simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

Specializarea DREPT : 4 ani – IF (învăţământ cu frecvenţă) şi ID (învăţământ la distanţă); linia de studiu: română

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2018-2019

Cu frecvenţă, BUGET - români - 147

                                  - maghiari - 20

                                - etnici români, din Republica Moldova -2

 Cu frecvenţă, TAXĂ - români - 340

                                  - maghiari - 20

 Învăţământ la distanţă, TAXĂ- 100

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2018:


11 – 13 şi 16-17 iulie 2018 - înscrieri - între orele 8,30-14,00

18 iulie 2018 - proba scrisă -ora 9,00

19 iulie 2018 - afişarea rezultatelor 

 

20 iulie 2018 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

 

20 – 21 şi 23-26 iulie 2018 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate -

                                                 între orele 8,30- 14,00

 

27 iulie 2018 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:

1. Criterii de selecţie:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere;
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere și confirmarea locului se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ.

Actele necesare

1. Fișa de înscriere care se complează online, după data de 9 iulie 2018 -https://admitere.law.ubbcluj.ro/

2. Diploma de bacalaureat/ diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă de absolvire în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau în copie legalizată - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
3. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
4 Copie simplă act de identitate;
5. Certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate (daca este cazul) ;
6. Adeverinţă medicală tip (în original);
7. Două fotografii tip buletin de identitate (3/4) (numele și prenumele  se scriu pe verso);
8. Dovada plăţii taxelor de admitere(220+30 lei) – chitanţe - taxa se achita la casieria facultatii;
9. Pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă) ;
10 Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate);
11. Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii;
12. Dosar plic (numele și prenumele  se scriu pe dosar).

Informații suplimentare -în brosura atasata

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Attachments:
Download this file (Brosura_ admitere_ 2018.pdf)Brosura_ admitere_ 2018.pdf[ ]137 kB

Posibilitate de cazare în Campus Hașdeu în perioada admiterii din iulie 2018

Cei care au nevoie de un loc de cazare în perioada admiterii, îl pot obține în Căminul Studențesc nr. 3, Hașdeu. Locurile de cazare sunt disponibile pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Cluj-Napoca sau locuiesc la mai mult de 20 km de Cluj-Napoca.

Pentru cazare este nevoie de o cerere și o copie după cartea de identitate, documente care trebuie trimise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau depuse la Serviciul Social al UBB, str. I. C. Bratianu, nr 14, în intervalul orar 8-16, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată pentru cazare.

Tariful de cazare este de 25 lei/pat/noapte.

Plata cazării se poate face in numerar sau card, la administația Căminului Studențesc nr.3, de luni până vineri, în intervalul orar 7-15.

Contact Căminul 3:
adresa: str. B.P.Haşdeu, nr.45
telefon: 0264-405300 interior: 6420
administrator Adriana NEGRU

Contact Serviciul Social
adresa: str. I. C. Bratianu, nr 14
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
telefon.: 0264-405315
Program de audienţe: 8,00 - 16,00

Facultatea de Drept oferă 2 locuri bugetate pentru cetățenii străini de origine etnică română, din Republica Moldova.

Criteriile de admitere pentru locuri bugetate:
1. Eseu motivaţional notat cu calificativul Admis/Respins. (care trebuie sa conţină
obligatoriu următoarele date ale candidatului: nume, prenume, seria şi numărul paşaportului)Eseul se va transmite prin email la facultatea/facultățile pentru care candidatul a optat la preînscrierea online. 
2. Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media de bacalaureat.
3. Criteriu de departajare: media anilor de liceu.

I . ÎNSCRIERE - termen limită - 18.07.2018 . Pentru înscriere ,aceștia vor trebui să urmeze următorii pași:

1.Până miercuri,18 iulie 2018  -preînscriere online OBLIGATORIE pe site-ul facultatii - https://admitere.law.ubbcluj.ro/ și pe cel al universității https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere 

2. Până miercuri,18 iulie 2018 -După preînscrierea online, candidatul pentru Facultatea de Drept va transmite eseul motivațional prin email la
Facultatea de Drept - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3. După primirea eseului motivațional, candidaților li se va comunica, prin email, numărul legitimației de concurs.
Conform noilor reglementări ale U.E. cu privire la procesarea datelor cu caracterpersonal, listele cu rezultatele admiterii nu vor fi nominale. Candidații se vor identifica cu numărul legitimației de concurs.

II. AFIȘAREA LISTELOR INIȚIALE - 19.07.2018

III. CONTESTAȚII/SESIZĂRI - 19.07.2018-20.07.2018

IV. CONFIMAREA LOCURILOR 21.07.2018-23.07.2018

Pentru confirmarea locului, candidații vor transmite prin email la facultate Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. formularul Anexa 4 (anexat mai jos) completat și semnat, împreună cu documentele menționate mai jos în perioada 21.07.2018-23.07.2018:

1.Copia certificatului de naștere, tradus în limba română;

2. Copia pașaportului (primele 3 pagini), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;

3. Copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română 

4. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română 

5. Copia foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română 

6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3, (cu excepţia candidatilor din Republica Moldova);

Transmiterea dosarului se va face într-un singur fișier, cu dimensiunea de max. 10 MB, denumit cu numele candidatului.


Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, care poate fi la o specializare unde a fost declarat ADMIS, sau la o specializare unde a fost declarat ÎN AȘTEPTARE.


 Documentele în original se vor depune la înmatriculare.

V. AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE - 24.07.2018

Informații suplimentare - http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_etnici_romani/ și în documentele atașate

Important - PENTRU ADMITEREA PE LOCURI LA TAXĂ, CANDIDAȚII ETNICI ROMÂNI POT OPTA PENTRU ORICARE DINTRE SPECIALIZĂRILE SCOASE LA CONCURS DE CĂTRE UNIVERSITATE. ADMITEREA SE VA DESFĂȘURA CONFORM
PROCEDURILOR SPECIFICE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI.(test de raționament logic)

INFORMATIILE CU PRIVIRE LA ADMITEREA CETATENILOR STRAINI/ECHIVALARE DIPLOME SUNT DISPONIBILE LA URMATOARELE LINK-URI:

pentru etnici romani, nivel licenta
https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_etnici_romani/

pentru etnici romani, nivel masterat
https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/candidati_etnici_romani/

echivalare studii, pentru cetateni din state membre ale UE, SEE si CE sau cetateni romani cu studii efectuate in strainatate
https://admitere.ubbcluj.ro/ro/reglementari/

pentru cetateni nonUE
http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

Sambata, 14 iulie 2018 si duminica, 15i ulie 2018, la Centrul de Cooperari Internationale (str. Avram Iancu nr. 68, etaj 1, camera 6) se vor putea depune doasare de echivalare in intervalul orar 9-13.

Informații suplimentare

Corina TODEA

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11