Conf. univ. dr. Marius Harosa

Studii

2012 -Postdoctorat Academia Romana, EHESS Paris

2007 - Doctor in drept,Magna cum laudae, Facultatea de Drept, Universitatea "Babes - Bolyai" Cluj-Napoca

1997 - Academia de Drept International - Sectiunea Drept International Privat - Haga, Olanda

1997 - Facultatea de Drept, Universitatea "Babes - Bolyai" Cluj-Napoca, licentiat in drept
Stagii de pregatire si documentare

Stagii de documentare2002 - Universitatea din Viena, Academia de Diplomatie din Viena bursa de cercetare oferita in cadrul unui Program Leonardo

2004 - Universitatea Pontificala Lateran, Roma

2004-Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican

2005 - Universitatea Gregoriana, Roma

2011 - Universitatea Paris II Pantheon Assas, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Biblioteque Nationale de FranceStagii de pregatire1995- Universitatea de Vară Rennes “Transeuropeennes”, organizată de Consiliul Europei, Centrul European al Culturii si Facultatea de Stiințe Juridice si Politice Rennes.

1996- participare la Concursul Internațional de Drepturile Omului, “Rene Cassin”, organizat de Universitatea Robert Schumann” Strasbourg

Conferinte nationale si internationale1998-participare la Sesiunea de Comunicări organizată de “Transeuropeennes” cu titlul Politici de vecinătate in spațiul est-european și politica minorităților”, desfășurat la Ohrida, Macedonia.

2003-participare cu lucrarea” The second Vatican Council and post-conciliar canon law” la Simpozionul “The Status of Denomination in the Candidate Countries for the European Union” organizat la Viena de European Consortium for Church and State Research.

2004- participare cu lucrarea Regimul constitutional al cultelor in Statele Uniunii Europene” la Simpozionul Religie si drepturile omului in Romania” organizat la Cluj-Napoca de SACRI si de Ambasada Olandei in Romania.

2004-participare cu lucrarea Gli Impedimenti al matrimonio nel diritto canonico ortodosso” la Simpozionul International La famiglia in Europa” organizat de Universitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican.

2004- participare cu lucrarea “Jurisprudence of CEDO and Minorities Rights in Romania” la Simpozionul International The Challenges of Multiculturalism in Central and Eastern Europe” organizat la Iasi de Facultatea de Filozofie a Universitatii “Al.I.Cuza” Iasi, SACRI si Facultatea de Filozofie si Istorie a Universitatii Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.

2005 –participare cu lucrarea “La remuneration des clerges dans le nouveau projet de la loi des cultes en Roumanie » la Simpozionul International Ora et Labora” organizat de Universitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican.

2006 -participare cu lucrarea « Causa pia in diritto canonico orientale- catolico e in diritto canonico ortodosso”, la Simpozionul International “Corporate social responsiblity”, organizat de Universitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican.

2008- participare cu lucrarea « La definition des biens temporels dans l’ouvrages du Saint Jean Chrysostomos et Saint Augustin » la Simpozionul « Filosofia e dirrito » organizat de Universitatea Pontificala Lateran, Vicariatul de Roma, Vatican

2011-Simpozionul International „Misiunea sacramentala a Bisericii Ortodoxe in context european”, organizat de Reprezentanta Patriarhiei Romane pe langa Institutiile Europene, Bruxelles, 28 iunie-1 iulie 2011

2011 -Participare La Conferinta Internationala Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, Bucuresti, 25-28 septembrie 2011, organizata de Academia Romana, cu lucrarea L’usufruit succesif. Le developpement d’une institution juridique dans le droit roumain et dans l’espace de Transylvanie (XIX-XXI-siecles).

2011- participare la Conferința asupra Noului Cod Civil Baroul Cluj și Curtea de Apel Cluj, 27 octombrie 2011, cu prelegerea Uzucapiunea, Considerații aduse sistemului de Carte Funciară de către Noul Cod Civil.

2011 –participare la Conferinta Nationala organizata de Uniunea Națională a Judecătorilor din România, 4-5 noiembrie 2011, Cluj-Napoca Codul Civil- Teze si Antiteze la Cluj, cu prelegerea Dreptul de Superficie.

