simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Mai jos veți găsi poziția Facultății de Drept legată de cursurile de pregătire pentru admitere organizate de diverse instituții.

Attachments:
Download this file (Comunicat admitere.pdf)Comunicat admitere.pdf[ ]48 kB

Pentru anul universitar 2020-2021, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

 CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2020-2021

- se va afișa ulterior

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2020:

9 - 11 şi 13-15 iulie 2020 - înscrieri
16 iulie 2020 - proba scrisă
17 iulie 2020 - afişarea rezultatelor
18 iulie 2020 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
18 iulie şi 20-23 iulie 2020 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:

Criterii de selecţie:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere;
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

TAXA DE ȘCOLARIZARE -se va afisa ulterior

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSULUI DE ADMITERE:

1. diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată) sau diploma echivalentă acesteia - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat şi foaia matricolă de liceu (original sau copie legalizată);
              1.a) Absolvenţii de liceu din promoţia 2020 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
             1.b) Candidaţii declaraţi admişi la buget au obligaţia ca până la 23 iulie 2020 inclusiv să depună diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de liceu în original.
2. certificatul de naştere în copie şi originalul pentru atestarea conformităţii cu originalul la facultate;
3. copie simplă de pe actul de identitate;
4. acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru atestarea conformităţii cu originalul la facultate;
5. adeverinţa medicală tip (în original) eliberată de cabinetele şcolare sau dispensarul teritorial, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau specializarea la care candidează;
6. două fotografii tip buletin de identitate (dimensiune 3/4);
7. dovada achitării taxei de admitere (250 lei);
8. pentru studenţii sau foştii studenţi care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student sau de fost student (buget/taxă) ;
9. adeverinţă în original din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru scutire de taxă de înscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar);
10. adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii;
11. un dosar plic.

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de admitere și confirmarea locului se va face PERSONAL (de către candidat) sau de către o altă persoană ,pe bază de PROCURĂ NOTARIALA.

 

IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Informaţii legate de ADMITEREA STUDENŢILOR DIN ALTE ŢĂRI găsiţi pe siteul Centrului de Cooperări Internaţionale - http://www.cci.ubbcluj.ro/ :

- Pentru candidaţii proveniţi din tările UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php

-Pentru candidaţii proveniti din ţările NON UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

- Pentru candidaţii românii cu studii în străinătate -Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetățenii români - https://www.cnred.edu.ro/ro

- Pentru candidaţii etnici români -https://law.ubbcluj.ro/index.php/admitere/admitere-nivel-licenta/3251-admiterea-la-studii-universitare-de-licenta-a-cetatenilor-straini-de-origine-etnica-romana-2019

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la

Corina TODEA

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Listele finale ale admiterii 2019, sesiunea septembrie, s-au afişat astăzi, 20 septembrie 2019, ora 13,20. 

Attachments:
Download this file (alfabetic.pdf)alfabetic.pdf[ ]226 kB
Download this file (hu-taxa.pdf)hu-taxa.pdf[ ]271 kB
Download this file (id.pdf)id.pdf[ ]296 kB
Download this file (respinsi.pdf)respinsi.pdf[ ]269 kB
Download this file (rural.pdf)rural.pdf[ ]264 kB

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

 

-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
• candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la confirmarea locului şi vor semna fişa de confirmare, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
• pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii şi semnarea fişei de confirmare,
în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.

 

-REDISTRIBUIREA LOCULUI în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă/buget şi care doresc ocuparea unui loc bugetat /taxa pot cere redistribuirea conform opţiunilor exprimate în fişa de înscriere. Aceştia au posibilitatea:
- fie să işi confirme locul la taxa/buget şi să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa.
-fie să renunţe la locul ocupat şi să să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa
În cazul în care se solicita redistribuirea pe un loc de taxă este necesară achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii.

 

PENTRU CANDIDAŢII RESPINŞI

 

REDISTRIBUIREA locurilor -în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
-CANDIDAŢII RESPINŞI CU POSIBILITATEA DE REDISTRIBUIRE (DOAR cei care au obţinut minim nota 5,00 la proba scrisă) POT CERE REDISTRIBUIRE, DOAR PENTRU OPŢIUNILE EXPRIMATE INIŢIAL ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE
1. Candidaţii, care şi-au exprimat opţiunea numai pentru locurile bugetate – nu vor trebui să achite taxa, doar să semneze fişa de redistribuire în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
2.Candidaţii care şi-au exprimat opţiunea şi pentru locurile cu taxă vor trebui să achite prima tranşă 900 lei la casieria facultăţii si să semneze fişa de redistribuire la secretariat, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.

In cazul in care nu sunteti admis dupa redistribuire, transa de 900 lei se va restitui!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11