Erasmus

the European Community programme in the field of higher education

Mai jos veți găsi rezultatele finale, la data de 6 aprilie 2023 pentru selecția ERASMUS pentru anul 2023-2024 rezultate pe baza analizei dosarului de candidatură și a interviului.

Candidații se vor identifica cu numerele matricole.

14445 - nota -10- ADMIS- Univ.Radoud, Olanda, sem. 1
14455- nota -10- ADMIS-Univ. Munster, Germania, sem 1
14458- nota -8- ADMIS-Univ. Osnabruck, Germania, sem 1
15551- nota -7- Respins
14492- nota -9- ADMIS- Univ.Radoud, Olanda, sem. 1
15554- nota -10- ADMIS- Univ.Radoud, Olanda, sem. 2
15557- nota -9- ADMIS- Univ.Viena, Austria, sem. 1
2564 - nota -10- ADMIS- Univ.Mainz, Germania, sem. 2
14515- nota -10- ADMIS- Univ.Trento, Italia, sem. 1
15600- nota -10- ADMIS-Univ. Munster, Germania, sem. 1+2
14554- nota -9- ADMIS-Univ. Leon, Spania, sem 1
15495- nota -10- ADMIS-Univ. Leon, Spania, sem 1
2887- nota -9- ADMIS- Univ.Radoud, Olanda, sem. 2
15704- nota -10- ADMIS- Univ.CY Cergy Paris, Franța, sem. 2
15522- nota -9- ADMIS- Univ.Limoges, Franța, sem. 2
15780- nota -9- ADMIS- Univ.Jagiellonian, Polonia, sem. 2
15214- nota -10- ADMIS- Univ.Utrecht, Olanda, sem. 1
15802- nota -8- ADMIS- Univ.Pecs, Ungaria, sem. 2
15868 - nota -10- ADMIS- Univ.Trento, Italia, sem. 2
14793- nota -7- Respins
15942- nota -10- ADMIS- Univ.Viena, Austria, sem. 2

PRECIZĂRI:

1. Într-o prima etapa, coordonatorul Erasmus al Facultății va trimite spre universitatea parteneră nominalizarea dvs.
2. Studenții selectați vor fi contactați prin email ( EMAILUL INSTITUTIONAL) de catre universitățile partenere și li se va comunica, tot prin email, procedura pe care o vor avea de parcurs în continuare.
3. FFF IMPORTANT -Vă rugăm studiați procedurile administrative si termenel ce trebuie urmate pe siteul CCI -https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/ sectiunea Întrebări frecvente

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/demersuri-inainte-de-inceperea-mobilitatii-de-studiu/
4. Pentru a consulta oferta de cursuri a universităților pentru care ati fost selectati , vă rugăm consultați site-urile facultățile partenere. https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=136

5. În funcție de evoluția situației globale sau din diverse motive studenții selectați pot RENUNȚA la mobilitate, printr-o cerere scrisă adresată dnei lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) și doamnei Simona Maria POP (secretar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

De asemenea, pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să ne contactați:
- lect.dr. Diana Botău – coordonator Erasmus Facultatea de Drept - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Oana Cozmuța – responsabil Erasmus în cadrul CCI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Simona-Maria Pop –secretar Erasmus Facultatea de Drept –Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Mai jos veți găsi rezultatele inițiale, la data de 3 aprilie 2023 pentru selecția ERASMUS pentru anul 2023-2024 rezultate pe baza analizei dosarului de candidatură și a interviului.

Candidații se vor identifica cu numerele matricole.

14445 - nota -10- ADMIS- Univ.Radoud, Olanda, sem. 1
14455- nota -10- ADMIS-Univ. Munster, Germania, sem 1
14458- nota -8- ADMIS-Univ. Osnabruck, Germania, sem 1
15551- nota -7- Respins
14492- nota -9- ADMIS- Univ.Radoud, Olanda, sem. 1
15554- nota -10- ADMIS- Univ.Radoud, Olanda, sem. 2
15557- nota -9- ADMIS- Univ.Viena, Austria, sem. 1
2564 - nota -10- ADMIS- Univ.Mainz, Germania, sem. 2
14515- nota -10- ADMIS- Univ.Trento, Italia, sem. 1
15600- nota -10- ADMIS-Univ. Munster, Germania, sem. 1+2
14554- nota -9- ADMIS-Univ. Leon, Spania, sem 1
15495- nota -10- ADMIS-Univ. Leon, Spania, sem 1
2887- nota -9- ADMIS- Univ.Radoud, Olanda, sem. 2
15704- nota -10- ADMIS- Univ.CY Cergy Paris, Franța, sem. 2
15522- nota -9- ADMIS- Univ.Limoges, Franța, sem. 2
15780- nota -9- ADMIS- Univ.Jagiellonian, Polonia, sem. 2
15214- nota -10- ADMIS- Univ.Utrecht, Olanda, sem. 1
15802- nota -8- ADMIS- Univ.Pecs, Ungaria, sem. 2
15868 - nota -10- ADMIS- Univ.Trento, Italia, sem. 2
14793- nota -7- Respins
15942- nota -10- ADMIS- Univ.Viena, Austria, sem. 2