¬2012 –moderator și participant la al XI-lea Seminar de Medicină și Teologie, Bistrița, 07-08 mai 2012, panelul Implicații etice, medico-legale și legislative în tortură și moartea martirică –II”, cu prelegerea Istoricul personalității juridice a asociațiilor creștine în perioada Sfinților Părinți”.

2012- moderator, membru al Comitetului Științific și participant la Conferința Internațională Judicial reforms and their implications in Central and Eastern Europe, Iași, 25-26 octombrie 2012, cu prelegerea ”The Dispositions of the New Romanian Civil Code on property rights, their subdivisions and trusts on the backdrop of Judicial reform in Central and Eastern Europe”.


Activitati didactice la Facultatea de Drept

Drept Civil. Drepturi Reale si Teoria Generala a Obligatiilor

Drept Canonic

Clinică juridică

Master, Subsidiaritatea in dreptul privat


Alte activitati didactice

Formator la Institutul National de Pregatire si Perfectionare al Avocatilor


Domenii de cercetare

Drept Canonic

Drept Civil. Drepturi Reale si Teoria Generala a Obligatiilor

Drept International Privat

Regimul juridic al patrimoniului cultelor religioase

Relatiile Biserica -Stat

Conflictul mobil de legi

Responsabilitatea medicala

Bioetica


Publicatii

Articole publicate in reviste ISI si in reviste recunoscute CNCSISISI

1.Histoire du développment de la législation cannonique et civile ayant pour l'objet les biens temporels de l'Eglise, publicat in Transylvanian Review, vol. XIX, Supplement no. 5, 2010, II. p.67-88CNCSIS

1. Harosa Liviu-Marius, Bocsan Mircea Dan, Expropriere pentru utilitate publica statornicita anterior intrarii in vigoare a Legii nr.33/1994.Consecinte (Tribunalul Cluj, sectia civila si de contencios administrativ, decizia civila nr.651/A din 25 aprilie 1996- practica judiciara comentata), DREPTUL, Categ CNCSIS C, Dreptul nr.7/1998, 1998, P.70 - 822. Harosa Liviu-Marius, Discutii privind posesia ca modalitate de dobandire a dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Jurisprudentia nr. 1/2001, 2001, P.41 - 603. Harosa Liviu-Marius, Examen teoretic si practic al jurisprudentei Tribunalului Cluj-Sectia Comerciala si de contencios administrativ- in materia somatiei de plata, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Jurisprudentia nr.1/2003, 2003, P.122 - 1334. Harosa Liviu-Marius, Popa Ionut Florin, Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului.Comentarii, DREPTUL, Categ CNCSIS C, Dreptul nr. 8/2003, 2003, P.5 - 235. Harosa Liviu-Marius, Examen teoretic si practic al jurisprudentei Tribunalului Cluj-Sectia Comerciala si de contencios administrativ- in materia somatiei de plata, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, Studia Universitatis Babes-Bolyai.Jurisprudentia nr. 2/2003, 2004, P.194 - 2076. Harosa Liviu-Marius, Aspecte privind manifestarile de vointa pioasa in dreptul catolic canonic, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, nr.1-2/2004, 2004, P.52 - 887. Harosa Liviu-Marius, Aspecte privind reglementarea institutiei fundatiilor pioase in codurile de drept canonic (codex juris canonici si codex canonum ecclesiarum orientalium) ale bisericii catolice, PANDECTELE ROMANE, Categ CNCSIS D, Culegere de studii In honorem C.Birsan, L.Pop, 2006, P.498 - 5288. Harosa Liviu-Marius, Privire asupra persoanelor juridice publice si private in dreptul canonic catolic , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, 2 , 2006, P.64 - 809. Harosa Liviu-Marius, Consideratii asupra clasificarilor civile ale bunurilor temporale apartinand Bisericii, PANDECTELE ROMANE, Categ CNCSIS D, 9, 2008, P.23 - 5310. Harosa Liviu-Marius, Modurile generale de dobandire ale bunurilor temporale de catre Biserica, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, 1/2009, 2009, P.30 - 7011. Harosa Liviu-Marius, Relevanta generala a bunurilor in dreptul canonic.Clasificarea bunurilor bisericesti in sens larg, PANDECTELE ROMANE, Categ CNCSIS D, 6, 2009, P.46 - 7212. Harosa Liviu-Marius, Principiile generale ale instrainarilor bunurilor temporale in Biserica Ortodoxa Romana si in Biserica Catolica, STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. IURISPRUDENTIA, Categ CNCSIS B+, 1, 2010, P.1 - 45

