simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

REZULTATELE PROVIZORII PENTRU CANDIDAȚII ETNICI ROMÂNI SUNT AFIȘATE ÎN DOCUMENTELE DE MAI JOS.

Contestațiile se vor trimite prin email pana marți, 23 iulie 2019, ora 16 la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

CONFIRMAREA LOCULUI -23.07.2019-25.07.2019 - (ÎN DATA DE 25 IULIE CONFIRMĂRILE SE POT FACE PÂNĂ LA ORA 16:00).

În caz contrar se va pierde locul obţinut!!

Conform noilor reglementări ale U.E. cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, listele cu rezultatele admiterii nu vor fi nominale.Candidații se vor identifica cu numărul legitimației de concurs.

Pentru confirmarea locului, candidații vor transmite prin email la facultate  la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. -formularul Anexa 4 completat și semnat, împreună cu documentele menționate mai jos. Transmiterea dosarului se va face într-un singur fișier, cu dimensiunea de max. 10 MB, denumit cu numele candidatului în perioada 23.07.2019-25.07.2019 - (ÎN DATA DE 25 IULIE CONFIRMĂRILE SE POT FACE PÂNĂ LA ORA 16:00)

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, care poate fi la o specializare unde a fost declarat ADMIS, sau la o specializare unde a fost declarat RESPINS.

Documentele în original se vor depune la înmatriculare.

Lista documentelor necesare pentru confirmare:

1. Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
2. Copia pașaportului (primele 3 pagini), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
3. Copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
4. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
5. Copia foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau întro limbă de circulație internațională;
6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3, (cu excepţia candidatilor din Republica Moldova);

Vor fi 2 locaţii unde se va desfăşura testul de raţionament logic:

- Facultatea de Ştiinte Economice şi Gestiunea Afacerilor, Strada Teodor Mihali 58-60

 - Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11:

FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR, STRADA TEODOR MIHALI 58-60 ÎN URMĂTOARELE SĂLI:


- Aula Victor Jinga -de la A la C (Cocian G.)

- Amfiteatrul A1 -de la C (Cocian L.) la G (Ghe.)

- Amfiteatrul 001- de la G (Ghir.) la I ( Istrate)

- Amfiteatrul 022 - de la I (Iudean) la M (Matei Da.)

- Amfiteatrul 036 -de la M (Matei Di.) la M (Muț)

- Amfiteatrul 009 - de la M (Muz.) la P (Pal)

- Amfiteatrul 026 - de la P (Pala.) la P (Plat.)

 

FACULTATEA DE DREPT, STR. AVRAM IANCU NR. 11 ÎN URMĂTOARELE SĂLI:

-Amfiteatrul Aurelian Ionașcu - de la P (Pleșa) la R (Rusu R.)

- Amfiteatrul Traian Pop - de la R (Rusu V.) la T (Toma B.)

-Amfiteatrul Eugeniu Speranția de la T (Toma T) la V (Ver.)

- Sala 103 de la V (Vin.) la Z

 

În vederea susţinerii probei de concurs din data de 23.07.2019 candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs la ora 09 :00, în ordinea de pe listele afişate, fiind legitimaţi cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs.
Proba va începe la ora 10:00.

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaților să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

 Proba va cuprinde un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. Durată probei de concurs este de 1 oră de la terminarea distribuirii chestionarelor.

REZULTATELE VOR FI AFIȘATE EXCLUSIV CU NUMĂRUL DE LEGITIMAȚIE PRIMIT ȘI NU NOMINAL, CA ATARE PĂSTRAȚI LEGITIMAȚIA DE CONCURS PENTRU A VĂ PUTEA IDENTIFICA PE LISTE!

Corectarea lucrărilor se va face doar informatic, inclusiv în cazul contestaţiilor

Vă dorim succes!

Attachments:
Download this file (Repartizare candidati.pdf)Repartizare candidati.pdf[ ]649 kB

Pentru anul universitar 2019-2020, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

- ID (învăţământ la distanţă)

 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE aprobată PENTRU ANUL 2019-2020

 

- Invăţământ cu frecvenţă, ROMÂNI- buget -147 locuri

- taxă - 350 locuri

- Invăţământ cu frecvenţă, MAGHIARI- buget - 21 locuri

- taxă - 20 locuri

 

- Invăţământ cu frecvenţă, MEDIUL RURAL (candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- buget - 6 locuri

- Învățământ cu frecvență -etnici buget -1 loc

- Invăţământ LA DISTANȚĂ - taxă -100 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2019:

