simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere doctorat

Informaţii ce privesc concursul de admitere la doctorat.

DESFĂŞURAREA PROBELOR din cadrul concursului de admitere la doctorat

Proba scrisă- 14 septembrie 2022 -orele 9-11- Amfiteatrul Eugeniu Speranția (P6)- parter- Facultatea de Drept, strada Avram Iancu nr. 11

Pe durata desfăşurării probei se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.
Durată probei de concurs este de 2 ore

Rezultatele vor fi afișate exclusiv cu numărul de legitimație primit și nu nominal, ca atare păstrați legitimația de concurs pentru a vă putea identifica pe liste!

Proba orală - 14 septembrie 2022 , de la ora 12 - Facultatea de Drept, strada Avram Iancu nr. 11- sala 105- etajul 1 Facultatea de Drept, strada Avram Iancu nr. 11

Înscrierea pentru admiterea la doctorat va avea loc în perioada 5 septembrie 2022 -9 septembrie (ora 13) și va presupune 2 etape obligatorii :


I. ÎNSCRIEREA ONLINE în perioada 5 septembrie 2022 -9 septembrie (până la ora 13)- OBLIGATORIU


Vă rugăm să completați cu atenție și să încărcați documentele cerute pe platforma on-line https://admitere2022.ubbcluj.ro/
Candidatii vor oferi date de contact valabile (telefon si email) si isi vor verifica constant emailul și platforma de înscriere( unde vor primi toate informatiile legate de inscriere)

Procedura de înscriere pe platforma presupune parcurgerea următorilor paşi

1. Creearea unui cont pe platforma admiterii https://admitere2022.ubbcluj.ro/ (utilizați adresa de email a candidatului)
2. Validarea contului pe adresa dvs de email.
3. Autentificarea pe platforma https://admitere2022.ubbcluj.ro/
4. Completarea CU ATENTIE a datelor personal in sectiunea IDENTITATEA TA
5. Completarea studiilor in sectiunile STUDII PREUNIVERSITARE ,STUDII UNIVERSITARE si STUDII POSTUNIVERSITARE
6. Alegerea facultății- FACULTATEA DE DREPT
7. Alegere DOCTORAT
8. Selectarea Conducatorului de doctorat
9. Selectati locul ( va rugam sa aveti in vedere tipul de locuri disponibile pentru fiecare conducatori si sa bifati in mod corespunzator!)
- Prof. dr. Mircea Bob- Bocșan- 1 loc, buget, fără bursă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
- Prof. dr. Sergiu Bogdan 1 loc, buget, CU bursă, CU frecvență
- Prof. dr. Radu N. Catană 1 loc, taxă în valută NUMAI pentru cetățeni străini ( care au obținut acordul profesorului până în data de 30 iunie 2022)
- Prof. dr. Dacian Dragoş 1 loc, buget, CU bursă, CU frecvență
- Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ 2 locuri, buget, fără bursă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
-Prof. dr. Ovidiu Podaru 1 loc, taxă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
- Prof. dr. Ioana Vasiu 2 locuri, buget, fără bursă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
- Conf.dr. Sorin Alămoreanu 2 locuri, buget, fără bursă și 1 loc, taxă ( cu sau fără frecvență- la alegerea candidatului)
10. Completarea rubricii - Vrem să știm mai multe despre doctoratul tău
11. Incarcarea documentelor solicitate
12. Semnarea electronic a fisei tip si a fisei de inscriere pt doctorat in limba romana ( optiunea Folosesc aceasta semnatura pt cerere)
* La fisa de inscriere, va rugam SA COMPLETATI si FORMA STUDIILOR DORITE ( tinand cont si de locurile propuse de catre profesor)
13. Descarcarea, verificarea si incarcarea fisei tip si a fisei de inscriere pt doctorat in Documente pentru specializarea ta.
14. Achitarea taxelor online cu cardul – 250 lei.
15. Trimiterea dosarului.

II. PREDAREA DOSARULUI ÎN FORMAT FIZIC la Secretariatul Școlii Doctorale Drept ( strada Avram Iancu nr. 11, biroul P3) în perioada 5-9 septembrie 2022 între orele 9-14 - OBLIGATORIU
Aceleași documente încărcate mai sus,(https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/actele-necesare-inscrierii-la-concursul-de-admitere/) vă rugăm să le organizați într-un dosar, iar pe dosar să scrieți cu majuscule următoarele:
Numele și prenumele complet al candidatului
Îndrumător Prof. dr. ….…. (numele si prenumele)
Școala Doctorala Drept
Acte necesare :
1. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa – generate prin Platforma online de înscriere - LISTATE
2. Curriculum vitae
3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
Originalele documentelor în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016) ale următoarelor acte:
4. diploma de bacalaureat -original și copie ;
5. diploma de finalizare a studiilor de licenţă -original și copie (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
6. diploma de studii aprofundate / master--original și copie (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
7. certificatul de naştere -original și copie; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2022 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru echivalarea studiilor se va contacta în prealabil Institutul de Studii Doctorale.
8. Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
9. Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională SAU un document/proces verbal al unui interviu, acceptat de școala doctorală, care să ateste stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim conform Anexei 1. Procesul-verbal va fi atașat la dosar în perioada examenelor de admitere. Examenul de competență lingvistică se poate susține la centrele lingvistice Alpha sau Lingua din cadrul Universității „Babes-Bolyai”. Este acceptat și Certificatul de competență lingvistică eliberat de centre lingvistice acreditate, cu un calificativ corespunzător cel puțin nivelului B2 (conform anexei 1) din Cadrul european comun de referință – Consiliul Europei, obținut în ultimii 2 ani calendaristici
10. Dovada plata taxei pentru concursul de admitere (listați emailul de confirmare)