Articole publicate in alte reviste romanesti1. Harosa Liviu-Marius, Prescriptia in dreptul canonic, mijloc de dobandire al bunurilor temporale , REVISTA ROMANA DE DREPT PRIVAT nr. 6, Bucuresti, 2008, P.90-1242. Harosa Liviu-Marius, Raporturile dintre norma canonica si norma civila. Subsidiaritate si canonizarea legii civile, REVISTA ROMANA DE DREPT PRIVAT nr. 3, Bucuresti, 2009, P.134-1493. Harosa Liviu-Marius, Succesiunea, mijloc de dobandire al bunurilor temporale, REVISTA ROMANA DE DREPT PRIVAT nr.5, Bucuresti, 2009, P.56-744. Harosa Liviu-Marius, Calificarea dupa lex fori a unui litigiu cu element de extraneitate de catre instanta straina, sub imperiul Conventiei Bruxelles I. Exceptia necompetentei.Monopolul de jure al Baroului Federal Austriac- ORAK- asupra reprezentarii in fata instantelor din aceasta tara. Lipsa unui avocat de concordanta, Revista Romana de Drept al Afacerilor, nr.7/2012, p.55-65

Carti publicate in edituri recunoscute CNCSIS1. Harosa Liviu-Marius, Popescu Dan Andrei, carte, Drept International Privat. Tratat Elementar, EDITURA LUMINA LEX , BUCURESTI, Editor: Editura Lumina Lex, 1999, P. 3782. Harosa Liviu-Marius, Pop Liviu, carte, Drept Civil. Drepturile Reale Principale, UNIVERSUL JURIDIC , BUCURESTI, Editor: Universul Juridic, 2006, P. 3923. Harosa Liviu-Marius, capitol, Drepturile fundamentale ale pacientului la viata derivate din interpretarea legii pacientului, Medicii si Biserica vol IV Familia, nasterea, tehnologii medicale de reproducere asistata (pozitii teologice, medicale, juridice si filozofice, RENASTEREA , CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2006, P. 125-1384. Harosa Liviu-Marius, capitol, O perspectiva juridica asupra sfarsitului vietii, Medicii si Biserica vol.V " Perspectiva ortodoxa asupra sfarsitului vietii in lumea contemporana, RENASTEREA , CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2007, P. 140-1495. Harosa Liviu-Marius, capitol, Sfarsitul vietii din perspectiva juridica. O discutie asupra jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului asupra dreptului la moarte, Medicii sii Biserica vol. VI "Perspectiva ortodoxa contemporana asupra sfarsitului vietii", RENASTEREA , CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2008, P. 191-1976. Harosa Liviu-Marius, capitol, Pentru o mai buna colaborare in domeniul Bioeticii intre Biserica si Stat.Relatiile dintre dreptul canonic si dreptul laic, Medicii si Biserica vol.VII, "Perspectiva crestin ortodoxa asupra prelevarii si transplantului de organe, RENASTEREA , CLUJ-NAPOCA, Editor: G.M.Buta, 2009, P. 153-1647. Pop Ciprian Marcel, Beju Daniela-Georgeta, Ciumas Cristina, Moisescu Ovidiu Ioan, Nistor Cosmin Voicu, Oprean Victor-Bogdan, Harosa Liviu-Marius, Racolta Paina Nicoleta Dori, Cucuruzan-Cramarenco Romana-Emilia, Nutiu Carmen Gabriella Estrela, carte, Manualul Agentului Imobiliar, RISOPRINT , CLUJ-NAPOCA, 2006, P. 2698. Liviu-Marius Harosa "Bunurile temporale ale Bisericii.Regimul juridic al bunurilor apartinand Bisericii", vol I, ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2011

9.Harosa Liviu-Marius, capitol Principiile generale ale înstrăinărilor bunurilor temporale” în coord. D.A.Popescu, Specificitate și complementaritate în dreptul privat european. Conflictele de legi și de jurisdicții și integrarea juridică europeană” , ed.Hamangiu, București, 2012., Grant CNCSIS IDEI nr. 2442, competiție 2008, p. 258-274

