mihai david

Lect. univ. dr. Mihai David

Studii

 • 2014 – Doctor în drept, cu teza „Aparenţa în dreptul privat" susţinută sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Deleanu
 • 2012 – Institutul Naţional Pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – Centrul teritorial Cluj
 • 2005 – Master, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai
 • 2004 – Licenţă, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai

Stagii de pregătire şi documentare

 • 2015 → Bursă de cercetare post-doc din partea Max Planck – Institut für ausländisches und internationales Privatrecht – Hamburg (mai, iunie 2015)
 • 2012 → Stagiu de cercetare – Paris (în cadrul programului de doctorat)
 • 2010 → Bursă de cercetare pentru doctoranzi din partea Max Planck – Institut für ausländisches und internationales Privatrecht – Hamburg (mai, iunie, iulie 2010)
 • 2007 → participare la Colocviul internaţional „LA RESPONSABILITE CIVILE EUROPEENNE DE DEMAIN: PROJETS DE REVISIONS NATIONAUX ET PRINCIPES EUROPEENS" – organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Geneva
 • 2006 → Stagiu de cercetare: „Sistemul austriac de publicitate imobiliară" – Facultatea de Drept a Universităţii din Viena

Conferinţe şi alte activităţi de cercetare

 • 2015 → Connaissance et efficacité juridique dans le nouveau Code civil Roumain, referat susţinut în cadrul conferinţei bilaterale turco-române: Journée turco-roumaine, organizată de Institutul de drept comparat al Facultăţii de Drept a Universităţii din Istanbul, sub egida Asociaţiei Henri Capitant
 • 2014 → Soluţii de diminuare a riscurilor în cazul neexecutării contractelor comerciale, referat susţinut în cadrul conferinţei: Provocări juridice pentru mediul de afaceri organizată de SCA Iordăchescu şi Asociaţii
 • 2012 → Experimentul european al fiduciei. Realităţi şi perspective, referat susţinut în cadrul Colocviului juridic al Băncii Naţionale a României: Fiducia – instituţie de drept civil cu impact asupra mediului financiar-bancar
 • 2011 → Curs de drept privat comparat – susţinut în cadrul European Private Law Summer School – Salzburg
 • 2008 → Membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului de cercetare: „Incoerenţa activităţii autorităţilor publice de punere în valoare a proprietăţilor statului şi unităţilor administrativ-teritoriale" (grant CNCSIS, director de grant: prof. Ovidiu Podaru)
 • 2006 → Membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului de cercetare: „Consumerismul contractual. Repere pentru o teorie generală a contractelor de consum" (grant CNCSIS, director de grant: prof. Paul Vasilescu)

Activitati didactice la Facultatea de Drept

 • Drept civil. Drepturi reale (curs şi seminarii)
 • Drept civil. Obligaţii (seminarii)
 • Publicitate imobiliară (curs şi seminarii)

Domenii de cercetare

 • Drept civil. Obligaţii
 • Drept civil. Drepturi reale
 • Drept privat comparat

Publicatii

 • Cauza obligaţiei şi formalismul juridic – studiu de drept comparat (II), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2014
 • Cauza obligaţiei şi formalismul juridic – studiu de drept comparat (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2014
 • Experimentul european al fiduciei. Realităţi şi perspective, în vol. In honorem Ion Deleanu. Drept şi drepturi – tradiţie şi modernitate, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013
 • Drept civil. Drepturi reale – Comentarii de text. Probleme practice. Grile - A. Buciuman, M. David, 2012
 • Dicţionar de drept civil – M. Mureşan, P. Vasilescu, J. Kocsis, M. David, S. Fildan (noţiunile din sfera Obligaţiilor, a Drepturilor reale şi a Publicităţii imobiliare)
 • Aparenţa în dreptul civil. Propuneri pentru o nouă analiză a unei ipoteze consacrate – studiu, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat
 • Cesiunea legală de contract – mijloc de protecţie a locatarului – studiu, în Cesiunea convenţională de contract: repere pentru o teorie generală a formării progresive a contractelor, ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007 – coordonator, Paul Vasilescu
 • Buna-credinţă şi acţiunile de carte funciară – studiu, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Jurisprudentia, nr. 2/2006
 • Articolul 1909 din Codul civil faţă cu aparenţa – studiu, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Jurisprudentia, nr. 1/2005

Alte responsabilitati profesionale si administrative

 • 2014 → Referent ştiinţific – Analele Universităţii din Bucureşti – seria Drept
 • 2012 – 2013 → Supervizor de practică în cadrul Programului de practică profesională Ab Academia ad Avocatum - proiect cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"

Membru al unor institutii nationale/internationale

 • Membru al Baroului Cluj

Limbi straine cunoscute

 • Engleză
 • Franceză
 • Germană

Contact:

Adresă: str. Avram Iancu nr. 11, etaj 1, cabinet 115, Cluj-Napoca

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program consultaţii:

Miercuri: 12 – 13

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11