NOUTĂŢI
EVENIMENTE

STUDENŢI
NIVEL LICENŢĂ
NIVEL MASTERAT

CADRE DIDACTICE
PARTENERI SOCIALI
ÎN EDUCAŢIE
GALERIE FOTO
 

VIZITATORI SITE
paste and get counter working

 
 

SPECIALIZĂRI NIVEL MASTERAT

ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ
Durata studiilor: 2 semestre
Limba de predare: Română
Forma de învățământ: ZI

Un program masteral modern, care oferă posibilitatea aprofundării dintr-o perspectivă critică, analitică și interdisciplinară a cunoștințelor privind instituțiile fundamentale ale dreptului penal și ale dreptului procesual, din perspectiva reglementărilor naționale, europene și internaționale. Specializarea permite efectuarea unor cercetări aprofundate și în ceea ce privește metodologia expertizelor criminalistice.
Activitatea didactică este efectuată de către cercetători și practicieni de prestigiu care activează în domeniul dreptului din țară care predau discipline precum: Instituții de drept penal; Instituții procesuale penale; Metodologia expertizelor criminalistice; Drept penal al afacerilor; Metodologia expertizelor criminalistice ale scrisului și semnăturilor; Drept penal european și internațional; Infracțiuni de criminalitate organizată; Proceduri penale europene; Drept penal comparat; Criminalitate informatică; Cooperare judiciară în materie penală; Libertățile publice și dreptul penal etc.
Activitatea de documentare a masteranzilor înmatriculați la această specializare este facilitată prin accesul asigurat la baze de date internaționale conținând publicații de specialitate prestigioase.

DREPTUL EUROPEAN ȘI DREPTUL NAȚIONAL AL AFACERILOR
Durata studiilor: 2 semestre
Limba de predare: Română
Forma de învățământ: ZI

Un program de studiu modern, cu valențe practice în domeniul de studiu al afacerilor, care urmărește oferirea instrumentelor necesare pentru gestionarea corectă și eficientă a problemelor juridice incidente în domeniul dreptului european și național al afacerilor. În activitatea didactică derulată în cadrul programului sunt implicați teoreticieni și practicieni din țară recunoscuți pentru competența lor profesională.
Specializarea dorește să valorifice bunele-practici aplicate în cadrul programelor de studiu cu profil similar organizate la nivel național sau după caz, în alte state europene. Printre disciplinele predate în cadrul programului se numără: Dreptul societăților și guvernanța corporativă; Probleme ale fiscalității naționale și europene; Contractele administrative; Contracte de afaceri interne și internaționale; Dreptul comunitar al concurenței; Regimul juridic al proprietății industriale; Contenciosul Curții de Justiție a Uniunii Europene; Vânzarea internațională; Dreptul urbanismului; Politici publice comunitare etc.
Activitatea de documentare a masteranzilor înmatriculați la această specializare este facilitată prin accesul asigurat la baze de date internaționale conținând publicații de specialitate prestigioase.

INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT                                                  
Durata studiilor: 2 semestre
Limba de predare: Română
Forma de învățământ: ZI

Un program de studiu modern în domeniul complex al instituțiilor de drept privat, care își propune să ofere instrumentele necesare pentru gestionarea corectă și eficientă a problemelor juridice incidente în domeniul instituțiilor de drept privat.
În cadrul acestei specializări activitatea didactică se desfășoară cu implicarea unor teoreticieni și practicieni din țară recunoscuți pentru competența lor profesională în domeniu, care predau discipline precum: Contractul – evoluții și perspective; Regimul civil al obligației de restituire; Drept internațional privat european; Drept comercial – probleme contemporane; Dreptul european al contractelor; Probleme de drept succesoral; Aspecte actuale de procedură civilă; Subsidiaritatea în dreptul privat; Sancțiunea neexecutării contractului; Răspunderea civilă delictuală etc.
Activitatea de documentare a masteranzilor înmatriculați la această specializare este facilitată prin accesul asigurat la baze de date internaționale conținând publicații de specialitate prestigioase.

DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE
Durata studiilor: 2 semestre
Limba de predare: Maghiară
Forma de învățământ: ZI

Un program de studiu modern, apropiat de cel al specializărilor identice sau similare organizate de către unele facultăți de drept din Uniunea Europeană. Specializarea de masterat urmărește să ofere instrumentele necesare pentru gestionarea unitară și corectă a problemelor juridice din domeniul dreptului privat al Uniuniunii Europene, cu implicarea în activitatea didactică a unora dintre cei mai prestigioși teoreticieni și practicieni din țară și din străinătate.
În cadrul acestui program de masterat se predau discipline precum: Statutul juridic al persoanei fizice în Uniunea Europeană; Dreptul privat european; Dreptul european al proprietății intelectuale; Dreptul internațional al familiei; Dreptul procesual civil european etc.
Activitatea de documentare a masteranzilor înmatriculați la această specializare este facilitată prin accesul asigurat la baze de date internaționale conținând reviste de specialitate prestigioase.

INTERNATIONAL AND COMPARATIVE BUSINESS LAW
Durata studiilor: 2 semestre
Limba de predare: Engleză
Forma de învățământ: ZI

Un program de master în drept cu predare integrală în limba engleză de către profesori invitați de la universități partenere din Olanda, Marea Britanie, Germania, Franța, Polonia etc. Prin disciplinele abordate, specializarea încearcă să ofere masteranzilor o perspectivă practică asupra problemelor cu care se confruntă în prezent întreprinderile comerciale la nivel european și global.
Disciplinele predate în cadrul programului vor aborda subiecte precum: Protecția acționarilor minoritari; Referințe internaționale ale dreptului obligațiilor; Grupurile de societăți; Protecția creditorilor în procedura insolvenței; Guvernanța corporativă comparată; Fuziuni și achiziții; comerț electronic; Negocieri și terminologie juridică în limba engleză;
Specializarea este destinată în principal profesiilor liberale cu activitate care implică dreptul comparat, dar și studenților cu rezultate academice de excepție.
Activitatea de documentare a masteranzilor înmatriculați la această specializare este facilitată prin accesul asigurat la baze de date internaționale conținând cele mai noi publicații de specialitate.