simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI


-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018, orele 8,30-14,00 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
• candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la confirmarea locului şi vor semna fişa de confirmare, în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018, orele 8,30-14,00 la secretariat, birourile P1,P2,P3.
• pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii (numerar sau card) şi semnarea fişei de confirmare,
în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018, între orele 8,30-14,00 la secretariat, birourile P1,P2,P3.


-REDISTRIBUIREA LOCULUI în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018, între orele 8,30-14,00.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă/buget şi care doresc ocuparea unui loc bugetat /taxa pot cere redistribuirea conform opţiunilor exprimate în fişa de înscriere la secretariat, birourile P1,P2,P3. Aceştia au posibilitatea:
- fie să işi confirme locul la taxa/buget şi să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa.
-fie să renunţe la locul ocupat şi să să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa
În cazul în care se solicita redistribuirea pe un loc de taxă este necesară achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii (numerar sau card).


PENTRU CANDIDAŢII RESPINŞI


REDISTRIBUIREA locurilor - în perioada 20-21 și 23-26 iulie 2018 orele 8,30-14,00


-CANDIDAŢII RESPINŞI CU POSIBILITATEA DE REDISTRIBUIRE (DOAR cei care au obţinut minim nota 5,00 la proba scrisă) POT CERE REDISTRIBUIRE, DOAR PENTRU OPŢIUNILE EXPRIMATE INIŢIAL ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE
1. Candidaţii, care şi-au exprimat opţiunea numai pentru locurile bugetate – nu vor trebui să achite taxa, doar să semneze fişa de redistribuire la secretariat, birourile P1,P2,P3.
2.Candidaţii care şi-au exprimat opţiunea şi pentru locurile cu taxă vor trebui să achite prima tranşă 900 lei la casieria facultăţii si să semneze fişa de redistribuire la secretariat, birourile P1,P2,P3.

In cazul in care nu sunteti admis dupa redistribuire, transa de 900 lei se va restitui!

}

 

DOSARELE de la Admiterea 2018  se pot ridica personal pe baza adeverinţei de înscriere, de luni până vineri, între orele 9-12, de la Decanat

 

Rezultatele inițiale la admiterea nivel licență au fost publicate astăzi, 19 iulie 2018, ora 11.

În fișierele atașate veți găsi:

- lista rezultatelor în ordinea numerelor de legitimații

- lista celor admiși la buget -romani, buget- maghiari, buget-rromi, taxa-romani, taxa-maghiari, invatamant la distanță

-lista admisi buget-mediu rural -publicat in 20 iulie 2018, ora 14,00

CONTESTAŢIILE se depun până vineri, 20 iulie 2018, ora 11,00. la secretariatul Facultăţii de Drept iar în data de 19 iulie 2018, după ora 16,00 se vor depune la Poartă
(str. Avram Iancu nr.11).

În fișierele atașate veți găsi subiectele  de admitere (broșurile 1,2,3,4 pentru limba română și 5,6 pentru maghiară), precum și baremele de corectare.

Testul de raţionament logic a fost punctat astfel:
- 1 punct din oficiu
- 0,15 puncte /grila

 

 

În fișierele atașate se găsesc listele cu repartizarea candidaţilor în sălile de examen.

Vor fi 2 locaţii unde se va desfăşura testul de raţionament logic:

Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor, Strada Teodor Mihali 58-60 în următoarele săli:

- Aula Victor Jinga -de la A la  D (Dan Ab).

- Amfiteatrul A1 -de la D (Dan De.) la  I (Istoan)

- Amfiteatrul 001- de la I ( Iurascu) la M ( Mazare)

- Amfiteatrul  022 - de la M (Mățăoanu) la N (Neagu)

- Amfiteatrul 036 -de la  N (Neamtiu) la  P (Pintea)

 Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11 în următoarele săli:

-Amfiteatrul Aurelian Ionașcu - de la P (Pisica) la  S (Scridon)

- Amfiteatrul Traian Pop - de la S (Scripcariu) la V (Vasilescu)

-Amfiteatrul Eugeniu Speranția de la V (Vasiliu) la Z

 

În vederea susţinerii probei de concurs din data de 18.07.2018 candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs la ora 08 :00, în ordinea de pe listele afişate, fiind legitimaţi cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs.

Proba va începe la ora 09:00.

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

 

Proba va cuprinde un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. Durată probei de concurs este de 1 oră de la terminarea distribuirii chestionarelor.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE EXCLUSIV CU NUMĂRUL DE LEGITIMAȚIE PRIMIT ȘI NU NOMINAL, CA ATARE PĂSTRAȚI LEGITIMAȚIA DE CONCURS PENTRU A VĂ PUTEA IDENTIFICA PE LISTE!

Corectarea lucrărilor se va face doar informatic, inclusiv în cazul contestaţiilor

Vă dorim succes!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11