simona4Oficiul permanent al admiterii

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Afişier admitere nivel licenţă

Informaţii ce privesc concursul de admitere.

Testul de raţionament logic a fost punctat astfel:
- 1 punct din oficiu
- 0,15 puncte /grila

În vederea susţinerii probei de concurs din data de 23 iulie candidaţii vor fi introduşi în sala de concurs la ora 15:00, în ordinea de pe listele afişate, fiind legitimaţi cu actul de identitate şi legitimaţia de concurs.

Proba va începe la ora 16:00.

Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris corespunzătoare, de culoare neagră.

Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaţilor să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.

!!! Important - Datorită lucrărilor de pe strada Avram Iancu, accesul în clădirea Facultăţii de Drept se va face de pe strada Potaissa nr.1(prin spatele clădirii)!!!

LISTA SPECIALIZĂRILOR

Specializarea DREPT: 4 ani – I.F. (învăţământ cu frecvenţă) şi I.D. (învăţământ la distanţă)

-linie de studiu: română

CRITERII ADMITERE

-nota obţinută la proba scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu o pondere de 50% din media de admitere
-media generală obţinută la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 50% din media de admitere

CALENDARUL ADMITERII 2015

15-18 şi 20-21 iulie 2015 - inscrieri, între orele 8,30-14,00
23 iulie 2015 -proba scrisa -  ora 16,00
24 iulie 2015 - afisarea rezultatelor
25 iulie 2015- depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
25 şi 27-30 iulie 2015 - confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
31 iulie 2015- afisarea locurilor finale

ACTE NECESARE:

1.copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta - în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat;
2.certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
3.copie simplă act de identitate;
4.certificatul de căsătorie în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate ;
5.adeverinţă medicală tip (în original);
6.două fotografii tip buletin de identitate (3/4);
7.dovada plăţii taxelor de admitere – chitanţe;
9.PT CEI CARE MAI SUNT/ AU FOST STUDENŢI LA O ALTA SPECIALIZARE - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (buget/taxă) ;
10.adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de inscriere (angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai BCU, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic (în activitate);
11.DOSAR PLIC.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

În acest an înscrierea la concursul de admitere presupune parcurgerea următorilor paşi :

1.Completarea on-line a fişei de înscriere, la următoarea adresă : law.ubbcluj.ro/admitere

2.Achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei+30 lei)

3.Validarea dosarului de către comisia de admitere

- Completarea fişei presupune crearea unui cont de utilizator pe acest site şi introducerea de către dvs. a datelor solicitate în formular, date care vor fi folosite în continuare de către comisia de admitere la validarea dosarului Dvs.

- Achitarea acestor taxe se va face la sediul facultăţii la ghişeul pentru plaţi taxe - parter.

La achitarea taxelor vă veţi prezenta cu buletinul de identitate şi o puteţi face doar după ce aţi completat formularul electronic!

- Vă veţi prezenta apoi în faţa comisiei de admitere cu dosarul conţinând actele necesare inclusiv chitanţa de plată a taxelor, care va valida dosarul în faţa dvs. şi va lista fişa de înscriere şi legitimaţia de concurs. Va trebui să semnaţi fişa de înscriere care va rămâne la comisie.

Odată cu primirea legitimaţiei de concurs sunteţi înscris la concursul de admitere

CIFRA DE SCOLARIZARE propusă PENTRU ANUL 2015-2016

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, buget

- români -155

- maghiari -20

- etnici -3

- tineri de origine română cu bac în România -1

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, taxă

- români -351

- maghiari -20

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, taxă

- români -100

 !!!În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie rromă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia rromilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

Pentru ADMITEREA cetăţenilor din statele membre UE,SEE,CF , precum si cetăţenii din statele non UE ,
candidatii se vor adresa pentru procedura de înscriere/echivalarea Centrului de Cooperari Internaţionale UBB (str. Avram Iancu nr.68) - http://cci.ubbcluj.ro/ - persoană de contact : - Corina TODEA,
Tel: 0040-264.429.762, ext. 6023, E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11