Lect. univ. dr. Felicia Roşioru

Studii

Doctor în drept.

2002, Studii aprofundate de Drept comunitar al afacerilor, în cadrul Facultăţii de Drept,Universitatea Babeş – Bolyai

2002 şi 2003, absolvent al ciclului I şi II al Faculté Internationale de Droit Comparé,Strasbourg, Franţa.

2001, licenţiată în drept, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai.Stagii de pregatire si documentare

- 2012-2013, expert naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Which securitiesfor workers in time of crisis / Quelles sécurités pour les travailleurs dans une Europe en crise”,finanţat de Comisia Europeană;

- 2012, expert naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Out of courtsettlement mechanisms in transnational labour disputes”, finanţat de Comisia Europeană;

- 2011,Lyon, participare la seminarul international de drept al muncii şi securităţii sociale Lestransformations des modes de représentation collective des travailleurs en Roumanie: le rôledu droit/ The transformations of the collective representation of workers : the role of the Law,finanţat prin intermediul unei burse acordată de ERDS (centre de recherches de l’Institutd’Etudes de Travail de Lyon) ;

- 2011, expert naţional în proiectul Study on the characteristics and legal effects of agreementsbetween companies and workers' representatives”, VT/2010/051, finanţat de ComisiaEuropeană;

- 2009, Bordeaux 29 iunie - 10 iulie 2010, participare la seminarul Droit Social et TravailleursPauvres/Social Law and Working Poor, cu ajutorul unei burse acordate de  SociétéInternationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale/International Society for  Labour andSocial Security  Law; 

- 2009, Roma, 7 septembrie – 18 octombrie, stagiu de cercetare  „L′influence de ladépréciation monétaire sur les restitutions en droit privé, finanţat prin intermediul unei  burseoferite de UNIDROIT (Institut International pour l’unification du Droit Privé).

- 2003-2012, stagii de cercetare în cadrul Université de Limoges, Faculté de Droit et desSciences Économiques.

- 2000, participare la lucrările Fondation “Transeuropéennes”, Strasbourg, Franţa.


CONFERINŢE

- 25-26 octombrie 2012, Pecs, conferință cu tema "The changing concept of subordination", încadrul conferinței "Recent Developments in Labour Law", organizată de Institute ofComparative and  European Labour Law (ICELL) şi de Universitatea of Pécs;

- 16 noiembrie 2012, Arad, conferință cu tema "Reglementarea restituirii prestațiilor în NoulCod civil. Principii și reguli de funcționare", în cadrul conferinței "Noul Cod civil la un an de laaplicare";

- 4-5 noiembrie 2011, conferinţă privind "Noul Cod civil – Teze şi antiteze la Cluj", organizatăde Uniunea Naţională a Judecătorilor din Romania, conferinţă cu tema "Novaţia înreglementările Noului Cod civil"; 

-27 octombrie 2011, conferinţă privind Noul Cod civil organizată de Baroul Cluj, INPPA Cluj şiCurtea de Apel Cluj, conferinţă cu tema "Restituirea prestaţiilor în Noul Cod civil";

- 19 aprilie 2010, Pécs, susţinerea conferinţei cu titlul „Recent developments in the field oflabour law in Romania. Special regard on the temporary agency work”

- 2009, Bordeaux 8 iulie, susţinerea conferinţei cu titlul „La relation entre l’âge et la pauvretéen Roumanie”,  www.comptrasec.u-bordeaux4.fr/anim/SEMINAIRES/Rosoriu2009.doc

- 2004, Cluj-Napoca, 24 septembrie, susţinerea conferinţei cu tema "Comparative regards onthe collective bargaining and the collective agreements", organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea SRH din Calw şi Asociaţia Româno-Germană a Juriştilor(DRJV) în cadrul ciclului de conferinţe cu tema cooperarea româno-germană economică şi deinvestiţii. 


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Dreptul muncii. Dreptul muncii în Uniunea Europeană

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor.Domenii de cercetare

Dreptul muncii. Dreptul securităţii sociale. 

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor şi drepturile reale. 


Publicatii

1. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et dela Sécurité Sociale”, nr. 1/2012;

2. Tradiţie şi inovaţie în Noul Cod civil în materia raporturilor patrimoniale dintre soţi - aplicaţiiale teoriei datoriilor de valoare în cadrul regimului comunităţii matrimoniale, în „StudiaUniversitatis Babeş-Bolyai, Series Iurisprudentia”, nr. 2/2012; 

3. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et dela Sécurité Sociale”, nr. 2/2011;

4. Actualité juridique internationale – Roumanie, în „Revue de Droit Comparé du Travail et dela Sécurité Sociale”, nr. 1/2011;

5. L′année internationale de lutte contre la pauvreté. Âge et  pauvreté en Roumanie, RevueQuart Monde, mai 2010. 

6. Actualité juridique roumaine, Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale,2009

7. La révision du contrat en droit roumain, en Le contrat, Travaux de l’association HenriCapitant, Journées brésiliennes, Ed. Société de Législation Comparée, Paris, 2008

8. Cesiunea contractului individual de muncă, în P. Vasilescu (coordonator), Cesiunea decontract. Repere pentru o teorie generală a formării progresive a contractelor, Editura SferaJuridică, 2007

9.  Consideraţii privind executarea silită în natură a obligaţiilor contractuale, Revista de DreptInternaţional Privat şi Drept Privat Comparat, 2006, p. 691-730.

10. Datoriile de valoare, principiu reformator al obligaţiilor pecuniare, Dreptul, nr. 4/2006;

11. Ipostaze ale datoriilor de valoare, Dreptul, nr. 6/2006;

12. Consideraţii asupra naturii juridice a datoriilor de valoare, Pandectele Române nr. 5/2005;

13. Accepţiunea clasică asupra naturii juridice a datoriilor de valoare, Revista Română deDrept al Afacerilor nr. 5/2005.


Alte responsabilitati profesionale si administrative

- Raportor naţional pentru Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale; 

 Raportor naţional pentru Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale;

- Membru în Colectivul de Redacţie al Revistei de Drept Internaţional Privat şi Drept PrivatComparat;

- Avocat definitiv;

- raportor naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Which securities forworkers in time of crisis / Quelles sécurités pour les travailleurs dans une Europe en crise”,finanţat de Comisia Europeană;

- raportor naţional în echipa europeană de cercetare, grant privind „Out of court settlementmechanisms in transnational labour disputes”, finanţat de Comisia Europeană;

- membru în echipa internaţională de cercetare organizată de Institute of Comparative and European Labour Law (ICELL) şi de Universitatea of Pécs, grant privind „The influence of theglobalised economy on labour law institutions – The future of labour law in Hungary and in theEuropean Union in a comparative view”, finanţat de Hungarian Academy of Science, http://mta-pte.ajk.pte.hu/index.php?lang=eng&link=home;

- raportor naţional în cadrul proiectului  “Study on the characteristics and legal effects ofagreements between companies and workers' representatives”, VT/2010/051, finanţat deComisia Europeană.


Membru al unor institutii nationale/internationale 

- Membru al Societății Internaționale de Dreptul muncii și Securității Sociale (InternationalSociety of Labour and Social Security Law – ISLSSL – Youth Section)

- Secretar general al Asociaţiei „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze –Romania, http://www.capitant.ro/membres.html; 

- Membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.


Limbi straine cunoscute

Franceză, engleză, spaniolă, maghiară.


Contact: 

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai,

Str. Avram Iancu, nr.11, Cluj Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11