simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere doctorat

Informaţii ce privesc concursul de admitere la doctorat.

În anul universitar 2017-2018 sunt propuse următoarele locuri , repartizate pe conducători de doctorat:

Prof.dr. Mircea Bob - 1 loc la buget / 2 locuri la taxă

Prof.dr. Radu N. Catană -2 locuri la buget / 0 locuri la taxă

Prof.dr. Dacian Dragoş -1 loc la buget / 0 locuri la taxă

Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ-1 loc la buget / 1 loc la taxă

Prof.dr. Florin Streteanu - 1 loc la buget /0 locuri la taxă

Prof.dr. Paul Vasilescu- 0

Prof.dr. Ioana Vasiu -  1 loc la buget / 1 loc la taxă

Conf.dr. Sergiu Bogdan- 1 loc la buget / 1 loc la taxă

Conf.dr. Ovidiu Podaru- 1 loc la buget /4 locuri la taxă

Conf.dr. Ionuţ Popa - 1 loc la buget / 3 locuri la taxă

TEMATICA PROPUSĂ pentru examenul de admitere si REPARTIZAREA LOCURILOR pentru fiecare conducator de doctorat vor putea fi consultate în secţiunea Documente.

Potrivit Regulamentului de studii doctorale, Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din cel puțin două probe:
a) o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunțate de conducătorul de doctorat cu cel puțin două luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere;
b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările ştiințifice ale candidatului,aptitudinile lui de cercetare şi tema propusă pentru teza de doctorat.

Perioada de înscriere la concursul de admitere:4-8 septembrie 2017 intre orele 10-14 - Institutul de Studii Doctorale (Str. Universităţii 7-9, et.1) 

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face în Clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9, la etajul I, SALA 24 (Sala Vătășianu), în zilele lucrătoare (L-V), între orele 10:00 – 14:00, începând cu 4 septembrie 2017. Ea se încheie în 8 septembrie 2017 la ora 14:00.

Important!

În prezent, este publică Platforma online de înscriere la doctorat, la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.

Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat 2017!

Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: - 13 septembrie 2017, ora 9,00, Facultatea de Drept (str. Avram Iancu nr.11) - sala P6 (parter)

Confirmarea ocupării locurilor: 25-27 septembrie 2017 intre orele 10-14 - Institutul de Studii Doctorale (Str. Universităţii 7-9, et.1)

Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat): 1 octombrie 2017.

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII CETĂŢENILOR ROMÂNI

 • Fişa de înscriere (formular tip)-https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/
 • Curriculum vitae
 • Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 • Copie legalizată la notar după, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016):
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
 • diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
 • certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
 • document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).
 • Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016-2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Pentru echivalarea studiilor se va contacta în prealabil Institutul de Studii Doctorale.
 • Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
 • Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere - 250 lei. Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:  -la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj / la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis) /  prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849. Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat,                Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept- Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale. 
 • Dosar plic (mapă)

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere 2017 la  doctorat se va face pe o platformă online  - https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ - unde, candidatul, după completarea tuturor câmpurilor cerute, va salva şi va printa formularul/cererea de înscriere - componentă a dosarului de înscriere la doctorat.

Dosarele complete vor fi depuse de către candidat sau persoana împuternicită la Institutul de Studii Doctorale , sala 26 din Clădirea Echinox, între orele 10-14, în perioada 4-8 septembrie 2017.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE - http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

Facultatea de Drept oferă posibilitatea de a pregăti doctoratul în următoarele domenii:

Drept civil
Drept comercial
Drept penal
Drept procesual penal
Drept penal special
Drept roman
Drept administrativ

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT:

Prof.dr. Mircea Bob
Prof.dr. Radu N. Catană
Prof.dr. Dacian Dragoş
Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ
Prof.dr. Florin Streteanu
Prof.dr. Paul Vasilescu
Prof.dr. Ioana Vasiu
Conf.dr. Sergiu Bogdan

TEMATICA PROPUSĂ pentru examenul de admitere si REPARTIZAREA LOCURILOR pentru fiecare conducator de doctorat vor putea fi consultate în secţiunea Documente.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11