16-20 şi 22 iulie 2019 - înscrieri - între orele 8,30-14,00

23 iulie 2019 - proba scrisă - ora 10,00

24 iulie 2019 - afişarea rezultatelor

25 iulie 2019 - depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora

25– 26 şi 29-30 iulie 2019 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate între orele 8,30-14,00

31 iulie 2019 - afişarea rezultatelor finale

TAXA DE ȘCOLARIZARE : 3600 LEI/AN UNIVERSITAR

CRITERII ADMITERE:

Criterii de selecţie:
- o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere;
- media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

 

ACTELE NECESARE

1. Fișa de înscriere care se complează online, după data de 10 iulie 2019 -https://admitere.law.ubbcluj.ro/ și declarația de consimțământ (poate fi downloadată din secțiunea Documente -Declaratie_date_2019_CSU)

2. Diploma de bacalaureat/ diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă de absolvire în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau în copie legalizată - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
3. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
4 Copie simplă act de identitate;
5. Certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate (daca este cazul) ;
6. Adeverinţă medicală tip (în original);
7. Două fotografii tip buletin de identitate (3/4) (numele și prenumele se scriu pe verso);
8. Dovada plăţii taxelor de admitere(220+30 lei) – chitanţe - taxa se achita la casieria facultatii;
9. Pentru cei care sunt studenţi sau au fost studenţi la altă specializare - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student/fost student (buget/taxă) ;
10 Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate);
11. Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii;
12. Dosar plic (numele și prenumele se scriu pe dosar).

Potrivit Regulamentului de admitere al UBB, înscrierea la concursul de admitere și confirmarea locului se va face PERSONAL (de către candidat). Înscrierea de către o altă persoană poate fi realizată doar pe bază de PROCURĂ NOTARIALA.

 

IMPORTANT - Un candidat poate fi admis și inmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent dacă sunt din aceleași ciclu de studiu sau din cicluri de studii diferite!

Date de contact:
FACULTATEA DE DREPT
OFICIUL PERMANENT AL ADMITERII
Biroul P3, str. Avram Iancu nr.11
400089, CLUJ NAPOCA
Tel: 0264-450443
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
http://law.ubbcluj.ro

Informaţii legate de ADMITEREA STUDENŢILOR DIN ALTE ŢĂRI găsiţi pe siteul Centrului de Cooperări Internaţionale - http://www.cci.ubbcluj.ro/ :

- Pentru candidaţii proveniţi din tările UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/eu_students.php

-Pentru candidaţii proveniti din ţările NON UE -http://www.cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php

- Pentru candidaţii românii cu studii în străinătate -Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de cetățenii români - https://www.cnred.edu.ro/ro

- Pentru candidaţii etnici români -https://law.ubbcluj.ro/index.php/admitere/admitere-nivel-licenta/3251-admiterea-la-studii-universitare-de-licenta-a-cetatenilor-straini-de-origine-etnica-romana-2019

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la

Corina TODEA

Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Posibilitate de cazare  în Campus Hașdeu în perioada admiterii din iulie
Cei care au nevoie de un loc de cazare în perioada admiterii, îl pot obține în Căminul Studențesc nr.5, Hașdeu. Locurile de cazare sunt disponibile pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Cluj-Napoca sau locuiesc la mai mult de 20 km de Cluj-Napoca.
Pentru cazare este nevoie de o cerere și o copie după cartea de identitate, documente care trebuie trimise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau depuse la Serviciul Social al UBB, str. I. C. Bratianu, nr 14, în intervalul orar 8-16, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată pentru cazare. 
Tariful de cazare este de 25 lei/pat/noapte.
Plata cazării se poate face astfel:
În numerar sau card, la administația Căminului Studențesc nr.5, de luni până vineri, în intervalul orar 7-15.
Cazarea se realizează în Căminul Studențesc nr. 5
Căminul Studențesc nr. 5 , str. B.P.Haşdeu, nr. 45, Cluj-Napoca, este unul dintre căminele Studențesti ale UBB cu 5 locuri în cameră, câte un oficiu pentru gătit pe fiecare palier și baie comună la fiecare etaj.
Contact Căminul 5: 
ADRESA: str. B.P.Haşdeu, nr.45 
TELEFON: 0264-405300 interior: 6424
ADMINISTRATOR Szasz Marinela
Contact Serviciul Social
ADRESA: str. I. C. Bratianu, nr 14
E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
TELEFON.: 0264-405315
PROGRAM DE AUDIENŢE: 8,00 - 16,00

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11