simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Admitere doctorat 2015

CONDUCATORI DOCTORAT :

 • Prof.dr. Radu Catană
 • Prof.dr. Dacian Dragoş
 • Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ
 • Prof.dr. Florin Streteanu
 • Prof.dr. Paul Vasilescu
 • Prof.dr. Ioana Vasiu
 • Conf.dr. Mircea Bob

TEMATICA PROPUSĂ pentru examenul de admitere si REPARTIZAREA LOCURILOR pentru fiecare conducator de doctorat pot fi consultate în secţiunea Documente.

1. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

1.Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin
Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.

2.Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada
anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.

3.Studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvenţă, cu finanţare de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat

2. CALENDARUL ADMITERII

 • Perioada de înscriere la concursul de admitere:31 august - 4 septembrie 2015 - Institutul de Studii Doctorale (Str. Universităţii 7-9, et.1)
 • Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere:  - 17 septembrie 2015, ora 9,00, Amfiteatrul E. Speranţia (P6), la sediul Facultăţii de Drept, str. Avram Iancu nr. 11
 •                                                                                       - 22 septembrie 2015, ora 9,00, sala103, la sediul Facultăţii de Drept, str. Avram Iancu nr. 11   pentru candidaţii înscrişi la dl. prof. Dacian Dragoş
 • Confirmarea ocupării locurilor: 28-30 septembrie 2015
 • Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat): 1 octombrie 2015

3. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

Actele necesare înscrierii cetăţenilor români

 • Fişa de înscriere (formular tip)
 • Curriculum vitae
 • Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 • Copie legalizată la notar, după:
  • diploma de bacalaureat;
  • diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
  • diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
  • certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
  • document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).
  • Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2014-2015 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se mentionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă MECTS.
 • Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere -250 lei
 • Dosar plic (mapă)

4. ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face în zilele lucrătoare(L-V) între orele 09:00 - 15:00, începând cu 31 august 2015. Ea se încheie in 4 septembrie 2015.

5. TAXE DE ÎNSCRIERE

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat 2015 este de 250 lei şi este formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere.

Se achită:

1.la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;

2.la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);

3.prin ordin de plată, la orice bancă, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.
Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere concurs admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de ...". Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale.

Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Institutul de Studii Doctorale
Cluj-Napoca, Str. Universităţii nr. 7-9
CONTACT
Telefon: +40-264-405 362, +40-264-405 363
Fax: +40-264-591 906
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Attachments:
Download this file (LocuriDoctorat.pdf)LocuriDoctorat.pdf[ ]193 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
 /DreptUnivBabesBolyai

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11