Evoluții și perspective în reglementarea daunelor morale În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA)
PDF
HTML

Cuvinte cheie

daune morale
accidente de circulație
asigurare de răspundere civilă auto
RCA
Legea 132/2017
victimă
asigurator

Rezumat

Pentru o lungă perioadă de timp, stabilirea cuantumului daunelor morale pentru persoanele prejudiciate ca urmare a unor accidente de circulație a fost lăsată la aprecierea instanțelor În lipsa unor orientări sau criterii legale sau jurisprudențiale obligatorii practica judiciară a generat imprevizibilitate, cu efecte negative pentru toți cei implicați. Jurisprudența românească a reușit să-și construiască ca repere doar anumite criterii generale de stabilire a cuantumului daunelor morale, nu și niște sume/valori (spre deosebire de practica judiciară din Italia spre exemplu). De asemenea, nicio inițiativă privată nu a reușit să propună vreun instrument de uniformizare a practicii (ca în Germania).

În acest context, Legea 132/2017 propune criterii legale de stabilire a anumitor daune morale. Însă intervenția legiuitorului român este foarte generală (nedetaliată) spre deosebire de alte țări în care s-au reglementat foarte detaliat sumele care se acordă victimelor accidentelor de circulație pentru compensarea prejudiciului nepatrimonial (cum este cazul Spaniei).

Legea 132/2017 se limitează să propună evaluarea durerilor fizice pe bază de puncte traumatice (valoarea unui punct traumatic fiind egală cu dublul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la data producerii accidentului). În plus, ea pare să încerce să limiteze dovedirea traumelor psihice în cazul vătămărilor doar la înscrisuri (ignorând necesitatea/utilitatea dovedirii acestora cu martori) și nu oferă criterii pentru stabilirea daunelor morale în caz de deces. Chiar și așa norma este inaplicabilă pentru că lipsește legislația secundară prin care se stabilește punctajul traumatic.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).2.2
PDF
HTML

Referințe bibliografice

I. ALBU, Repararea prejudiciului cauzat prin vătămări corporale, ed. Lumina Lex, București, 1997;

Association pour l'étude de la Réparation du Dommage Corporel - AREDOC, Vade-mecum sur les postes de préjudice de la Nomenclature Dintilhac, septembrie 2018, disponibil la adresa https://www.aredoc.com/wp-content/uploads/2018/10/VADE-MECUM-2018.pdf;

LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS [et al.], Le droit français en matière d’indémnisation des accidents de circulation, octombre 2008, disponibil la adresa http://www.victimesindemnisees-fvi.fr/images/stories/Indemnisation/guidedroitfrancaisoctobre2008.pdf;

S. GRECEANU, M. NECRELESCU, Ghidul pentru soluționarea daunelor morale: studiu privind practica națională și europeană în materie, sinteză și recomandări pentru soluționarea daunelor morale suferite ca urmare a vătămării sănătății și a integrității corporale ori a decesului persoanelor produse prin accidente de vehicule, ed. Unsicar, București, 2012;

Groupe de travail dirigé par Jean-Pierre DINTILHAC, Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, iulie 2015, disponibil la adresa https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_groupe_de_travail_nomenclature_des_prejudices_corporels_de_Jean-Pierre_Dintilhac.pdf;

JUDICIAL COLLEGE, Guidelines for the Assement of General Damages in Personal Injury Case, ediția a 15-a, Oxford University Press, Oxford, 2019;

Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Laurent LEVENEUR, Droit des assurances, Dalloz, Paris, 2011;

Osservatorio Sulla Giustizia Civile di Milano, Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale – Edizione 2018, disponibil la adresa http://milanosservatorio.it/wp-content/uploads/2018/03/OSSMI-TABELLE-MILANO-EDIZIONE-2018.pdf;

PERSONAL INJURIES COMMISSION (Irlanda), Second and Final Report of the Personal Injuries Commission, raport din iulie 2018, document disponibil la adresa https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Second-and-Final-Report-of-the-Personal-Injuries-Commission.pdf;

Constantin F. POPESCU, Determinarea și evaluarea prejudiciilor corporale. Studiu teoretic și de practică judiciară, ed. Dalami, Caransebeș, 2005;

Marco ROSETTI, L’indemnisation du prejudice corporel et l’équité: les «racines communes» des reglèmentations europèennes, articol din 2006, disponibil pe site-ul Curții de Casație din Franța la adresa https://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2006/05-12-2006_assurance/05-12-06_marco_rossetti.pdf;

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), infograficul Daunele morale ca urmare a vătămărilor corporale și/sau decesului în accidentele auto”, disponibil la adresa http://unsar.ro/wp-content/uploads/2013/03/Infografic-daune-morale.pdf.

L. VISMARA [et al.], A Comparison of Compensation for Personal Injury Claims in Europe, articol din ianuarie 2014 și disponibil la adresa https://www.genre.com/knowledge/publications/claimsfocus-pc-201309-en.html;

L. VISMARA, The Court of Milan Tables – Bodily Injury Compensation in Italy, articol din iulie 2018, disponibil la adresa https://media.genre.com/documents/cfpc1807-en.pdf.