Centrul de Documentare pentru Juriști și Asistență pentru Cetățeni - Clujj

Imagine sigle UE, Guvernul României, POCA, Instrumente structurale

În desfășurarea programului SIPOCA 377: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație si justiție”, a fost înființat și funcționează, în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, încă din luna decembrie 2018, „Centrul de consiliere pentru juriști si asistență pentru cetățeni”. Acesta se adresează specialiștilor în drept, funcționarilor administrației publice, precum și cetățenilor, în special persoanelor vulnerabile.

Scopul centrului:

 • de a susține activitatea specialiștilor în domeniul dreptului și a funcționarilor publici pentru a putea acorda asistență de specialitate persoanelor din grupuri vulnerabile și de a conferi consiliere de specialitate acestora în vederea evitării victimizării lor;
 • de a veni în sprijinul victimelor sistemului de administrație și justiție.

În cadrul centrului, experții noștri avocați pot fi abordați de: 

Profesioniștii dreptului și funcționarii publici ne pot contacta pentru:anunț fb revăzut mai

 • consiliere de specialitate în vederea îmbunătățirii abilităților de comunicare și lucru cu persoanele vulnerabile pentru prevenirea de noi victime ale legislației deficitare din sistemul de administrație și justiție;
 • Posibilitatea sesizării/denunțării unor nereguli, abuzuri, dificultăți în aplicarea sau interpretarea legislației în vigoare și căutarea împreună a unor alternative de rezolvare, (inclusiv pe cale legislativă);
 • Prevenirea situațiilor conflictuale generate de legislația deficitară;
 • Rezolvarea împreună a problemelor juridice delicate ce vizează accesul la justiție și administrație;
 • Dialog și apartenență la o rețea de specialiști ai administrației publice și ai dreptului dedicați prevenirii victimizării cetățenilor
 • Informare și acces la literatura de specialitate juridică, inclusiv străină.

Cetățenii, persoane vulnerabile, ne pot contacta pentru:

 • Acces la materialele de documentare elaborate de cercetătorii centrului sau disponibile în cadrul centrului;
 • Audiențe în cadrul centrului pentru asigurare de consiliere de specialitate în vederea informării și îndrumării acestora către instituțiile publice competente sau către avocații experți, ce oferă asistență de specialitate;
 • Elaborare de răspunsuri scrise la cererile de informare, asistență și orientare primite prin e-mail;
 • Asigurare de formulare pretipizate și modele de cereri și petiții.

Contact:

Au fost angajați în cadrul centrului de la Cluj, până în 31 octombrie 2019:

Experți documentare și consiliere juridică:

Ioana Curt

Bianca Racolta

Alina-Emilia Ciortea

Consilier informare:

Dorin Jorea

 

Telefon:

(0741) 244 140

Adresă centru:

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept Strada Avram Iancu nr. 11, 400089, Cluj-Napoca, România, Birou 318.

Informații proiect

Proiectul s-a derulat până în martie 2020.

La data de 31 octombrie 2019 au expirat contractele de muncă ale experților în documentare și consiliere juridică din centrul de la Cluj.

Site-ul oficial al proiectului: acces-justitie.ro

Codul proiectului: SIPOCA377, Cod MySMIS: 2014+111830
Dată de începere: iulie 2018. Perioada de implementare: 16 luni.
Beneficiar: Asociația Română pentru Transparență, partener Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
Obiectivul proiectului Facilitarea accesului la justiție pentru cetățenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar.
Rezultatele așteptate la finalul implementării proiectului: Consiliere cetățeni, formare a 250 de specialiști în domeniul asistenței persoanelor din grupurile vulnerabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă www.poca.ro.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11