simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier disertaţie

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de disertaţie.

Date disertație iulie 2023:

1. Înscrieri: 3 – 5 iulie 2023
Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în FORMULARUL DE INSCRIERE https://forms.gle/556jKLyBybk7UgiU6  până miercuri, 05.07.2023, ora 12:00.

2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație: FIZIC, la sediul Facultății -6 iulie 2023.

ACTELE NECESARE - obligatorii - se vor incarca online
Fiecare document va fi scanat in format PDF , astfel incat, la vizualizare sa nu fie necesara rotirea paginii

IMPORTANT-  este obligatorie incarcarea formei finale ale lucrarii de disertatie in platforma Turnitin conform anuntului https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5542:platforma-de-verificare-plagiat-turnitin&catid=36&Itemid=176

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB
1. Cerere-tip de înscriere -. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor- -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
3. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf).
4. Certificatul de naștere (format pdf)
5. Lucrarea de disertatie (format pdf)
6. Actul de identitate (format pdf)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate
1. Cerere-tip de înscriere - Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
3.Diploma de bacalaureat (fata verso -format pdf)
4. Foaia matricolă de la liceu (fata verso -format pdf)
5. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf)
6 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (fata verso -format pdf)
7. Certificatul de naștere (format pdf)
8. Lucrarea de disertatie (format pdf)
9. Actul de identitate - (format pdf)

 

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2020 şi anterioare 2020- dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

Date disertație FEBRUARIE 2023:


1. ÎNSCRIERI: Luni, 6 februarie–Miercuri, 8 februarie 2023 (ora 11:59 am - la prânz)

 

Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în FORMULARUL DE INSCRIERE https://forms.gle/5xnqgFitrU5A3twm9

 până Miercuri, 8 februarie 2023 (ora 11:59 am - la prânz). Accesul la formularul google se va face cu adresa instituțională.Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.


2. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE: FIZIC, la sediul Facultății - Joi, 9 februarie 2023, ora 10,30, sala 113. Componența comisiei poate fi consultată în documentul atașat.

 

ACTE NECESARE- obligatorii - se vor incarca online
Fiecare document va fi scanat in format PDF , astfel incat, la vizualizare sa nu fie necesara rotirea paginii

ACTELE NECESARE:

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB
1. Cerere-tip de înscriere -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor- -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
3. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf).
4. Certificatul de naștere  (format pdf)
5. Lucrarea de disertatie  (format pdf)
6. Actul de identitate  (format pdf)


Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate
1. Cerere-tip de înscriere
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
3.Diploma de bacalaureat  (fata verso -format pdf)
4. Foaia matricolă de la liceu  (fata verso -format pdf)
5. Diploma de licenţă  (fata verso -format pdf)
6 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă  (fata verso -format pdf)
7. Certificatul de naștere  (format pdf)
8. Lucrarea de disertatie  (format pdf)
9. Actul de identitate - (format pdf)

**Absolventii de master din promotiile mai vechi care doresc sa se inscrie la disertatie sunt rugati sa contacteze secretariatul master!

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2019 şi anterioare 2019- dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

Se eliberează diplomele de MASTER pentru sesiunea iulie 2021, de la Biroul de Acte de Studii al UBB (strada Universității nr. 7-9).

Accesul publicului se face exclusiv pe bază de programare.

Pentru informații legate de eliberarea diplomelor de MASTER vă rugăm să accesați link-ul https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii 

Date disertație IUNIE 2022:

 
1. ÎNSCRIERI:  Luni, 27 Iunie(ora 8:00 am) –Miercuri, 29 iunie 2022 (ora 11:59 am - la prânz)   -ONLINE
 
Înscrierile se vor face online, prin încărcarea documentelor scanate în FORMULARUL DE INSCRIERE  https://forms.gle/ZfD3zeAjYDAMnQsd8  până miercuri, 29.06.2022, ora 11:59 ( la amiaza). Accesul la formularul google se va face cu adresa instituțională.Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.
 
2. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE:  FIZIC, la sediul Facultății - Joi, 30 iunie 2022 (Comisiile vor fi afișate pe site, miercuri 29 iunie, după ora 16)
 
 
 
ACTE NECESARE- obligatorii -  se vor incarca online
Fiecare document va fi scanat in format PDF , astfel incat, la vizualizare sa nu fie necesara rotirea paginii
 
 
Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB
 
1. Cerere tip de înscriere -ATASATA MAI JOS. Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
 
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor ATASATA MAI JOS Declarația se va lista, semna și scana în format pdf
 
3. Diploma de licenţă (fata verso -format pdf). IMPORTANT - Absolventii nivel licenta 2021, vor trebuie sa isi ridice in prealabil diploma de licenta si suplimentul aferent (de la Biroul de Acte de Studii al universitatii de care apartin) si vor incarca aceasta diploma.
 
4. Certificatul de nastere - PDF
 
5. Lucrarea de disertatie (format pdf)
 
6. Actul de identitate -PDF
 
* * Studenții care au actele in original in dosar ( absolvenții anterior anului 2021), le vor primi prin email până în data de 17 iunie
 
Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate
 
1.Cerere tip de înscriere . Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.
 
2. Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.Declarația se va lista, semna și scana.
 
3.Diploma de bacalaureat ( fata verso format pdf)
4. Foaia matricolă de la liceu ( fata verso format pdf)
 
5. Diploma de licenţă ( fata verso format pdf)
6 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă ( fata verso format pdf)
 
7. Certificatul de nastere-pdf
 
8. Lucrarea de disertatie (format electronic -pdf)
 
9. Actul de identitate -pdf
 
* Studenții care au actele in original in dosar,  le vor primi prin email până în data de 17 iunie)
 
 
 
**Absolventii de master din promotiile mai vechi care doresc sa se inscrie la disertatie sunt rugati sa contacteze secretariatul master!
 
Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2019 şi anterioare 2019- dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11