Caiete de drept penal

Pentru că în orice comunitate profesională sau ştiinţifică de prestigiu, existenţa mai multor publicaţii are rolul de a stimula dezbaterea, de a încuraja exprimarea deopinii, nu de puţine ori contradictorii, dar care, în final, conduc la identificarea celor mai potrivite soluţii.
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Prof. univ. dr. Florin Streteanu
Director

Prof. univ. dr. Gheorghiță Mateuț

gheorghita mateutStudii

 • 1985: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept – licenţă în drept (Diplomă de merit)
 • 1995: Doctor în drept - Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai

Stagii de pregatire si documentare

 • 2003: Universitatea Paris V.
 • 2002:Universitatea Oxford.

Activitati didactice la Facultatea de Drept

 • Procedură penală.
 • Proceduri penale europene.
 • Drept penal.

Domenii de cercetare

 • Procedură penală.
 • Proceduri penale europene.
 • Drept penal.

Publicaţii

I. Cărţi şi manuale:

1. Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. II, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012, 928 pagini;

2. Tratat de procedură penală. Partea generală, Vol. I, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007, 816 pagini;

3. Codul penal comentat. Vol I. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007 (în colaborare cu Matei Basarab, Viorel Paşca, Constantin Butiuc);

4. Codul penal comentat. Vol II. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008 (în colaborare cu Matei Basarab, Viorel Paşca, Radu Bodea, Constantin Butiuc; Cristian Mihes,Tiberiu Medeanu, Mircea Badila, Petre Dungan, Valentin Mirisan, Ramiro Mancas);

5. Protecţia martorilor. Utilizarea martorilor în faţa organelor procesului penal, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;

6. Drept penal special. Sinteză de teorie şi practică judiciară, Vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999;

7. Logica juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999 (în colaborare cu A. Mihăilă);

8. Procedura penală. Partea generală, Iaşi, Editura Fundaţiei Chemarea, 1997;

9. Procedura penală. Partea specială, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997;

10. Recidiva în teoria şi practica dreptului penal, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997;

11. Convenţiile internaţionale în materie penală, Ed. Servo-Sat, 1997.

II. Articole (selecţie)

1. Ministerul public – subiect al raportului procesual penal, în Dreptul, nr. 12/1992;

2. Apărătorul, subiect al procesului penal în lumina ultimelor modificări legislative (I), în Dreptul, nr. 5/1996;

3. Apărătorul, subiect al procesului penal în lumina ultimelor modificări legislative (II), în Dreptul, nr. 6/1996;

4. Discuţii în legătură cu efectele lipsei părţii vătămate la două termene consecutive în procedura acţiunii penale directe, în Dreptul, nr. 3/1997;

5. Câteva consideraţii în legătură cu arestarea preventivă şi procedura prelungirii acesteia, în Dreptul, nr. 4/1997 (în colaborare cu F. Predescu);

6. În legătură cu noua reglementare privind înregistrările audio sau video în probaţiunea penală, în Dreptul, nr. 8/1997;

7. Sinteză a discuţiilor purtate în literatura de specialitate în materia actelor premergătoare necesare începerii urmăririi penale, în Dreptul, nr. 12/1997;

8. Conţinutul şi finalitatea dezbaterilor judiciare penale în faţa primei instanţe, în Dreptul, nr. 11/1998;

9. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală în lumina ultimelor modificări legislative, în Dreptul, nr. 1/1998;

10. Îndreptarea erorii materiale prin încheiere, în Dreptul, nr. 3/1999 (în colaborare cu S. Mariş);

11. Rezolvarea cauzei penale de prima instanţă, în Revista de drept penal, nr. 2/1999;

12. Liberare provizorie. Obligaţia ascultării inculpatului, în Dreptul, nr. 1/1999 (în colaborare cu F. Streteanu);

13. Începutul şedinţei de judecată în primă instanţă în teoria şi practica raporturilor procesual-penale, în Dreptul, nr. 1/1999;

14. Prezumţia de nevinovăţie în lumina convenţiilor europene şi a reglementărilor procedurale interne, în Dreptul, nr. 11/2000;

