simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

 

-CONFIRMAREA LOCULUI - candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 să declare în scris dacă ocupă locul pentru care au fost admişi. În caz contrar îşi pierd locul câştigat prin concurs.
• candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate vor depune diploma de bacalaureat în original la confirmarea locului şi vor semna fişa de confirmare, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
• pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii şi semnarea fişei de confirmare,
în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.

 

-REDISTRIBUIREA LOCULUI în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
Candidaţii declaraţi admişi pe un loc cu taxă/buget şi care doresc ocuparea unui loc bugetat /taxa pot cere redistribuirea conform opţiunilor exprimate în fişa de înscriere. Aceştia au posibilitatea:
- fie să işi confirme locul la taxa/buget şi să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa.
-fie să renunţe la locul ocupat şi să să ceara redistribuirea pe un loc bugetat/cu taxa
În cazul în care se solicita redistribuirea pe un loc de taxă este necesară achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (900 ron) la casieria facultăţii.

 

PENTRU CANDIDAŢII RESPINŞI

 

REDISTRIBUIREA locurilor -în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
-CANDIDAŢII RESPINŞI CU POSIBILITATEA DE REDISTRIBUIRE (DOAR cei care au obţinut minim nota 5,00 la proba scrisă) POT CERE REDISTRIBUIRE, DOAR PENTRU OPŢIUNILE EXPRIMATE INIŢIAL ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE
1. Candidaţii, care şi-au exprimat opţiunea numai pentru locurile bugetate – nu vor trebui să achite taxa, doar să semneze fişa de redistribuire în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.
2.Candidaţii care şi-au exprimat opţiunea şi pentru locurile cu taxă vor trebui să achite prima tranşă 900 lei la casieria facultăţii si să semneze fişa de redistribuire la secretariat, în perioada 18-19 septembrie 2019, orele 9,00-12,00 - biroul 307, etaj 3.

In cazul in care nu sunteti admis dupa redistribuire, transa de 900 lei se va restitui!

Rezultatele inițiale la admiterea nivel licență au fost publicate astăzi, 17 septembrie 2019, ora 13.00.

În fișierele atașate veți găsi:

- lista rezultatelor în ordinea numerelor de legitimații

- lista celor admiși la taxă -  maghiari

- lista celor admiși la Învățământ la Distanță

- lista celor admişi la buget - mediu rural

Candidații se pot identifica cu numărul legitimației de concurs sau numărul de pe adeverința de înscriere.

 

Contestaţiile se depun până miercuri, 18 septembrie 2019, ora 13,00 la Decanat

Attachments:
Download this file (alfabetica.pdf)alfabetica.pdf[ ]306 kB
Download this file (hu-taxa.pdf)hu-taxa.pdf[ ]268 kB
Download this file (id.pdf)id.pdf[ ]295 kB
Download this file (respinsi.pdf)respinsi.pdf[ ]266 kB
Download this file (rural.pdf)rural.pdf[ ]263 kB

Ataşat, regăsiţi grilele şi baremul de corectare la proba scrisă de raţionament logic, sesiunea septembrie 2019.

Va fi o singură locaţie unde se va desfăşura testul de raţionament logic:

  

FACULTATEA DE DREPT, STR. AVRAM IANCU NR. 11 ÎN Amfiteatrul Aurelian Ionașcu:

 

În vederea susţinerii probei de concurs din data de 16.09.2019 candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs la ora 09 :00, în ordinea de pe lista afişată, fiind legitimaţi cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs.
Proba va începe la ora 10:00.

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

 Proba va cuprinde un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. Durată probei de concurs este de 1 oră de la terminarea distribuirii chestionarelor.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE EXCLUSIV CU NUMĂRUL DE LEGITIMAȚIE PRIMIT ȘI NU NOMINAL, CA ATARE PĂSTRAȚI LEGITIMAȚIA DE CONCURS PENTRU A VĂ PUTEA IDENTIFICA PE LISTE!

Corectarea lucrărilor se va face doar informatic, inclusiv în cazul contestaţiilor

Vă dorim succes!

Attachments:
Download this file (participanti.pdf)participanti.pdf[ ]48 kB

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11