simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere doctorat

Informaţii ce privesc concursul de admitere la doctorat.

Rezultate admitere doctorat

Rezultatele admiterii la doctorat au fost afişate în documentul ataşat mai jos.

Confirmarea locurilor se va face la Institutul de Studii Doctorale  in perioada 25 – 27 septembrie 2017

Informaţii legate de confirmare

(1) În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri
finanțate prin granturi de studii vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la Institutul de
Studii Doctorale, în vederea înmatriculării, a diplomei de disertație sau, după caz, a diplomei de
licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în
sesiunea 2016/2017, vor depune adeverința de absolvire, în original. Această adeverință va fi
înlocuită cel târziu până la data încetării termenului de valabilitate a ei cu diploma
corespunzătoare, în original.
(2) Candidații admiși pe locuri cu taxă, listați ca înmatriculabili, vor confirma ocuparea locului
prin prezentarea la Institutul de Studii Doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea
confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin
prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria facultății de care aparține conducătorul de
doctorat (conform http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/distributia-locurilor-oferite-pentru-concursul-
5/6
de-admitere/), iar cuantumul taxei este afișat la adresa http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/taxele-destudii-pentru-doctoranzii-pe-locuri-cu-taxa/
(3) Candidații care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei anunțate pentru
desfășurarea confirmărilor pierd dreptul de înmatriculare iar locurile bugetate rămase
neocupate vor fi ocupate prin glisarea pe ele a candidaților care au confirmat ocuparea locurilor
cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor notelor obținute la probele de concurs

Attachments:
Download this file (RezultateAdmitereDoctorat.pdf)RezultateAdmitereDoctorat.pdf[ ]765 kB

Examen admitere doctorat - 13 septembrie 2017

Precizări din Regulamentul de admitere la doctorat:

Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din cel puțin două probe:
a) o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunțate de conducătorul de doctorat cu cel puțin două luni înainte de data desfășurării concursului de admitere;
b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice/artistice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare/creație artistică și tema propusă pentru teza de doctorat

(2) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire

 

Examenul scris va avea loc MIERCURI, 13 septembrie 2017 de la ora 9,00 în amfiteatrul E.Speranţia (P6)- parter, Facultatea de drept si va avea durata de 2 ore.

Candidaţii se vor prezenta la examen cu un act de identitate.

Interviul va avea loc în aceeaşi zi.

Attachments:
Download this file (lista candidati doctorat.pdf)lista candidati doctorat.pdf[ ]33 kB

Admitere 2017 - doctorat -Locuri propuse

În anul universitar 2017-2018 sunt propuse următoarele locuri , repartizate pe conducători de doctorat:

Prof.dr. Mircea Bob - 1 loc la buget / 2 locuri la taxă

Prof.dr. Radu N. Catană -2 locuri la buget / 0 locuri la taxă

Prof.dr. Dacian Dragoş -1 loc la buget / 0 locuri la taxă

Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ-1 loc la buget / 1 loc la taxă

Prof.dr. Florin Streteanu - 1 loc la buget /0 locuri la taxă

Prof.dr. Paul Vasilescu- 0

Prof.dr. Ioana Vasiu -  1 loc la buget / 1 loc la taxă

Conf.dr. Sergiu Bogdan- 1 loc la buget / 1 loc la taxă

Conf.dr. Ovidiu Podaru- 1 loc la buget /4 locuri la taxă

Conf.dr. Ionuţ Popa - 1 loc la buget / 3 locuri la taxă

TEMATICA PROPUSĂ pentru examenul de admitere si REPARTIZAREA LOCURILOR pentru fiecare conducator de doctorat vor putea fi consultate în secţiunea Documente.

Potrivit Regulamentului de studii doctorale, Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din cel puțin două probe:
a) o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunțate de conducătorul de doctorat cu cel puțin două luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere;
b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările ştiințifice ale candidatului,aptitudinile lui de cercetare şi tema propusă pentru teza de doctorat.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11