Alegeri

Prin Hotărârea nr. 67, din 17 aprilie 2024, Senatul Universității „Babeș-Bolyai” a decis validarea Domnului Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu în funcția de Decan al Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai”, pentru un nou mandat, cu o durată de cinci ani.


În 23 aprilie 2024, noul decan, cu avizul Consiliului facultății, a numit echipa de prodecani pentru acest mandat: Doamna Lector univ. dr. Diana Botău (prodecan al Facultății de Drept și în perioada 2016-2024), Domnul Lector univ. dr. Sergiu Golub (prodecan al Facultății de Drept și în perioada 2018-2024) și Domnul Lector univ. dr. Septimiu Puț.

Pentru consultarea atributiilor prodecanilor numiți vă rugăm să accesați acest link.


Menționăm că în 10 ianuarie 2024 au avut loc alegerile la nivelul departamentelor Facultății, în urma cărora Domnul Prof. univ. dr. Mircea-Dan Bob-Bocșan a fost ales în calitate de Director al Departamentului de Drept Privat, iar Domnul Conf. univ. dr. Daniel Nițu a fost reales în calitate de Director al Departamentului de Drept Public.


Noua echipă de conducere a Facultății de Drept îi adresează mulțumiri Doamnei Prof. univ. dr. Ioana Vasiu, prodecan al Facultății de Drept în perioada 2020-2024, pentru toată activitatea pe care a desfășurat-o în sprijinul Facultății.


Totodată, conducerea Facultății de Drept îi urează succes Domnului Prof. univ. dr. Florin Streteanu (decan al Facultății de Drept în perioada 2012-2020), care a fost reales în calitate de Președinte al Senatului Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1 februarie 2024, pentru un al doilea mandat.

Au fost avizate de către Consiliul Facultăţii de Drept, în ședința din data de 3 aprilie 2024, cele 2 candidaturi la funcţia de Decan al facultăţii, după cum urmează:

1. Conf. dr. Diaconescu Șerban - avizat cu unanimitate de voturi

2. Lect. dr. Golub Sergiu - avizat cu unanimitate de voturi

Atașat, regăsiți Dispoziția de concurs pentru funcția de decan, mandat 2024-2029.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11