simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere master

Informaţii ce privesc concursul de admitere la masterat.

IMPORTANT!

Rezultatele vor fi afișate exclusiv cu numărul de legitimație primit și nu nominal, ca atare păstrați legitimația de concurs pentru a vă putea identifica pe liste!

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant siteul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

PROGRAMAREA EXAMENELOR/INTERVIURILOR (date în curs de actualizare)

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT - examen ONLINE, în limba română, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional), scris, 27 de grile (cu 3 variante de răspuns, din care una sigur corectă), timp de lucru 1 oră. Ora examenului: 9:00, cu obligația candidaților de a se loga cel târziu la 8:30, pentru verificarea identității. Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere). Procedura de examen este afisata mai jos.


2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ  examen SCRIS ( cu prezența fizică a candidaților), în limba română), timp de lucru 2 ore. Ora examenului: 9:00, cu obligația candidaților de a se prezenta la sala cel târziu la 8:30, pentru verificarea identității. Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere)

În contextul măsurilor adoptate la nivel național pentru reducerea riscurilor de răspândire a infecției cu noul Coronavirus, candidații vor avea asupra lor măști de protecție. Pe durata desfăşurării probei se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.


3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR - interviu ONLINE, în limba română, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional). Ora interviului - 9:00 . Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere)


4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE- interviu ONLINE, în limba maghiara, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional). Ora interviului -  08:30 Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere)


5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR -interviu ONLINE, în limba engleză, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional). Ora interviului - 11:00. Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere).

6. DREPT PRIVAT COMPARAT -interviu ONLINE, în limba franceză, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional). Ora interviului - 9:00 Vă rugăm să aveți la dvs legitimația de concurs ( se va primi pe email, după înscriere)

SPECIALIZĂRI MASTER:

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, limba română, 2 semestre, învățământ cu frecvență
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, limba maghiară, 2 semestre, învățământ cu frecvență
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR, limba engleză, 2 semestre, învățământ cu frecvență

6. DREPT PRIVAT COMPARAT, limba franceză ,2 semestre, învățământ cu frecvență

CRITERII DE ADMITERE:
• La specializărea „Instituţii de drept privat”, admiterea se va face pe baza unei probe ONLINE, în limba română, (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional), scris, 27 de grile (cu 3 variante de răspuns, din care una sigur corectă), timp de lucru 1 oră.

• La specializărea „Ştiinţe penale şi criminalistică”, admiterea se va face pe baza unei probe SCRISE, (cu prezenta fizica a candidatului) în limba română, din tematica afişată. Examenul va cuprinde subiecte de teorie și spețe. 
• La specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” admiterea se face pe baza unui dosar prezentat de fiecare candidat (50% pondere în evaluare) şi a susţinerii unui interviu ONLINE(50% pondere în evaluare) *informații despre modalitatea de susținere se vor afișa ulterior (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional),
• La specializarea"Drept privat al Uniunii Europene”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu ONLINE în limba maghiară (pe baza unei tematici)(pe platforma Google, prin logare cu contul institutional),
• La specializarea " Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” - admiterea constă într-un interviu ONLINE în limba engleză şi evaluarea dosarului de candidatură  (pe platforma Google, prin logare cu contul institutional),

• La specializarea " Drept privat comparat”, admiterea constă în prezentarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, precum şi un interviu în limba franceză  ONLINE(proba lingvistică obligatorie notată cu ADMIS/RESPINS)

Examinările online se vor desfășura pe platforma G Suite for Education iar examenul scris la specializarea Stiinte Penale si Criminalistica la sediul Facultatii de Drept.

Absolvenții Facultății de Drept UBB se vor înscrie la admitere OBLIGATORIU cu adresa de email institutională (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), iar la participarea la probele Online se vor conecta cu aceeași adresă.

