Pactele succesorale privite din perspectiva dreptuluii internațional privat
HTML
PDF

Cuvinte cheie

pacte succesorale
testament conjunctiv
Regulamentul (EU) No 650/2012
drept internațional privat

Rezumat

Acest articol analizează pactele succesorale din perspectiva dreptului internațional privat.  Sunt analizate toate formele de pacte asupra unei succesiuni, inclusiv testamentele conjunctive. Studiul conține, de asemenea, referințe la dreptul comparat relevante în această materie. Sunt tratate și prevederile relevante cuprinse în Regulamentul (EU) No 650/2012 al Parlamentului și al Consiliului, din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor. Regulamentul 650/2012 face diferența dintre pactele unilaterale și cele bilaterale sau multilaterale, precum și între admisibilitatea pactelor și problemele legate de validitatea lor, incluzând forța probantă și dispoziții privind încetarea acestora. Studiul se încheie printr-o analiză funcțională detaliată dedicată adaptării efectelor pactelor succesorale, valide conform unei legi succesorale ipotetice, în contextul în care lex successionis le este ostilă. Mai exact, analiza problemei protecției intereselor moștenitorilor rezervatari prin referință la legea aplicabilă succesiunii.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).4.26
HTML
PDF