simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier disertaţie

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de disertaţie.

Date disertație FEBRUARIE 2022:

1. ÎNSCRIERI:  Luni, 31 ianuarie (ora 8:00 am) –Miercuri, 2 februarie 2022 (ora 11:59 am - la pranz)  

Înscrierile se vor face online, -prin încărcarea documentelor scanate în FORMULARUL DE INSCRIERE  -  https://forms.gle/mUkPVEk9e5JVKyjS6  până miercuri, 02.02.2022, ora 11:59 ( la amiaza). Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.

2. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE: Joi,3 februarie 2022

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online absolvenții logându-se pe platformă cu contul insitutituțional.

ACTE NECESARE- obligatorii

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

1. Cerere tip de înscriere -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.

2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor ATASATA MAI JOS Declarația se va lista, semna și scana în format pdf

3. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf)

4. Certificatul de nastere

5. Lucrarea de disertatie (format pdf)

6. Actul de identitate

* Studentii care au actele in original in dosar,  le vor solicita prin email la secretariat si le vor primi pe email scanatate ( termen de solicitare- pana in 27 ianuarie 2022)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

1.cerere tip de înscriere . Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.

2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.Declarația se va lista, semna și scana.

3.Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu  ( fata verso-format pdf)

*Daca diploma si foaia matricola se afla in original la facultate nu trebuie incarcate.

4. Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă ( fata verso-format pdf)

5. Certificatul de nastere

6. Lucrarea de disertatie (format electronic -pdf)

7. Actul de identitate

* Studentii care au actele in original in dosar,  le vor solicita prin email la secretariat si le vor primi pe email scanatate ( termen de solicitare- pana in 27 ianuarie 2022)

 

**Absolventii de master din promotiile mai vechi care doresc sa se inscrie la disertatie sunt rugati sa contacteze secretariatul master!

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2018 şi anterioare 2018 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

Se eliberează diplomele de master pentru sesiunea iulie 2020 de la Biroul de Acte de Studii al UBB, pe baza unei programari online prealabile.

Contact:
Program de lucru cu publicul:
Luni – Vineri: între orele 9 – 12

Adresa: str. Universităţii, nr. 7-9
Telefon: +40 264 405300, interior 5113

Pentru informații legate de eliberarea diplomelor de master consultați link-ul https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

Notele la DISERTAȚIE sunt afișate pe platfoma Academic Info la secțiunea CONSULTARE NOTE , o singura nota la rubrica Proba 2. 

În vederea susținerii lucrărilor de disertație din 1 iulie 2021 găsiți mai jos comisiile  și orele de începere.

Susținerea va avea loc online, iar pentru a participa este necesar:
 
1. să folosiți userul G Suite instituțional (@law.ubbcluj.ro) .
 
2. să vă logați în partea stângă a paginii la CALENDAR EXAMENE/Comisia la care suneți repartizat în funcție de specializarea masteratului și profesorul coordonator.
 
3.să accesați primul link (SALA DE AȘTEPTARE) din dreptul comisiei dvs.
 SUCCES!

Specializarea Instituţii de Drept privat, ora 10,30

Conf. dr. Dan-Andrei Popescu- preşedinte
Lect. dr. Juanita Goicovici
Lect. dr. Adina Buciuman

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Emese Florian
Conf. dr. Felicia Roșioru
Lect. dr. Andrea Chiș
Lect. dr. Sergiu Golub

Specializarea Ştiinţe penale şi criminalistică, ora 9,00

Conf. dr. Daniel Niţu - preşedinte
Prof. dr. Gheorghiță Mateuț
Lect. dr. Diana Ionescu

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Florin Streteanu
Prof. dr. Sergiu Bogdan
Conf. dr. Sorin Alămoreanu

Specializarea Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor, ora 9,30

Prof. dr. Ovidiu Podaru - preşedinte
Conf. dr. Cosmin Costaș
Lect. dr. Alina Oprea

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Paul Vasilescu
Prof. dr. Radu Catană
Lect. dr. Andrea Chiș
Lect. dr. Juanita Goicovici

Specializarea Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor, ora 10,00

Prof. dr. Ioana Vasiu – preşedinte
Prof. dr. Radu Catană
Prof. dr. Ionuț Popa

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Conf. dr. Felicia Roşioru
Conf. dr. Cosmin Costaș

Conf.dr. Marius Harosa

Prof.Catalin Stanescu

Specializarea Drept privat al Uniunii Europene, ora 9,00

Conf. dr. Fabian Gyula – preşedinte
Prof. dr. Emese Florian
Lect. dr. Andrea Chiş

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:

Prof. dr. Szalayne-Sandor Erzsebet
Conf. dr. Horvath Zsuzsanna

Date disertație 2021:

1. ÎNSCRIERI:  Luni, 28 iunie (ora 8:00 am) –Miercuri, 30 iunie 2021 (ora 11:59 am)

Înscrierile se vor face online, -prin încărcarea documentelor scanate în FORMULARUL DE INSCRIERE  de pe site-ul facultății, secțiunea Disertație , până miercuri, 30.06.2021, ora 11:59 ( la amiaza). Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.

2. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE: Joi,1 iulie 2021

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online absolvenții logându-se pe platformă cu contul insitutituțional.

ACTE NECESARE- obligatorii

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

1. Cerere tip de înscriere -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.

2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor ATASATA MAI JOS Declarația se va lista, semna și scana în format pdf

3. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf)

Pentru informații legate de eliberarea diplomelor de licență consultați link-ul https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

4. Certificatul de nastere

5. Lucrarea de disertatie (format pdf)

6. Actul de identitate

* STUDENTII CARE AU ACTELE IN ORIGINAL IN DOSAR, LE VOR PRIMI PE EMAIL SCANATATE DE LA SECRETARIAT

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

1.cerere tip de înscriere . Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.

2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.Declarația se va lista, semna și scana.

3.Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu  ( fata verso-format pdf)

*Daca diploma si foaia matricola se afla in original la facultate nu trebuie incarcate.

4. Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă ( fata verso-format pdf)

5. Certificatul de nastere

6. Lucrarea de disertatie (format electronic -pdf)

7. Actul de identitate

* STUDENTII CARE AU ACTELE IN ORIGINAL IN DOSAR, LE VOR PRIMI PE EMAIL SCANATATE DE LA SECRETARIAT

**Absolventii de master din promotiile mai vechi care doresc sa se inscrie la disertatie sunt rugati sa contacteze secretariatul master!

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2018 şi anterioare 2018 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

 

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11