Pactele asupra unei succesiuni viitoare - 150 de ani de singurătate
HTML
PDF

Cuvinte cheie

succesiune
pact asupra unei succesiuni viitoare
practică notarială
drept internațional privat

Rezumat

Acest articol analizează problematica pactelor asupra unor succesiuni viitoare din perspectivă istorică și a Regulamentului (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, din 4 iulie 2012, privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor. Scopul său este de a înțelege admisibilitatea acestor pacte în cauzele cu elemente de extraneitate în dreptul român și de a analiza dacă, anumite reglementări din dreptul intern, ar putea fi considerate pacte asupra unor succesiuni viitoare.

https://doi.org/10.24193/SUBBiur.65(2020).4.22
HTML
PDF