Contestațiile se depun până Miercuri- 5 aprilie 2023 ora 9 dimineata prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de DREPT organizează, în perioada 20-31 martie, PROCESUL DE SELECŢIE pentru mobilități de studiu ERASMUS, care vor fi efectuate în anul universitar 2023-2024

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel: Licență (anii 1-3)și Doctorat care pot candida pentru mobilități pentru semestrul I sau/și II (2023-2024)

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, sau LICENȚĂ (anii 1-3), indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”) și formă de învățământ („cu frecvență” sau „la distanță”);
 să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează (nivel minim B2), eliberat de o instituție acreditată.  - Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf .

Candidații care nu dețin astfel de certificare pot să susțină testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție.

CALENDARUL procesului de selecție este următorul:

20-31 martie 2023 (in data de 31 martie pana la ora 13) - Depunerea dosarelor de candidatură prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .ATENTIE- DUPA VERIFICAREA  ACTELOR VETI PRIMI NR DE INREGISTRARE PRIN EMAIL.

Luni, 3 Aprilie 2023, ora 10:00 Interviul față în față – la sediul Facultății de Drept- Decanat

4 aprilie 2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
4-5 aprilie 2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., a eventualelor contestații
6 aprilie 2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție

DOSARUL DE CANDIDATURĂ VA CONȚINE URMĂTOARELE ACTE:


1.Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată-SCANATĂ PDF– poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- sectiunea Documente
* Fiecare candidat poate depune cel mult trei dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea. În acest caz, veți menționa, pe fiecare fișă, ordinea preferințelor, pentru fiecare candidatură în parte.
Precizări:
- Unversitatea sau instituția pentru care aplicați : universitatea dorită ( ex. Trento, Mainz..etc)
- Durata mobilității- 1 semestru (5 sau 6 luni) sau 1 an (9 sau 10 luni)
- Luna de începere :septembrie 2023 sau februarie 2024

2. Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată-SCANATĂ PDF poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- sectiunea Documente

3. Copie act de identitate -SCANAT PDF

4. Curriculum Vitae al candidatului -SCANAT PDFredactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat

5. Scrisoarea de motivaţie a candidatului-SCANATĂ PDF, redactată în limba de studiu din mobilitate sau în limba engleză, datată și semnată
* Fiecare candidat poate depune cel mult trei dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea.

6. Adeverinţă-SCANATĂ PDF, eliberată de secretariatul facultății (Se solicita de la secretariatul de an) din care să reiasă nr de credite si media generală a semestrul 1

7. Certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2-SCANAT PDF

Sunt exceptați de la această condiție studenții de la linia de studiu maghiară care pleacă în mobilitate la universități din Ungaria
Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
sau
Declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție, datată și semnată.Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim (B1 /B2), la testarea online;- poate fi găsită la Secretariatul Erasmus (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site- SCANATĂ PDF

STUDENȚII VOR PRIMI PRIN EMAIL CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII DOSARULUI!

IMPORTANT!!!

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/procesul-de-selectie-pentru-mobilitati-de-studiu/

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INFORMAȚIILE DIN DOCUMENTELE ATAȘATE!!

Atașate găsiți:

1. Lista mobilităților ERASMUS pentru anul 2023-2024

2. Anunțul organizării selecției pentru mobilitățile Erasmus

3. Fișa candidatului - obligatoriu de completat

4. Declarația candidatului -  obligatoriu de completat

5. Certificatele de competență lingvistică acceptate 

6. Declarația privind testarea- pentru candidații ce nu dețin certificatele acceptate

Toate informațiile privind programul Erasmus pot fi găsite pe siteul Centrului de Cooperări Internațional https://cci.ubbcluj.ro/ sectiunea Erasmus+

Informatii suplimentare -Simona Maria POP (secretar) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Invește-ți energia și timpul într-o mobilitate Erasmus+!

Pe lângă experiența academică inedită, vei dobândi abilități care vor face diferența în viața și în cariera ta. Biroul Erasmus+ al UBB organizează, în format online, sesiunea de prezentare a programului și a procesului de selecție pentru mobilitățile Erasmus+ cu titlul ” Erasmus+ - Your Ticket to the World”. După prezentări, puteți discuta cu reprezentanții Biroului Erasmus+, într-o sesiune Q&A.
Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom, în data de 13 martie 2023, de la 14:00 și veți putea participa accesând următorul link: https://zoom.us/j/95321755243

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11