Absolvenții altor facultăți sau universități  care vor candida la specializările unde admiterea se va desfășura online vor solicita OBLIGATORIU, în perioada 1- 6 septembrie , ora 23:59 generarea unui user instituțional. Solicitarea se va face la adresa de email simona.pop@law.ubbcluj.ro, cu precizarea numelui si prenumelul complet .

Criteriul de departajare :

media obţinută la examenul de licenţă.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA -  sunt afișate în secțiunea Documente.

IMPORTANT !

- LA ADMITERE SE POT INSCRIE DOAR ABSOLVENŢII AVÂND DURATA STUDIILOR DE MINIM 4 ANI, NIVEL LICENTA si care dețin UN CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ din cele agreeate de UBB (lista peste afișată la secțiunea documente).

- IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

CALENDARUL ADMITERE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021:

- Înscrieri – 6 septembrie (de la ora 9:00) - 8 septembrie 2021 (pana la ora 10 dimineata)
- Proba scrisă/ interviu – 9 septembrie 2021
- Afişarea rezultatelor – 11 septembrie 2021
- Perioadă de contestaţii – 11-12 septembrie 2021
- Soluţionarea contestaţiilor – 13 septembrie 2021
- Confirmarea locurilor, redistribuiri – 13 septembrie  (de la ora 10:00)  --15 septembrie 2021 (pana la ora 10 dimineata
- Afişarea rezultatelor finale - 15 septembrie 2021

- Depunerea dosarelor la sediul facultății - 16-17 septembrie (9-14 - cu programare online ) și 20-23 septembrie  (9-14 - cu programare online)

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022

1. INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT în limba română - buget - 27, taxă - 13
2. ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ  în limba română -buget -27 , taxă -13
3. DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR în limba română- buget - 26, taxă -14
4. DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE în limba maghiară- buget - 11 , taxă -29
5. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR în limba engleză- buget - 21, taxă -19

6. DREPT PRIVAT COMPARAT în limba franceză- buget - 5, taxă -35

TAXE

Taxa de şcolarizare: 3600 lei

Taxa de admitere este de 250 lei

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:
a) Încărcarea actelor la următoarea adresă https://admitere2021.ubbcluj.ro/ (pana in 8 septembrie ora 10:00 -dimineata)
b) Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei +30 lei)ONLINE
c) Validarea dosarului de către comisia de admitere
d) Susţinerea probelor de admitere

ÎNSCRIEREA SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE

ACTE NECESARE:

În data de 16.09.2020 ,ora 16:45 s-au afișat listele de admitere la master, după redistribuiri.

Precizări:

1. Candidații care au glisat de la taxă la buget vor trebui să aducă în original : diploma sau adeverința de licență, suplimentul la diplomă, diploma de bacalureat și foaia matricolă de la liceu până  vineri 25.09.2020 ( de luni până vineri între orele 9-12)

2. Candidații care au glisat de la respinși la taxă vor trebui să aducă dosarul cu acte până  vineri 25.09.2020 ( de luni până vineri între orele 9-12)

3. Candidații care au aplicat pentru redistribuire , au achitat taxa de 900 lei și au fost respinși , respectiv candidații glisați de la taxă la buget care au achitat taxa de 900 pot obține restituirea taxei dacă vor trimite la secretariatul master prin email - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. următoarele documentele până  vineri 25.09.2020::

- o cerere -formular tipizat(atașat anunțului)- se listează, se completează, se semnează și se scanează
- dovada plății (ordin de plată, mailul de confirmare pentru plata online, mandat poștal)
- copie act de identitate candidat
- extras de cont sau contul IBAN al candidatului ( restituirea se poate face doar în contul candidatului)

Important!! 

Termenul limita pentru depunerea dosarelor pt confirmarea locurilor si pentru Trimitere actele pt redistribuire este MIERCURI, 16 SEPTEMBRIE 2O20 ORA 11 dimineața!! Orice cerere facuta după această ora nu se va lua in considerare! 

