simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier disertaţie

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de disertaţie.

În vederea susținerii lucrărilor de disertație din 2 iulie 2020 găsiți în documentul atașat comisiile.

Toate comisiile vor începe la ora 9 :00.

Susținerea va avea loc online , iar pentru a participa este necesar:

1. să folosiți userul G Suite instituțional (@law.ubbcluj.ro) 

2. să vă logați în partea stângă a paginii la CALENDAR EXAMENE/Comisia la care suneți repartizat în funcție de specializarea masteratului și profesorul coordonator

3.să accesați primul link (SALA DE AȘTEPTARE) din dreptul comisiei dvs

Vă dorim succes!

 Specializarea INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, ora 9,00

Comisia 1
Conf. dr. Felicia Roşioru- preşedinte
Prof. dr. Emese Florian
Lect. dr. Adina Buciuman

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Dr. Şerban Mircioiu

Comisia 2
Prof. dr. Mircea Bob - preşedinte
Prof. dr. Ionuţ Popa
Lect. dr. Juanita Goicovici

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Lect. dr. Sergiu Golub

Specializarea ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ,ora 9,00

Comisia 3:
Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ - preşedinte
Prof. dr. Sergiu Bogdan
Lect. dr. Daniel Niţu

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Florin Streteanu

 Specializarea DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, ora 9,00

Comisia 4:
Conf. dr. Ovidiu Podaru - preşedinte
Lect. dr. Alina Oprea
Lect. dr. Kocsis Jozsef

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Paul Vasilescu
Prof. dr. Radu Catană
Conf. dr. Cosmin Costaş
Dr. Şerban Mircioiu

Specializarea DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR,
ora 9,00

Comisia 5:
Prof. dr. Radu Catană - preşedinte
Prof. dr. Ioana Vasiu
Conf. dr. Cosmin Costaş

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Dacian Dragoş
Conf. dr. Felicia Roşioru
Dr. Cătălin Rusu

Specializarea DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, ora 9,00

Comisia 6:
Conf. dr. Dan Andrei Popescu - preşedinte
Conf. dr. Fabian Gyula
Lect. dr. Andrea Chiş

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Emese Florian
Prof. dr. Szalayne-Sandor Erzsebet
Prof. dr. Balogh Zsolt

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE VARA pentru toate specializările  va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 29 iunie – 1 iulie 2020 (ora 11:59 am) 

2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 2 iulie 2020 

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen, absolvenții logându-se pe platformă cu contul insitutituțional.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA DISERTAŢIE :

Acestea se vor încărca în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Disertatie. Acest formular va fi disponibil până miercuri,1 iulie 2020, ora 11:59 AM.

Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

1. cerere tip de înscriere (formular atașat). Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.

2. declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formular atașat). Declarația se va lista, semna și scana în format pdf

3. diploma de licenţă (adeverinta licenta pentru absolventii 2019) Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat.

IMPORTANT -Studenții, absolvenți ai facultății de drept., UBB, promoția 2019 care nu și-au ridicat diploma de licență se vor putea înscrie cu ADEVERINȚA DE LICENȚĂ EMISĂ ÎN 2019 în aceleași condiții!

4. cartea de identitate

5. lucrarea de disertatie (format pdf)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

1.cerere tip de înscriere (formular atașat). Cererea se va lista, semna și scana în format pdf

2.declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formular atașat). Declarația se va lista, semna și scana.

3.diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu . Pentru studentii care au deja diploma si foaia matricola in original la dosar, se va face copie la secretariat.

4. diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă –Pentru studentii care au deja diploma si suplimentul in original la dosar, se va face copie la secretariat.

5.cartea de identitate

6. lucrarea de disertatie (format electronic -pdf)

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2017 şi anterioare 2017 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

În vederea susţinerii lucrărilor de disertaţie din data de 31 ianuarie 2020, se numesc comisiile de mai jos:

Specializările „ Instituții de drept privat” și  „ Dreptul european și dreptul național al afacerilor”– sala 115, etajul I, ora 9:00

Specializarea „ Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” – sala P7, parter, ora 9:00

Attachments:
Download this file (Comisii disertatie 31.01.20.pdf)Comisii disertatie 31.01.20.pdf[ ]50 kB

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE IARNA va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri:27-29 Ianuarie 2020 - secretariat Master (biroul P3) între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 31 Ianuarie 2020

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA DISERTAŢIE :

 

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată; Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a cartii de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului") Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a actului de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11