În urma predării dosarului în format fizic, candidatul va primi legitimația de concurs

Pentru orice informații vă rugăm să contactați Școala Doctorală Drept- secretar Simona Maria POP - 0264450443 ( după data de 29 august) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CALENDARUL ADMITERII LA DOCTORAT 2022

ÎNSCRIERI5 – 9 septembrie 2022 (până la ora 14)

- ONLINE (Obligatoriu)  la https://admitere2022.ubbcluj.ro și  

-FIZIC (obligatoriu) -la secretariatul Şcolii Doctorale Drept între orele 9-14 - Facultatea de Drept, strada Avram Iancu nr. 11

DESFĂŞURAREA PROBELOR din cadrul concursului de admitere 

Proba scrisă- 14 septembrie 2022 -orele 9-11- Amfiteatrul Eugeniu Speranția (P6)- parter- Facultatea de Drept, strada Avram Iancu nr. 11

Pe durata desfăşurării probei se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.
Durată probei de concurs este de 2 ore

Rezultatele vor fi afișate exclusiv cu numărul de legitimație primit și nu nominal, ca atare păstrați legitimația de concurs pentru a vă putea identifica pe liste!

Proba orală - 14 septembrie 2022 , de la ora 12 - Facultatea de Drept, strada Avram Iancu nr. 11- sala 105- etajul 1 Facultatea de Drept, strada Avram Iancu nr. 11

* Salile de examen /interviu pot suferi modificari, ca atare , va rugam consultati siteul cu o zi inainte de examen si interviu pentru informatii actualizate.

UPDATE!!!!!!!!Confirmarea ocupării locurilor –16 – 18 septembrie 2022 ( ONLINE )

Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 3 octombrie 2022

TAXELE DE STUDII PENTRU DOCTORANZII PE LOCURI CU TAXĂ

Taxa anuală de școlarizare - 5.500 lei ( din care prima transă de 1375 se va achita la confirmarea locurilor)
Taxa de susținere a tezei de doctorat -  5.000 lei

DISTRIBUȚIA LOCURILOR PENTRU ADMITERE:

1. Prof. dr. Mircea Bob- Bocșan-Drept civil - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 1 loc, buget, fără bursă
2. Prof. dr. Sergiu Bogdan -Drept penal - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 1 loc, buget, CU bursă, CU frecvență
3. Prof. dr. Radu N. Catană - Drept comercial - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 1 loc, taxă în valută pentru cetățeni străini ( care au obținut acordul profesorului până în data de 30 iunie 2022)
4. Prof. dr. Dacian Dragoş -Drept administrativ - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 1 loc, buget, CU bursă, CU frecvență
5. Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ - Drept penal - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  - 2 locuri, buget, fără bursă
6.Prof. dr. Ovidiu Podaru -Drept administrativ - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 1 loc, taxă
7.  Prof. dr. Ioana Vasiu - Drept public Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 2 locuri, buget, fără bursă
8. Conf.dr. Sorin Alămoreanu -Criminalistica - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 2 locuri, buget, fără bursă și 1 loc, taxă

TEMATICA DE ADMITERE - afișată la secțiunea Documente

ACTELE NECESARE https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/actele-necesare-inscrierii-la-concursul-de-admitere/

Actele se vor încărca inițial în platforma de înscriere și ulterior se vor depune la Secretariatul Școlii Doctorale Drept - în perioada  5 – 9 septembrie 2022 (între orele 9-14)

 

Rezultatele pentru admiterea la doctorat  ( dupa termenul de contestatii) sesiunea septembrie 2021 au fost afisate mai jos azi 13 septembrie, ora 16 :10.

CONFIRMAREA LOCURILOR la doctorat:

13-17 septembrie 2021 ( intre orele 9-15) -candidații admiși vor confirma locul  prin prezenta la  secretariatul Școlii Doctorale Drept (biroul P3) Candidații admiși vor primi prin email detalii legate de confirmare.

15-17 septembrie 2021 (pana la ora 15)- confirmarea online. Candidații admiși vor primi prin email detalii legate de confirmare.

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11