15. Incidente ivite în cursul cercetării judecătoreşti în procesul penal, în Dreptul, nr. 4/2000;

16. Consecinţele abrogării art. 200 din Codul Penal privind incriminarea relaţiilor sexuale între persoanele de acelaşi sex asupra infracţiunii de viol, în Dreptul, nr. 11/2002;

17. Consideraţii teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de delapidare în actuala reglementare, în Dreptul, nr. 10 /2002;

18. Reflecţii asupra infracţiunii de hărţuire sexuală introdusă în Codul Penal român prin Legea nr. 61 din 16 ianuarie 2002, în Dreptul, nr. 7/2002;

19. Sinteză teoretică şi practică privind represiunea traficului de influenţă în reglementarea actuală şi în perspectivă, în Dreptul, nr. 5/2002;

20. O soluţie inadmisibilă în procedura prelungirii arestării preventive. Condiţiile reîncarcerării. Actualitatea acestor probleme, în urma recentelor modificări ale Codului de procedură penală, în Dreptul, nr. 11/2003;

21. Unele probleme privind participarea în procesul penal al organizaţiilor care au ca drept scop protecţia drepturilor omului, în Dreptul, nr. 6/2003;

22. Rolul actual şi potenţial al serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere de pe lângă tribunale în faza de urmărire penală în lumina dreptului intern şi a dreptului comparat, în Dreptul, nr. 11/2004 (în colaborare cu D. Groza);

23. Necesitatea recunoaşterii separaţiei funcţiilor judiciare ca principiu director al procedurilor penale, în lumina Convenţiei europene şi a recentelor modificări ale Codului de procedură penală, în Dreptul, nr. 9/2004

24. O noutate în procedura penală romană: plângerile la instanţă contra soluţiilor de netrimitere în judecată. Un pas important spre privatizarea procesului penal, în Dreptul, nr. 8/2004;

25. O noutate pentru procedura penală romană: invalidarea probelor obţinute în mod ilegal, în Dreptul, nr. 7/2004;

26. Codul de procedură penală, partea generală, într-o perspectivă europeană, în Revista de drept penal, nr. 1/2004;

27. Un caz special de revocare a masurii arestarii preventive: boala invinuitului sau inculpatului arestat, în Dreptul, nr. 2/2005;

28. Inadmisibilitatea utilizării ca mijloc de probă în procesul penal a proceselor-verbale şi a actelor de constatare obţinute în procedurile administrative de control, în Caiete de drept penal, nr. 1/2005 (în colaborare cu D. Ionescu);

29. Investigatorii sub acoperire. Utilizarea lor în timpul actelor premergătoare. Comentariu asupra noilor texte procedurale introduse în Codul de procedură penală prin Legea nr. 281/2003, în Dreptul, nr. 1/2005;

30. Modificările aduse Părţii Generale a Codului de procedură penală prin Legea nr. 356/2006 şi OG nr 60/2006. Virtuale elemente progresiste sau o veritabilă întoarcere spre trecut?, în Caiete de Drept Penal, nr. 3/2006;

31. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti. Determinarea competenţei materiale în raport de clasificarea infracţiunilor în crime şi delicte. Conţinutul reglementării actuale, prin prisma noilor tendinţe de simplificare a procedurilor, raportat la exigenţele europene, în Caiete de drept penal, nr. 1/2006;

32. Medierea penală, în Dreptul, nr. 7/2007;

33. Dreptul la apãrare şi avocatul, subiect procesual distinct în procesul penal – elemente de noutate în Codul de procedurã penalã actual, în Caiete de drept penal, nr. 4/2014;

34. Arestul la domiciliu – alternativă la arestarea preventivă în lumina Noului Cod de procedură penală, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai IURISPRUDENTIA, nr. 4/2014.

Alte responsabilitati profesionale si administrative

 • Coordonator doctorat.
 • Membru, Consiliul profesoral al Facultăţii de Drept.
 • Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

Membru al unor institutii nationale/internationale

 • Membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal.
 • Membru al Asociaţiei Române de Drept Penal.
 • Membru The National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL).
 • Membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România – Avocat în cadrul Baroului Arad.

Limbi straine cunoscute

 • Franceză.
 • Engleză.

Zxlckjdslkfjdsklfjsd\

Sdklfjdsklfjdslkfs

asdkjflksdjfs

Contact:

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Sala 122
Str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11