simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

În fișierele atașate veți găsi subiectele  de admitere (broșurile 1,2,3,4 pentru limba română și 5,6 pentru maghiară), precum și baremele de corectare.

Testul de raţionament logic a fost punctat astfel:
- 1 punct din oficiu
- 0,15 puncte /grila

 

 

În fișierele atașate se găsesc listele cu repartizarea candidaţilor în sălile de examen.

Vor fi 2 locaţii unde se va desfăşura testul de raţionament logic:

Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor, Strada Teodor Mihali 58-60 în următoarele săli:

- Aula Victor Jinga -de la A la  D (Dan Ab).

- Amfiteatrul A1 -de la D (Dan De.) la  I (Istoan)

- Amfiteatrul 001- de la I ( Iurascu) la M ( Mazare)

- Amfiteatrul  022 - de la M (Mățăoanu) la N (Neagu)

- Amfiteatrul 036 -de la  N (Neamtiu) la  P (Pintea)

 Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11 în următoarele săli:

-Amfiteatrul Aurelian Ionașcu - de la P (Pisica) la  S (Scridon)

- Amfiteatrul Traian Pop - de la S (Scripcariu) la V (Vasilescu)

-Amfiteatrul Eugeniu Speranția de la V (Vasiliu) la Z

 

În vederea susţinerii probei de concurs din data de 18.07.2018 candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs la ora 08 :00, în ordinea de pe listele afişate, fiind legitimaţi cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs.

Proba va începe la ora 09:00.

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

 

Proba va cuprinde un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. Durată probei de concurs este de 1 oră de la terminarea distribuirii chestionarelor.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE EXCLUSIV CU NUMĂRUL DE LEGITIMAȚIE PRIMIT ȘI NU NOMINAL, CA ATARE PĂSTRAȚI LEGITIMAȚIA DE CONCURS PENTRU A VĂ PUTEA IDENTIFICA PE LISTE!

Corectarea lucrărilor se va face doar informatic, inclusiv în cazul contestaţiilor

Vă dorim succes!

IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

Specializarea DREPT : 4 ani – IF (învăţământ cu frecvenţă) şi ID (învăţământ la distanţă); linia de studiu: română

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2018-2019

Cu frecvenţă, BUGET - români - 147

                                  - maghiari - 20

                                - etnici români, din Republica Moldova -2

 Cu frecvenţă, TAXĂ - români - 340

                                  - maghiari - 20

 Învăţământ la distanţă, TAXĂ- 100

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2018:


11 – 13 şi 16-17 iulie 2018 - înscrieri - între orele 8,30-14,00

18 iulie 2018 - proba scrisă -ora 9,00

19 iulie 2018 - afişarea rezultatelor 

 

20 iulie 2018 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

 

20 – 21 şi 23-26 iulie 2018 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate -

                                                 între orele 8,30- 14,00

 

27 iulie 2018 - afişarea rezultatelor finale

CRITERII ADMITERE:

1. Criterii de selecţie:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere;
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

Potrivit Regulamentului de admitere al facultăţii, înscrierea la concursul de admitere și confirmarea locului se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ.

Actele necesare

1. Fișa de înscriere care se complează online, după data de 9 iulie 2018 -https://admitere.law.ubbcluj.ro/

2. Diploma de bacalaureat/ diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă de absolvire în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau în copie legalizată - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
3. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
4 Copie simplă act de identitate;
5. Certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate (daca este cazul) ;
6. Adeverinţă medicală tip (în original);
7. Două fotografii tip buletin de identitate (3/4) (numele și prenumele  se scriu pe verso);
8. Dovada plăţii taxelor de admitere(220+30 lei) – chitanţe - taxa se achita la casieria facultatii;
9. Pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă) ;
10 Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate);
11. Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii;
12. Dosar plic (numele și prenumele  se scriu pe dosar).

Informații suplimentare -în brosura atasata

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Attachments:
Download this file (Brosura_ admitere_ 2018.pdf)Brosura_ admitere_ 2018.pdf[ ]137 kB

Posibilitate de cazare în Campus Hașdeu în perioada admiterii din iulie 2018

Cei care au nevoie de un loc de cazare în perioada admiterii, îl pot obține în Căminul Studențesc nr. 3, Hașdeu. Locurile de cazare sunt disponibile pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Cluj-Napoca sau locuiesc la mai mult de 20 km de Cluj-Napoca.

Pentru cazare este nevoie de o cerere și o copie după cartea de identitate, documente care trebuie trimise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau depuse la Serviciul Social al UBB, str. I. C. Bratianu, nr 14, în intervalul orar 8-16, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată pentru cazare.

Tariful de cazare este de 25 lei/pat/noapte.

Plata cazării se poate face in numerar sau card, la administația Căminului Studențesc nr.3, de luni până vineri, în intervalul orar 7-15.

Contact Căminul 3:
adresa: str. B.P.Haşdeu, nr.45
telefon: 0264-405300 interior: 6420
administrator Adriana NEGRU

Contact Serviciul Social
adresa: str. I. C. Bratianu, nr 14
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
telefon.: 0264-405315
Program de audienţe: 8,00 - 16,00

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11