 

In urma solutionarii contestatiilor si redistribuirii locurilor de la celelalte specializari de master, LISTELE DE ADMITERE pentru specializarile : Institutii de drept privat, Stiinte penale si criminalistica si Dreptul european si national al afacerilor S-AU MODIFICAT SAMBATA 12/09/2020 ORA 12.

Programul de confirmari si redistribuiri ramane nemodificat

Multumim de intelegere!

 

IMPORTANT : Pentru depunerea dosarelor pt confirmare este obligatorie programarea exclusiv prin platforma https://calendly.com/law-ubbcluj/confirmare-redistribuire

TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI LA MASTER ÎN URMA ADMITERII 2020 TREBUIE SĂ ADUCĂ DOSARUL PERSONAL CU  DOCUMENTELE INCARCATE ONLINE ÎN PERIOADA 12-16 SEPTEMBRIE LA SECRETARIATUL  MASTER AL FACULTĂȚII DE DREPT (STR. AVRAM IANCU NR 11, CLUJ-NAPOCA) CONFORM URMĂTORULUI PROGRAM:

12-13 septembrie  - intre orele 9-15

14-15 septembrie - intre orele 9-16

16 septembrie - între orele 9-11

Acest lucru se poate face DOAR PE BAZĂ DE PROGRAMARE la următorul Link: https://calendly.com/law-ubbcluj/confirmare-redistribuire

* Dosarul cu actele necesare + fisa de confirmare sau redistribuire se poate aduce si de catre o alta persoana, dar programarea pe siteul  https://calendly.com/law-ubbcluj/confirmare-redistribuire se va face pe numele candidatului.

ATENTIE- Candidatii admisi la 2 masterate la buget nu pot urma decat o singura specializare la buget!

CONFIRMAREA (12 septembrie, ora 9:00-16 septembrie 2020, ora 11:00)

Candidații admişi la BUGET si  TAXA  vor trebui sa aducă un dosar plic (pe care se va trece numele, prenumele, specializarea masteratului) cu următoarele acte :
- Diploma de bacalaureat și foaia matricolă de la liceu in original
- Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă sau adeverinţa de licenţă (în cazul licenţiaţilor 2020) în original
- Certificatul de competență lingvistică -copie
- Certificatul de naștere- copie 
- Actul de identitate –copie
- adeverința medicală –original
- 2 fotografii tip diplomă
- FIȘA DE CONFIRMARE- formular atașat

- doar pentru candidatii admisi la TAXA -dovada achitarii primei transe din taxa de scolarizare (900lei) (plata de poate face in intervalul 12-16 septembrie)

Candidații admiși la taxă vor trebui să achite taxa online - 900 lei https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/75 

Candidaților admiși la taxă nu li se vor reține originalele actelor!

IMPORTANT - Absolventii Facultatii de Drept, UBB promotia 2020 a caror acte se gasesc la secretariatul anului 4 se vor prezenta initial in biroul P2 pentru a semna fisa de lichidare si a ridica actele (cu aceeasi programare facuta pt confirmarea la master si conform aceluiasi orar)!

REDISTRIBUIREA  (12 septembrie, ora 9:00-16 septembrie 2020, ora 11:00)

- candidaţii RESPINSI (dar care au obţinut minim nota 6,00 la examen)vor completa o FIŞĂ DE REDISTRIBUIRE (formular atasat) şi vor achita prima tranşă de 900 lei (pentru locurile la taxă) https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/75. Candidatii respinsi pot trimite dovada platii si fisa de redistribuire prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


- candidaţii ADMISI LA TAXA care doresc redistribuirea la buget vor completa şi fişa de redistribuire, pe lângă confirmarea locului cu taxă

 

CERERILE DE CĂMIN pentru studenţii admişi la master se pot trimite prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ( formular atasat) pana in data de 16 septembrie 2020.

Formularele pentru confirmare, redistribuire,cazare se gasesc atasate mai jos

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11