Erasmus

the European Community programme in the field of higher education

Mai jos veți găsi rezultatele FINALE, la data de 11 aprilie 2022 pentru selecția ERASMUS pentru anul 2022-2023

Candidații se vor identifica cu numerele matricole.
15088 - RESPINS
15089 - RESPINS
15127 - RESPINS
15209 - ADMIS-Universitatea din Utrecht, Olanda- sem 1
15222 - ADMIS-Universitatea Radboud, Olanda- sem 1
15223 - ADMIS- Universitatea din Vigo, Spania - sem 1
15264 - ADMIS- Universitatea din Viena, Austria – sem 2
15362 - ADMIS- Universitatea din Viena, Austria- sem 1
15391 - ADMIS- Universitatea din Valencia, Spania -sem 2
15415 - RESPINS
15445 - ADMIS- Universitatea din Valencia, Spania –sem 2
14445 - ADMIS- Universitatea din Salento, Italia- sem 2
15493 - ADMIS- Universitatea din Rochelle, Franța – sem 2
14742 - ADMIS-Universitatea Radboud, Olanda- sem 1
14751 - RESPINS
14336 - ADMIS-Universitatea Paris II - sem 1
14935 - doctorand - ADMIS-Universitatea din Fribourg, Elveția - sem 1
14258 - doctorand - ADMIS-Universitatea din Fribourg, Elveția - sem 2

 

PRECIZĂRI:

1. Într-o prima etapa, coordonatorul Erasmus al Facultății va trimite spre universitatea parteneră nominalizarea dvs.
2. Studenții selectați vor fi contactați prin email ( EMAILUL INSTITUTIONAL) de catre universitățile partenere și li se va comunica, tot prin email, procedura pe care o vor avea de parcurs în continuare.
3. FFF IMPORTANT -Vă rugăm studiați procedurile administrative si termenel ce trebuie urmate pe siteul CCI -https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php secțiunea Outgoing Students.
partea cu Demersuri pentru organizarea mobilității
4. Pentru a consulta oferta de cursuri a universităților pentru care ati fost selectati , vă rugăm consultați site-urile facultățile partenere. https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=136

5. În funcție de evoluția situației globale sau din diverse motive studenții selectați pot RENUNȚA la mobilitate, printr-o cerere scrisă adresată dnei lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) și doamnei Simona Maria POP (secretar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)


De asemenea, pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să ne contactați:
- lect.dr. Diana Botău – coordonator Erasmus Facultatea de Drept - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Oana Cozmuța – responsabil Erasmus în cadrul CCI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Simona-Maria Pop –secretar Erasmus Facultatea de Drept –Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Facultatea de DREPT organizează, în perioada 22 martie-6 aprilie 2022, PROCESUL DE SELECŢIE pentru mobilități de studiu ERASMUS, care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023.
La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență (anii 1-3) care pot candida pentru mobilități pentru 1 an (2022-2023) sau 1 semestru ( semestrul I sau II).

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
- studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la nivel licență (anii 1-3), indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”) și formă de învățământ („cu frecvență” sau „la distanță”);
- să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
- să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează (nivel minim B2), eliberat de o instituție acreditată. Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf . Candidații care nu dețin astfel de certificare pot să susțină testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție.

CALENDARUL procesului de selecție este următorul:

22 martie - 6 aprilie 2022 (ora 13) - Încărcarea dosarelor de candidatură în formularul Google  https://forms.gle/BC3fhbPUvJr2kJpy6   (acces exclusiv cu emailul instituțional ) cel târziu până în 6 aprilie 2022, ora 13
8 aprilie 2022- Comunicarea rezultatelor procesului de selecție. Rezultatele se vor afișa pe site cu numerele matricole ale candidaților
8-9 aprilie 2022 - Transmiterea în format electronic, prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., a eventualelor contestații 
11 aprilie 2022 -Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

Dosarul de candidatură se va ÎNCĂRCA în următorul Formular Google https://forms.gle/BC3fhbPUvJr2kJpy6 ( acces exclusiv cu adresa instituțională) si va cuprinde următoarele documente (format PDF) - până MIERCURI, 6 APRILIE ORA 13:

1. Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF, denumit Nume_Prenume_Fisa – FIȘA O PUTEȚI GĂSI LA SECRETARIATUL ERASMUS – (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site
* Fiecare candidat poate depune cel mult cinci dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea. În acest caz, veți menționa, pe fiecare fișă, ordinea preferințelor, pentru fiecare candidatură în parte.
Precizări:
- Unversitatea sau instituția pentru care aplicați : universitatea dorită ( ex. Trento, Mainz..etc)
- Durata mobilității- 1 an universitar (9 sau 10 luni) sau 1 semestru ( sem 4,5 sau 5 luni)
- Luna de începere : septembrie 2022 ( pt mobilitățile pt 1 an sau pt sem 1) sau februarie 2023 (pt mobilitățile pt sem 2)

2. Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită Nume_Prenume_Declaratie;- – FIȘA O PUTEȚI GĂSI LA SECRETARIATUL ERASMUS 9- (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site

3. Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;

4. Scrisoarea de motivaţie a candidatului, redactată în limba de studiu din mobilitate sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_Scrisoare
* Fiecare candidat poate depune cel mult cinci dosare de candidaturi concurente. În cazul în care doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare dintre acestea.


