simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Rezultate admitere nivel licență sesiunea septembrie 2017

  1. Rezultatele au fost afişate în data de 12 septembrie 2017, ora 11,00.

    Contestaţiile se depun până miercuri,13 septembrie 2017, ora 11,00 în biroul 307, etaj 3

     

  2. CANDIDAŢII ADMIŞI

-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 13-15 şi 18-19 septembrie 2017 ,între orele 9- 12 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.

Confirmarea este validată de ACHITAREA PRIMEI TRANŞE din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii şi SEMNAREA FIŞEI DE CONFIRMARE la secretariatul ID (etaj 3, biroul 307),  în perioada 13-15 şi 18-19 septembrie 2017

 

 

Proba de raționament logic, 11 septembrie 2017

Informaţii privind proba scrisă de verificare a raţionamentului logic

În vederea susţinerii probei de concurs din data de 11 septembrie 2017 candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs la ora 8:00, în ordinea de pe listele afişate, fiind legitimaţi cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs.

Proba va începe la ora 9:00.

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaţilor să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

Proba se va desfășura la Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11, sala 109, conform fisierului anexat.

 

Attachments:
Download this file (Pe sali.pdf)Repartizare pe sali[ ]207 kB

REZULTATE finale- admitere nivel licenţă -după redistribuiri

Rezultatele FINALE, după redistribuire au fost afişate în data de 28 iulie 2017, ora 11,15 la sediul facultăţii şi pe site (documentele ataşate).

Precizări:

1. Candidaţii admişi în urma redistribuirii la taxă sau învăţământ la distanţă NU MAI TREBUIE SĂ-ŞI CONFIRME LOCUL.

2. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile BUGETATE (după redistribuire) vor depune DIPLOMA DE BACALAUREAT în original la Decanat până la data de 25 august 2017 (de luni până vineri,între orele 9-12)

3. Pentru RESTITUIREA TAXEI - candidaţii declaraţi RESPINŞI la concursul de admitere şi care au achitat taxa de 900 de lei şi cei declaraţi ADMIŞI (după redistribuire) pe locurile BUGETATE şi care au achitat taxa de 900 de lei

RESTITUIREA taxei de 900 lei se poate face :
- prin virament bancar (în contul personal al candidatului sau în contul părintelui) sau
- în numerar.

a) Pentru viramentul în contul personal, candidaţii trebuie să depună la Decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) următoarele :
- o cerere
- chitanţa în original
- copie act de identitate candidat
- contul IBAN al candidatului (semnat şi ştampilat de banca emitentă)
b) Pentru viramentul în contul părintelui, candidaţii trebuie să depună la Decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) următoarele :
- o cerere
- chitanţa în original
- copie act de identitate candidat
- copie act de identitate părinte
- contul IBAN al părintelui (semnat şi ştampilat de banca emitentă)

c) Pentru restituirea în numerar, candidaţii trebuie să urmeze următorii paşi:
- să depună o cerere la decanat (de luni până vineri, între orele 9-12) însoţită de chitanţa în original
- cu cererea aprobată de către Decan , candidatul va solicita restituirea taxei la Direcţia Economica UBB (str. I.C. Brătianu nr.14)
- pentru restituirea taxei, candidatul se va prezenta personal, conform programării făcute de Direcţia Economică
Termen de depunere : 25.08.2017

4. DOSARELE de la Admiterea 2017 se pot ridica personal pe baza adeverinţei de înscriere, de luni până vineri, între orele 9-12, de la Decanat.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11