simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Confirmarea şi redistribuirea locurilor 22-27 iulie 2017. Informaţii privind cazarea

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 22-27 iulie 2017, orele 8,30-14,00 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
• candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original  la confirmarea locului şi vor semna fişa de confirmare, în perioada22-27 iulie 2017, orele 8,30-14,00 la secretariat, birourile P1,P2,P3.
• pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii şi semnarea fişei de confirmare,
în perioada 22-27 iulie 2017, între orele 8,30-14,00 la secretariat, birourile P1,P2,P3.

-REDISTRIBUIREA LOCULUI în perioada 22-27 iulie 2017, între orele 8,30-14,00.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă/buget şi care doresc ocuparea unui loc bugetat /taxa pot cere redistribuirea conform opţiunilor exprimate în fişa de înscriere la secretariat, birourile P1,P2,P3. Aceştia au posibilitatea:
- fie să işi confirme locul la taxa/buget şi să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa.
-fie să renunţe la locul ocupat şi să să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa
În cazul în care se solicita redistribuirea pe un loc de taxă este necesară achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii.

PENTRU CANDIDAŢII RESPINŞI

REDISTRIBUIREA locurilor - în perioada 22-27 iulie 2017, orele 8,30-14,00
-CANDIDAŢII RESPINŞI CU POSIBILITATEA DE REDISTRIBUIRE (DOAR cei care au obţinut minim nota 5,00 la proba scrisă) POT CERE REDISTRIBUIRE, DOAR PENTRU OPŢIUNILE EXPRIMATE INIŢIAL ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE

1. Candidaţii, care şi-au exprimat opţiunea numai pentru locurile bugetate – nu vor trebui să achite taxa, doar să semneze fişa de redistribuire la secretariat, birourile P1,P2,P3.

2.Candidaţii care şi-au exprimat opţiunea şi pentru locurile cu taxă vor trebui să achite prima tranşă 900 lei la casieria facultăţii si să semneze fişa de redistribuire la secretariat, birourile P1,P2,P3.

 

CERERILE DE CAZARE pentru anul I se depun în perioada 22-27 iulie 2017 la secretariat, sălile P1, P2 şi P3(parter), între orele 8,30-14,00.

DOSARELE pentru CAZARE pe criteriul SOCIAL ŞI MEDICAL pentru anul I se vor depune până în data de 15 SEPTEMBRIE 2017,la secretariat, între orele 09:00-12.00.

La CRITERIUL SOCIAL se încadrează studenţii bugetaţi ale căror familii nu realizează în cele 3 luni (mai, iunie, iulie) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (925 lei) .

La CRITERIUL MEDICAL se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558 din 1998, anexa ii, art. 8, lit. c

Attachments:
Download this file (Acte cazare.social.medical.pdf)Acte cazare.social.medical.pdf[ ]448 kB
Download this file (CerereCazareAn1.pdf)CerereCazareAn1.pdf[ ]37 kB

REZULTATE - admitere nivel licenţă

Rezultatele la admiterea, nivel licenţă se vor afişa pe site şi la sediul facultăţii, VINERI, 21 IULIE 2017, după ora 14,00!

Confirmarea şi redistribuire locurilor se vor face în perioada 22-27 iulie 2017, între orele 8,30-14,00

Repartizarea candidaţilor pe săli - admitere, nivel licenţă -20 iulie 2017

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR IN LOCAŢII ŞI SĂLI se găseşte în documentul ataşat:

Proba scrisă va avea loc în două locaţii:

- Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11

- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60 (punct de reper Iulius Mall)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR, STR. TEODOR MIHALI NR. 58-60 (punct de reper Iulius Mall)

- Aula Victor Jinga -de la litera A la D (Dandu)

- Amfiteatrul A1 - de la litera D (Dascăl) la J (Jurcan )

- Amfiteatrul A2 - de la litera J (Jurec) la O (Oltean Oana)

FACULTATEA DE DREPT, STR. AVRAM IANCU NR. 11

- Amfiteatrul Aurelian Ionaşcu - de la litera O (Olteanu Anamaria) la R (Roman Alexis)

- Amfiteatrul Traian Pop - de la litera R (Roman Luiza) la T (Timar )

- Amfiteatrul Eugeniu Speranţia - de la litera T (Timiş ) la V (Vasile Georgiana)

- sala 109 - de la litera V (Vasile Paula) la Z

CANDIDAŢII VOR FI INTRODUŞI ÎN SĂLILE DE CONCURS LA ORA 8:00, ÎN ORDINEA DE PE LISTELE AFIŞATE, FIIND LEGITIMAŢI CU ACTUL DE IDENTITATE ŞI LEGITIMAŢIA DE CONCURS!

PROBA DE CONCURS DIN DATA DE 20 IULIE 2017 VA ÎNCEPE LA ORA 9:00!

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris (pix) de culoarea neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaţilor să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă

Attachments:
Download this file (Lista candidati pe sali.pdf)Lista candidati pe sali.pdf[ ]139 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11