Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

CDP - Cuprins

CUPRINS CDP 4/2019

 

I. DOCTRINĂ

Ioana Curt, Succesiunea de riscuri – efectele contribuţiei ulterioare a victimei asupra răspunderii penale a autorului

George-Cristian Ioan, Absorbţia naturală a infracţiunilor în dreptul român

Otilia Ghenici, Cazurile comune de revizuire în procesul penal

Daiana-Giorgiana Avăşan, Art. 182 din Legea nr. 78/2000. Câteva „scăpări” ale doctrinei autohtone de drept penal

Cristina-Andreea Butuc, Analiza infracţiunii de neglijenţă în serviciu a conducătorilor de întreprindere în lumina noii Directive PIF

CUPRINS CDP 3/2019

 

I. DOCTRINĂ

Cristinel Ghigheci, Vlad Neagoe, Supravegherea tehnică în lumina noilor soluţii ale Curţii Constituţionale – interpretarea şi aplicarea deciziilor în materie ale instanţei constituţionale –

Cătălin Marin, Cristina Teodora Pop, Decizia Curţii Constituţionale nr. 147 din 13 martie 2019 cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi efectele acesteia

Husti Georgian Marcel, Vinovăţia şi alte elemente privind răspunderea penală în cazul maşinilor autonome

Otilia Ghenici, Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului în procesul penal

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Probleme de drept procesual penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia, pe anul 2018

 

III. INFO

Diana Maria Ionescu, Conferinţa „Brexit şi justiţia penală în cadrul UE”, Bruxelles, 25 – 26 aprilie 2019

CUPRINS CDP 2/2019

 

I. DOCTRINĂ

Nicolae Volonciu, Cătălin Marin, Instituţia renunţării la urmărirea penală. Contribuţii teoretice şi practice privitoare la ultimele reglementări în materie

Ioana-Narcisa Aniţulesei, Scurte consideraţii asupra infracţiunilor de la art. 5 lit. c) şi d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale – între limitele flexibilităţii şi rigidităţii legii

Alexandru Matache, Consideraţii critice cu privire la infracţiunea prevăzută la art. 5 lit. e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale

Georgian Marcel Husti, Relaţia dintre Parchetul European şi parchetul naţional

Roxana-Alexandra Onea, TVA. Frauda de „tip carusel” în cadrul Uniunii Europene

Cătălin Daniel Pop, Mandatul de arestare european. Perspective

Irinel Samoilă,  Necesitatea inversării sarcinii probaţiunii vătămării, în cazul nulităţii relative de drept procesual penal

Diana Ţugui, Uciderea la cererea victimei -  eutanasie activă

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Distrugere din culpă. Condiția ca degradarea prin incendiere să fie de natură să pună în pericol alte bunuri sau unele persoane

 

III. INFO

Ioana Curt,  Conferința „Noile Coduri penale la 5 ani de la intrarea în vigoare”, Cluj-Napoca, 22 – 23 martie 2019

CUPRINS CDP 1/2019

 

I. CONFERINŢA NAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ

Ionuţ Vişinescu, Confiscarea de la terţe persoane

Cristina Nicorici, Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune

Ioana Curt, Confluenţa de riscuri – efectele contribuţiei concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului 

Liana-Georgiana Marin, Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în procesul penal. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Gabriela Ola, Aplicarea principiului legalităţii în contextul dezvoltării, la nivelul UE, a cooperării judiciare în materie penală

Dan Moroşan, Controlul de convenţionalitate - viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluţii de condamnare, de la terţi) conform Directivei 2014/42/EU

 

II. JURISPRUDENŢĂ

Cristian-Valentin Ştefan, Pedeapsă rezultantă iniţială, aplicată pentru un concurs de infracţiuni, a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform Codului penal anterior. Nouă infracţiune, săvârşită după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale. Pluralitate intermediară de infracţiuni. Modalitatea de obţinere a pedepsei rezultante finale

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11