Regula knock out în soluționarea conflictului clauzelor standard
HTML
PDF

Cuvinte cheie

Conflictul formelor - battle of forms
clauze standard
condiții generale de afaceri
regula last shot
regula knock out
clauze contradictorii
clauza de respingere anticipată
clauza paramount
clauze externe-incorporare

Rezumat

Evoluțiile înregistrate în practica de afaceri în sensul folosirii din ce în ce mai frecvente, de către profesioniști, a seturilor de condiții generale pentru completarea acordului negociat au determinat apariția unor prevederi legislative specifice, care să răspundă problemelor generate de aceste noi realități în ceea ce privește formarea și conținutul contractului. Este și cazul art. 1202(4) C. civ., ce impune o soluție modernă pentru conflictul formelor - battle of forms. Aplicarea regulii tradiționale a întâlnirii ofertei cu acceptarea concordantă prezintă inconveniente serioase atunci când părțile folosesc clauze standard (așa cum rezultă din prima parte a articolului); luând act de acestea, legiuitorul român a decis în 2011 să reacționeze, aliniindu-se unui trend amplu partajat în dreptul comparat și internațional. Regula nou instituită - knock out sau excluderea clauzelor standard contradictorii - este analizată în partea a doua a articolului, unde sunt abordate detaliat modul de operare, respectiv cazurile de aplicare și ne-aplicare a ei.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).4.23
HTML
PDF