Starea de hipnoză în dreptul penal substanțial al Republicii Moldova
PDF
HTML

Cuvinte cheie

hipnoză
infracțiune
starea de iresponsabilitate
constrângerea psihică
metodă de săvârșire a infracțiunii

Rezumat

În acest articol vom analiza starea de hipnoză din perspectiva dreptului penal. Totodată este abordată hipnoza, că starea psihologică specială, și legătura acesteia cu instituțiile dreptului penal. Analiza starea de hipnoză va fi realizată sub două aspecte. În primul rând, vom analiza problemele ce se referă la calificarea infracțiunii săvârșite asupra unei persoane hipnotizate. În cazul dat, hipnoza va fi privită în calitate de metodă de săvârșire a infracțiunii. În al doilea rând, ne-am propus să analizăm încadrarea juridico-penală a stării de hipnoză în cazul comiterii infracțiunii de către o persoană hipnotizată. Dat fiind faptul, că în dreptul penal actual lipsește încadrarea clară a stării de hipnoză, s-au conturat două opinii diferite, referitoare la aspectul dat, potrivit cărora aceasta reprezintă o stare de iresponsabilitate sau o formă de manifestare a constrângerii psihice aplicată asupra celui care comite fapta prejudiciabilă. Tema respectivă necesită o abordare aprofundată deoarece în practică astfel de cazuri se întâlnesc tot mai frecvent, iar lacunele legislative, în sensul dat, creează dificultăți. La final, vom veni și cu unele propuneri de lege-ferenda în legislația din Republica Moldova.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).2.4
PDF
HTML