10. Harosa Liviu-Marius, Drept canonic, ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2013, P.226.

Carti publicate in alte edituri internationale1. Harosa Liviu-Marius, capitol, Dobandirea proprietatii asupra bunurilor mobile prin intermediul posesiei sau uzucapiunea mobiliara-un miraj juridic (privire comparata) , Revista de Drept Privat nr. 1/2003, Cartdidact, Republica Moldova, , Editor: Cartdidact, 2003, P. 78-982. Harosa Liviu-Marius, capitol, Fundamentul persoanelor juridice in dreptul canonic catolic , Revista de Drept Privat nr. 1/2004, Cartdidact, Chisinau, Republica Moldova, Chisinau, Editor: Cartdidact, 2004, P. 52-82

Carti publicate in alte edituri romanesti1. Harosa Liviu-Marius, capitol, Regimul constitutional al cultelor in Statele Uniunii Europene. O perspectiva comparata, Pasi spre integrare. Religie si drepturile omului in Romania, Limes , Cluj-Napoca, Editor: Petean Mircea, 2004, P. 91-1002. Harosa Liviu-Marius, capitol, Laudatio.Tabula gratulatoria.Sub semnal exceptionalului, Omagiu Profesorului N.V.Dura la 60 de ani; Universitatea Ovidius Constanta, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanta, Editor: Petrescu Teodosie, 2006, P. 100-1043. Harosa Liviu-Marius, capitol, Fundatiile in dreptul canonic catolic, Omagiu profesorului Nicolae V.Dura la 60 de ani; Universitatea Ovidius Constanta, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanta, Editor: Petrescu Teodosie, 2006, P. 1356-1370

4.Harosa Liviu-Marius, prefață, Cuvânt înainte, la Dan Doțiu, ”Nulitatea căsătoriei”, ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2011, p. 9-10.

Proiecte institutionale-membrii echipa:1. Popescu Dan Andrei, SPECIFICITATE SI COMPLEMENTARITATE IN DREPTUL PRIVAT EUROPEAN. CONFLICTELE DE LEGI SI DE JURISDICTII SI INTEGRAREA JURIDICA EUROPEANA, 430100 RON, , DREPT , Golub Sergiu/membru echipa , Catana Radu Nicolae/membru echipa , Harosa Liviu-Marius/membru echipa , Vasilescu Paul Dinu/membru echipa , Popa Ionut Florin/membru echipa .

2. student postdoctoral in Proiectul "Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorală” ID 61104

Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104

3. Director Departament Practica Profesionala in POS DRU "Ab Academia ad Advocatum" Contract POSDRU 109/2.1/G/81440


Alte responsabilitati profesionale si administrative

Avocat definitiv in Baroul Cluj, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Membru in Comitetul de redactie al Revistei de Drept International Privat si Drept Privat Comparat

Membru al Comitetului de Redacție al Revistei Române de Drept al Afacerilor

Managing senior partner in "Harosa & Asociatii" Societate Profesionala de Avocati

Membru al Consiliului Baroului Cluj

Membru al Consiliului de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, Centrul Teritorial Cluj

Membru al Consiliului Facultatii de Drept

Vicepresedinte al Comisiei de Coduri si Regulamente din Cadrul Senatului UBB.


Membru al unor institutii nationale/internationale

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - Baroul Cluj


Premii, distinctii

2011 -Premiul Uniunii Juristilor din Romania pentru lucrarea "Bunurile Temporale ale Bisericii. Regimul juridic al bunurilor apartinand cultelor religioase"

2013 -Premiul Academiei Romane "Andrei Radulescu" pentru lucrarea Bunurile Temporale ale Bisericii. Regimul juridic al bunurilor apartinand cultelor religioase".


Limbi straine cunoscute

Franceza - f. bine

Engleza - f. bine

Germana - mediu

Italiana - incepator

Spaniola - incepator


Contact:

Facultatea de Drept, str.Avram Iancu nr.11, tel 40264595504

law Firm Societate Profesionala de Avocati "Harosa & Asociatii", str.Zrinyi Miklos nr.7, ap.3-4, 400071 Cluj-Napoca, tel +40.264.555.252; Fax.+40.374.094.880< +40.364.402.089

E-mail: mharosa@law.ubbcluj.ro; office@harosa.ro

mharosa@yahoo.com