simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere doctorat

Informaţii ce privesc concursul de admitere la doctorat.

DISTRIBUȚIA LOCURILOR OFERITE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE la DOCTORAT pentru anul universitar 2019-2020:

Prof.dr. Mircea Bob - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 1 loc , taxă
Prof.dr. Dacian Dragoş Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. -1 loc buget, cu frecvență, cu bursă
Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 2 locuri, buget, fără bursă
Prof.dr. Florin Streteanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 1 loc buget, fără bursă
Prof.dr. Paul Vasilescu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. -1 loc buget, fără bursă + 2 locuri taxă
Prof.dr. Ioana Vasiu- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. -2 locuri  buget, fără bursă + 2 locuri taxă
Prof.dr. Sergiu Bogdan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. -1 loc, buget, fără bursă
Prof.dr. Ionuț Popa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. -1 loc buget, fără bursă + 2 locuri taxă
Conf.dr. Ovidiu Podaru Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - 1 loc buget, fără bursă
Conf.dr. Sorin Alămoreanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. -3  locuri cu taxă

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru admitere pot fi găsite atașate mai jos și la secțiunea DOCUMENTE 

 

CALENDARUL ADMITERII

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 2 – 6 septembrie 2019 (între orele 9-12) la secretariatul Doctorat din cadrul Facultății de Drept- biroul P3, parter (str. Avram Iancu nr.11)
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 13 septembrie 2019 - examen scris - ora 9 (sala 109) si interviu - ora 11,30 (sala 105) - Facultatea de Drept
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 23 – 25 septembrie 2019
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2019

DATE IMPORTANTE


Perioada de înscriere la concursul de admitere: 2 – 6 septembrie 2019  (între orele 9-12) la secretariatul Doctorat din cadrul Facultății de Drept- biroul P3, parter (str. Avram Iancu nr.11)
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 13 septembrie 2019 - examen scris si interviu - Facultatea de Drept
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 23 – 25 septembrie 2019
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2019

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de admitere se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ NOTARIALA.

1. Fişa de înscriere (formular tip) , anexa – generate prin Platforma online de înscriere: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.  - va fi activă după 14 august 2019, și declarația de consimțământ (poate fi downloadată din secțiunea Documente -Declaratie_date_2019_CSU)

Important! Platforma online de înscriere la doctorat : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare (TOATE INFORMAȚIILE), să genereze cele două documente în format PDF, SĂ LE IMPRIME ȘI SĂ LE SEMNEZE pe fiecare pagină, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI!

Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat 2019!


2.Curriculum vitae - format Europass
3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
4. Copie legalizată la notar după, sau prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul (Ordonanța de urgență nr. 41/2016):
       - diploma de bacalaureat;
       - diploma de finalizare a studiilor de licenţă (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
       - diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz : foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);
        - certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie);
        -document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).
Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2018-2019 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se mentionează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

5 Copie nelegalizată după buletin/carte de identitate
6 Chitanța care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere

TAXE DE ÎNSCRIERE

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat -250 lei, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.
Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la secretariatul școlii doctorale. 

7 *Numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome – Cerere de înscriere (care conține și declararea etniei)
Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere (în dosar) un document scris eliberat de către o organizaţie legală a rromilor (semnat şi ştampilat), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Documentul scris din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor (indiferent de domeniul de activitate al organizației) trebuie să conțină mențiunea că respectivul candidat face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.
8. Dosar plic (mapă)

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

ÎN VEDEREA TRANSMITERII LA MEN ȘI CNRED A DOSARELOR DE RECUNOAȘTERE DE STUDII ALE CANDIDAȚILOR ROMÂNI, EU, SEE ȘI CE, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE CĂ DEPUNEREA ACESTOR DOSARE LA INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE AL UBB VA FI PÂNĂ ÎN DATA DE 8 IULNE 2019. PERSOANĂ DE CONTACT LA ISD: COSMINA CIOBANU (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 Alte informații - Institutul de studii doctorale -https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

TAXELE DE STUDII PENTRU DOCTORANZII PE LOCURI CU TAXĂ
Taxa anuală de școlarizare - 5500 lei
Taxa de susținere a tezei de doctorat - 5000lei

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT CARE VOR SCOATE LOCURI LA CONCURS ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019:

Prof.dr. Mircea Bob Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr. Dacian Dragoş Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr. Gheorghiţă Mateuţ Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr. Florin Streteanu -Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr. Paul Vasilescu -Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr. Ioana Vasiu- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr. Sergiu Bogdan Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prof.dr. Ionuț Popa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.dr. Ovidiu Podaru Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.dr. Sorin Alămoreanu Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Specializari de doctorat

Drept civil
Drept comercial
Drept penal
Drept procesual penal
Drept penal special
Drept roman
Drept administrativ
Criminalistică

TEMATICA PROPUSĂ pentru examenul de admitere si REPARTIZAREA LOCURILOR pentru fiecare conducator de doctorat pot fi consultate în secţiunea Documente.

Informatii suplimnetare puteti obtine si pe siteul Institului de Studii Doctorale - https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

CERERILE DE CAMIN PENTRU doctoranzi din toți anii (inclusiv cei admiși în anul 2018-2019) se depun până miercuri 19 septembrie 2018 la secretariatul master din cadrul Facultății de Drept, biroul P3 între orele 9-12.

CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCURILOR se va face in perioada  24 – 26 septembrie 2018 la Institutul de Studii Doctorale -Str. Universităţii nr. 7-9
Telefon: +40-264-405 362, +40-264-405 363
Fax: +40-264-591 906
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor, candidații admiși pe locuri BUGETATE vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea la Institutul de Studii Doctorale, în vederea înmatriculării, a diplomei de disertație sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă, în original, iar candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2017-2018 vor  depune adeverința de absolvire, în original. Această adeverință va fi înlocuită cel târziu până la data încetării termenului de valabilitate a ei cu diploma corespunzătoare, în original.

Candidații admiși pe locuri cu TAXĂ (care pot fi înmatriculați) vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la Institutul de Studii Doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria facultății de care aparține conducătorul de doctorat  iar cuantumul taxei este afișat la adresa http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/taxele-de-studiipentru-doctoranzii-pe-locuri-cu-taxa/

 Candidații care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei anunțate pentru desfășurarea confirmărilor pierd dreptul de înmatriculare, iar locurile bugetate rămase neocupate vor fi ocupate prin glisarea candidaților care au confirmat ocuparea locurilor cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor notelor obținute la probele de concurs.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DIN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE DREPT: 13 SEPTEMBRIE 2018,

Examen scris- ora 10, Amfiteatrul P6 (E.Speranția), 

Interviu –ora 13,00, sala 113

Candidaţii se vor prezenta la exame și interviu cu actul de identitate

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11