pact comisoriu expres, Nota la decizia nr. 2267 din 20 iunie 2006 aI.C.C.J. – Sectia comerciala, Pandectele Romane nr. 7/2007, p. 154-160;
20. Ipostazieri ale titlului gratuit in materia contractelor de consum, Revista romana de Drept alafacerilor nr.  8/2007, p. 43-59;
21. Donatiile remuneratorii. Notiune si domenialitate (I), Curierul Judiciar nr. 11/2007, p. 87-102;
22. Donatiile remuneratorii, ca specii de obiectivare a unor obligatii naturale (II), CurierulJudiciar nr. 12/2007;
23. Rezerva contractuala potestativa – un posibil surogat pentru notiunea conditiei potestative,Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr.  2/2007, p. 33-57;
24. Natura juridica a contractelor de joc si pariu, Dreptul nr. 1/2008, p. 78-109;
25. Obligatia creditorului de moderare a prejudiciului, Revista romana de Drept al afacerilor nr.2/2008, p. 70-85;
26. Sanctionarea incalcarii pactului de preferinta, Pandectele Romane nr. 4/2008, p. 17-35;
27. Formarea progresiva a contractelor – notiune si sfera de aplicare, Dreptul nr.  7/2008, p.15-45;
28. Formarea progresiva a contractelor de consum incheiate in afara spatiilor comerciale,Curierul Judiciar nr.  3/2009, p. 136-140;
29. Publicitatea comparativa – conditii de liceitate, Curierul Judiciar nr. 4/2009, p. 200-202;
30. Publicitatea inselatoare – elemente de identificare, Curierul Judiciar nr.  7/2009, p. 387-391;
31. Asociatiile de consumatori in dreptul roman al consumului, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia nr. 1/2009; 
32. Garantia ascendenta pentru viciile ascunse ale lucrului vandut, Revista de Dreptinternational privat si Drept privat comparat (RDIPDPC), 2006, p. 653-668;
33. Noul regim juridic aplicabil formarii contractelor de credit pentru consumatori, CurierulJudiciar 2010, nr. 9, p. 506-511; 
34. Liberalitatile reziduale in reglementarea art. 1001-1005 din Noul Cod civil, Curierul Judiciarnr 1, 2011, p. 23-26;
35. Particularitati ale contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, Revista deDrept comercial nr 7-8, 2011, p. 186-201;
36. Notiunea de „consumator” in reglementarea Legii nr. 363/2007 privind combatereapracticilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, Pandectele Romane nr.5/2009, p. 15-38;
37. Formarea progresiva a contractelor de consum incheiate in afara spatiilor comerciale,Curierul Judiciar nr. 3/2009, p. 136-140;
38. Acordurile comerciale de preferinta, Revista de Drept comercial, 7-8, 2012, p. 52-64;
39. Vanzarea in baza dreptului de preemptiune in reglementarea noului Cod civil, PandecteleRomane, nr. 5, 2012, p. 30-40
40. Moralizarea contemporana a raporturilor contractuale – privire speciala asupra dreptuluiconsumatiei, in volumul clectiv “Consumerismul contractual. Repere pentru o teorie generalaa contractelor de consum”, coordonator prof. univ. dr. P. Vasilescu, Ed. Sfera juridica, Cluj-Napoca, 2006, p. 160-238;
41.Consumatorul – cine este el?, in volumul colectiv “Consumerismul contractual. Reperepentru o teorie generala a contractelor de consum”, coordonator prof. univ. dr. P. Vasilescu,Ed. Sfera juridica, Cluj-Napoca, 2006, p. 63-83;
42.Formalismul informativ – privire speciala asupra creditului pentru consum, coautor SergiuGolub, in volumul colectiv “Consumerismul contractual. Repere pentru o teorie generala acontractelor de consum”, coordonator prof. univ. dr. P. Vasilescu, Ed. Sfera juridica, Cluj-Napoca, 2006, p. 84-101;
43.Utilitarism juridic – contractul inteles ca valoare patrimoniala cesibila, in volumul colectiv„Cesiunea de contract. Repere pentru o teorie generala a formarii progresive a contractelor”,coordonator prof. univ. dr. P. Vasilescu, Ed. Sfera juridica, Cluj-Napoca, 2007, p. 73-148; 
44. Cesiunea contractului de franciza, coautor Serban Diaconescu, in volumul colectiv „Cesiuneade contract. Repere pentru o teorie generala a formarii progresive a contractelor”, coordonatorprof. univ. dr. P. Vasilescu, Ed. Sfera juridica, Cluj-Napoca
45. La concurrence déloyale – rapport roumain, „Travaux de l’Association Henri Capitant desamis de la culture juridique française”, 20 p., 2006, www.henricapitant.org  ;
46. La sécurité du consommateur – rapport roumain, „Travaux de l’Association Henri Capitantdes amis de la culture juridique française”, 14 p., 2007, raport realizat in cadrul sesiunii „Ledroit de la consommation”, organizata de Asociatia Henri Capitant la Bogota, in Columbia, in24-28 septembrie 2007, www.henricapitant.org .

VII. Culegeri de legislatie coordonate

(1) Codul consumului si legislatia conexa, Colectia La Zi, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2012;
(2) Codul consumului si legislatia conexa, Colectia La Zi, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2011;
(3) Codul consumului si legislatia conexa, Colectia La Zi, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2010, Legislatia privind protectia consumatorilor, CH Beck, Bucuresti, 2015

Premii

Premiu UEFISCDI – Program Resurse umane – Premierea rezultatelor cercetarii, pentruarticolul The Legal Framework of the Consumer Associations in the Romanian Consumer Law,  “Transylvanian Review of Administrative Sciences”, nr. 26 E, iunie 2009; 

Premiu UEFISCDI Program Resurse Umane, pentru articolul Mandatory rules of public policy concerning consumer protection in recent jurisprudence, Transylvanian Review of Administrative Sciences, February 2013.

Limbi straine cunoscute

Franceză; Engleză; Italiană; Spaniolă.


Contact: 

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Str. Avram Iancu 11, Birou 121.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11