simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Facultatea de Drept oferă 2 locuri bugetate pentru cetățenii străini de origine etnică română, din Republica Moldova.

Criteriile de admitere pentru locuri bugetate:
1. Eseu motivaţional notat cu calificativul Admis/Respins. (care trebuie sa conţină
obligatoriu următoarele date ale candidatului: nume, prenume, seria şi numărul paşaportului)Eseul se va transmite prin email la facultatea/facultățile pentru care candidatul a optat la preînscrierea online. 
2. Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media de bacalaureat.
3. Criteriu de departajare: media anilor de liceu.

I . ÎNSCRIERE - termen limită - 18.07.2018 . Pentru înscriere ,aceștia vor trebui să urmeze următorii pași:

1.Până miercuri,18 iulie 2018  -preînscriere online OBLIGATORIE pe site-ul facultatii - https://admitere.law.ubbcluj.ro/ și pe cel al universității https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere 

2. Până miercuri,18 iulie 2018 -După preînscrierea online, candidatul pentru Facultatea de Drept va transmite eseul motivațional prin email la
Facultatea de Drept - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3. După primirea eseului motivațional, candidaților li se va comunica, prin email, numărul legitimației de concurs.
Conform noilor reglementări ale U.E. cu privire la procesarea datelor cu caracterpersonal, listele cu rezultatele admiterii nu vor fi nominale. Candidații se vor identifica cu numărul legitimației de concurs.

II. AFIȘAREA LISTELOR INIȚIALE - 19.07.2018

III. CONTESTAȚII/SESIZĂRI - 19.07.2018-20.07.2018

IV. CONFIMAREA LOCURILOR 21.07.2018-23.07.2018

Pentru confirmarea locului, candidații vor transmite prin email la facultate Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. formularul Anexa 4 (anexat mai jos) completat și semnat, împreună cu documentele menționate mai jos în perioada 21.07.2018-23.07.2018:

1.Copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

2. Copia pașaportului (primele 3 pagini), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;

3. Copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română 

4. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română 

5. Copia foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română 

6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3, (cu excepţia candidatilor din Republica Moldova);

Transmiterea dosarului se va face într-un singur fișier, cu dimensiunea de max. 10 MB, denumit cu numele candidatului.


Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, care poate fi la o specializare unde a fost declarat ADMIS, sau la o specializare unde a fost declarat ÎN AȘTEPTARE.


 Documentele în original se vor depune la înmatriculare.

V. AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE - 24.07.2018

Informații suplimentare - http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_etnici_romani/ și în documentele atașate

Important - PENTRU ADMITEREA PE LOCURI LA TAXĂ, CANDIDAȚII ETNICI ROMÂNI POT OPTA PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE SCOASE LA CONCURS DE CĂTRE UNIVERSITATE. ADMITEREA SE VA DESFĂȘURA CONFORM
PROCEDURILOR SPECIFICE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI.(test de raționament logic)

INFORMATIILE CU PRIVIRE LA ADMITEREA CETATENILOR STRAINI/ECHIVALARE DIPLOME SUNT DISPONIBILE LA URMATOARELE LINK-URI:

pentru etnici romani, nivel licenta
https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_etnici_romani/

pentru etnici romani, nivel masterat
https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_etnici_romani/

echivalare studii, pentru cetateni din state membre ale UE, SEE si CE sau cetateni romani cu studii efectuate in strainatate
https://admitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/

pentru cetateni nonUE
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

Sambata, 14 iulie 2018 si duminica, 15i ulie 2018, la Centrul de Cooperari Internationale (str. Avram Iancu nr. 68, etaj 1, camera 6) se vor putea depune doasare de echivalare in intervalul orar 9-13.

Informații suplimentare

Corina TODEA

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Attachments:
Download this file (Comunicat 2018.pdf)Comunicat 2018.pdf[ ]41 kB

Mai jos veţi găsi broşurile cu subiecte şi răspunsurile de la admiterea , nivel licenţă 2017.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11