simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere doctorat

Informaţii ce privesc concursul de admitere la doctorat.

ÎN STAREA DE URGENȚĂ ȘI INCLUSIV ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ-N FAȚĂ ADMITEREA LA DOCTORAT SE POATE FACE ÎN REGIM ONLINE ÎN CONFORMITATE CU HOTĂRÂREA SENATULUI UBB NUMĂRUL 5938 DIN 16 APRILIE 2020 ȘI PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI ADMITERE ONLINE DESCRISĂ ÎN DOCUMENTUL ATAȘAT.

DATE IMPORTANTE

SITE-UL CU TOATE INFORMAȚIILE NECESARE ÎNSCRIERII ȘI ADMITERII LA DOCTORAT: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

Înscrierile la concursul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2020 se desfăşoară în perioada 31 august - 4 septembrie.

In sesiunea septembrie 2020, inscrierea se face online, la link-ul:  https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Preinscrierile online pentru admiterea la doctorat – sesiunea septembrie 2020 – se pot face incepand cu data de 31 august 2020. 
Documentele / actele scanate se incarca online in aceeasi platforma de admitere pana la data mentionata in calendar. 


Înscrierea candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de admitere la doctorat se face la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea, iar in perioada de stare de urgență sau stare de alertă (când activitățile didactice față în față sunt suspendate), înscrierile se vor face online la https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/.
Important! Platforma online de înscriere la doctorat: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

Perioada de înscriere la concursul de admitere: 31 august. – 4 septembrie 2020 (ora 13:00) 
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 10 septembrie 2020 - examen scris* si interviu - Facultatea de Drept 

* În funcție de evoluția situație actuale modalitatea de admitere poate suferi modificări
Confirmarea ocupării locurilor – la Institutul de Studii Doctorale 22 – 24 septembrie 2020
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 1 octombrie 2020

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al calificărilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii (EQF/CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face pe baza unui concurs organizat de Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul de Studii Doctorale. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 49 din 26 iunie 2014, paragrafele 40 şi 41, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. Prin excepţie de la această prevedere, programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
Finanţarea locurilor de doctorat se face de la bugetul de stat (subvenţionate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Important! Platforma online de înscriere la doctorat : https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/. Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

NU UITAȚI! Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE*

* În funcție de evoluția situație actuale depunerea dosarelor se va face online (conform modalității atașate mai jos).

ANUNȚ IMPORTANT
După concursul de admitere la doctorat, candidații trebuie să parcurgă următorii
pași:
Pasul 1) CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI ÎN PERIOADA 23-25 SEPTEMBRIE 2019:
 Candidații admiși pe locuri bugetate (locuri finanțate prin granturi de studii,
listați ca înmatriculabili) vor confirma locul la doctorat prin depunerea a
diplomei de master - ciclul 2 sau, după caz, a diplomei de licență echivalentă cu
studiile de master, în original. Candidații care au promovat examenul de
disertație în sesiunea iulie 2019 vor depune adeverința de absolvire, în original.
Această adeverință va fi înlocuită cu diploma corespunzătoare, în original, cel
târziu până la data încetării termenului de valabilitate a adeverinței.
 Candidații admiși pe locuri cu taxă listați ca înmatriculabili vor depune la
Institutul de Studii Doctorale până la data de 25 septembrie 2019 toate
documentele restante și vor confirma ocuparea locului prin prezentarea la
Institutul de Studii Doctorale, în perioada anunțată pentru desfășurarea
confirmărilor, a chitanței prin care se dovedește achitarea taxei de școlarizare
pentru cel puțin prima tranșă. Taxa de studii se plătește la casieria facultății de
care aparține conducătorul de doctorat (conform https://doctorat.ubbcluj.ro/wpcontent/uploads/2019/07/Tabel_distributie_ScDoct_CDR_admitere2019-3.pdf )
iar cuantumul taxei este afișat la adresa https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/taxele-destudii-pentru-doctoranzii-pe-locuri-cu-taxa/)
DEPUNEREA DOCUMENTELOR NECESARE CONFIRMĂRII OCUPĂRII LOCULUI DE LA DOCTORAT SE VA FACE ÎNTRE ORELE 10.00-14.00, ÎN SALA 26 (SALA ARISTIDE BRIAND) ETAJUL 1, CLĂDIREA ECHINOX DE PE STRADA UNIVERSITĂȚII 7-9.

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/

Rezultatele, dupa contestatii,  la probele de admitere la doctorat au fost afișate mai jos  azi, 20 septembrie 2019.

Solutionarea contestatiilor poate fi consultata mai jos.
Contestațiile se depun la secretariatul Facultății de Drept, biroul P3 până în data de 18 septembrie 2019, ora 13:00 conform următorului orar: marți, 17 septembrie între orele 13:00-16:00 miercuri 18 septembrie între orele orele 9:00-13:00.

Cererile de cazare pentru doctoranzii admiși în anul I se depun până vineri, 20 septembrie 2019, ora 12:00 la secretariatul Școlii Doctorale (Facultatea de Drept, biroul P3). Formularul se găsește atașat.

Confirmarea locurilor -  23 – 25 septembrie 2019 la Institutul de Studii Doctorale, Str. Universităţii nr. 7-9 Telefon: +40-264-405 362, +40-264-405 363 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / http://doctorat.ubbcluj.ro .

DESFĂŞURAREA PROBELOR DIN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE DREPT: 13 SEPTEMBRIE 2019

Proba scrisă de specialitate- ora 9:00, sala 109, etajul 1, Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11

Interviu –ora 11,30,  în următoarele săli: 

                                    -  105, etajul 1 - pentru coordonatorii: Prof.dr. Florin Streteanu, Prof.dr. Gheorghiță Mateuț, Prof.dr. Sergiu Bogdan 

                                   -  115, etajul 1- pentru coordonatorii: Prof.dr.Paul Vasilescu, Prof.dr. Ionuț Popa, Prof.dr. Mircea Bob

                                   -  221etajul  2- pentru coordonatorii: Prof.dr. Ioana Vasiu, Prof.dr. Dacian Dragoș, Conf.dr. Ovidiu Podaru

Candidaţii se vor prezenta la examen și interviu cu actul de identitate și legitimația de concurs.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11