5. Adeverinţă, eliberată de secretariatul facultății (Se solicita de la secretariatul de an) din care să reiasă nr de credite, media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu, scanată, sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_Adeverinta;

6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_Certificat
Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
SAU
Declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat (se redactează de către candidat si va conține, numele, prenumele, anul de studiu, acordul și limba).Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim (B1 /B2), la testarea online

STUDENȚII VOR PRIMI PRIN EMAIL CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII DOSARULUI!

IMPORTANT!!!

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INFORMAȚIILE DIN DOCUMENTELE ATAȘATE!!

Atașate găsiți:

- PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND MOBILITĂȚILE ERASMUS

-MOBILITĂȚILE ERASMUS PENTRU ANUL 2022-2023

- fișa candidatului

- declarația

- certificate lingvistice acceptate.

- Informații specifice pentru Universitatea din  Fribourg

Pentru detalii: lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) sau Simona Maria POP (secretar) simona.pop @law.ubbcluj.ro

Toate informațiile privind programul Erasmus pot fi găsite pe siteul Centrului de Cooperări Internaționale -https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Invește-ți energia și timpul într-o MOBILITATE ERASMUS+!

Pe lângă experiența academică inedită, vei dobandi abilități care vor face diferența în viața și cariera ta. Biroul Erasmus+ al UBB organizează, în format online, sesiunea de prezentare a programului și a procesului de selecție pentru mobilitățile Erasmus+ cu titlul ” Erasmus+ - Your Ticket to the World”. După prezentări, puteți discuta cu reprezentanții Biroului Erasmus+, într-o sesiune Q&A.

Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom, în data de 15 martie, de la 14:00 și veți putea participa accesând următorul link: https://zoom.us/j/93434771105  
Meeting ID: 934 3477 1105

Mai jos veți găsi rezultatele finale , la data de 23 octombrie 2021 pentru selecția ERASMUS pentru semestrul 2 (2021-2022).

Candidații se vor identifica cu numerele matricole.

14695 -  Admis Universitatea Osnaburck, Germania
14923 -  Respins
14934 -  Admis Universitatea din Valencia, Spania
14336 -  Admis Universitatea Paris II Panthéon-Assas, Franța
14377 -  Admis Universitatea din Valencia, Spania
14467  -AdmisUniversitatea din Limoges, Franța
2330 - Admis Universitatea Paris II Panthéon-Assas, Franța
2345 - Admis Universitatea Jagielloniana, Polonia
2349 - Admis Universitatea- degli Studi di Trento, Italia
2357 - Admis Universitatea- degli Studi di Trento, Italia
2359 - Admis Universitatea din Nantes, Franța
2362 - Admis Universitatea Pedagogical of Cracow, Polonia
2367 - Admis Universitatea din Limoges, Franța
2371 - Admis Universitatea -degli Studi Perugia, Italia
2377 - Admis Universitatea Pedagogical of Cracow, Polonia

PRECIZĂRI:

1. În funcție de evoluția situației globale privind pandemia COVID-19, studenții selectați pot RENUNȚA la mobilitate oricand, printr-o cerere scrisă adresată dnei lect.dr. Diana Botău (coordonator Erasmus, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) și doamnei Simona Maria POP (secretar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

2. Pentru a consulta oferta de cursuri a universitatilor pentru care ati fost selectati , vă rugăm consultați siteurile facultățile partenere. https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=136

3. Studenții selectați vor fi contactați prin email de universitățile partenere și le se vom comunica, tot prin email, procedura pe care o vor avea de parcurs în continuare.

4. Toate informațiile legate de programul Erasmus și procedurile ce trebuie urmate de către studentul selectat pot fi găsite pe siteul CCI https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php - Outgoing Students.
De asemenea, pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să ne contactați:
- lect.dr. Diana Botău – coordonator Erasmus Facultatea de Drept - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Oana Cozmuța – responsabil Erasmus în cadrul CCI Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Simona-Maria Pop –secretar Erasmus Facultatea de Drept –Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Mai jos veți găsi rezultatele initiale, la data de 21 octombrie 2021 pentru selecția ERASMUS pentru semestrul 2 (2021-2022).

Candidații se vor identifica cu numerele matricole.

 

14695 -  Admis Universitatea Osnaburck, Germania
14923 -  Respins
14934 -  Admis Universitatea din Valencia, Spania
14336 -  Admis Universitatea Paris II Panthéon-Assas, Franța
14377 -  Admis Universitatea din Valencia, Spania
14467  -Admis Universitatea din Limoges, Franța
2330 - Admis Universitatea Paris II Panthéon-Assas, Franța
2345 - Admis Universitatea Jagielloniana, Polonia
2349 - Admis Universitatea- degli Studi di Trento, Italia
2357 - Admis Universitatea- degli Studi di Trento, Italia
2359 - Admis Universitatea din Nantes, Franța
2362 - Admis Universitatea Pedagogical of Cracow, Polonia
2367 - Admis Universitatea din Limoges, Franța
2371 - Admis Universitatea -degli Studi Perugia, Italia
2377 - Admis Universitatea Pedagogical of Cracow, Polonia

Eventualele contestații se pot trimite prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..ro pana vineri, 22 octombrie ora 12 (amiaza)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11