simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier disertaţie

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de disertaţie.

Mai jos veți găsi comisiile de disertație pentru susținerea de joi, 4 iulie 2019

La susținerea lucrărilor de disertație vă veți prezenta cu actul de identitate!

Succes!

SPECIALIZAREA „ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ” - LABORATORUL DE CRIMINALISTICĂ, ORA 9,00

Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ – preşedinte
Prof. dr. Florin Streteanu
Prof. dr. Sergiu Bogdan

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Ioana Vasiu
Conf. dr. Sorin Alămoreanu
Lect. dr. Diana Ionescu
Lect. dr. Daniel Nițu

SPECIALIZAREA „INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT”, SALA P7, ORA 9,00
Conf. dr. Dan-Andrei Popescu – preşedinte
Prof. dr. Mircea Bob
Lect. dr. Sergiu Golub

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Ionuţ Popa
Conf. dr. Felicia Roşioru
Lect. dr. Juanita Goicovici
Lect. dr. Adina Buciuman

SPECIALIZAREA „DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR – SALA 117, ORA 9,00
Prof. dr. Paul Vasilescu – preşedinte
Prof. dr. Radu Catană
Conf. dr. Cosmin Costaş

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Lect. dr. Juanita Goicovici
Lect. dr. Alina Oprea
Lect. dr. Kocsis Jozsef

SPECIALIZAREA „DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE”, SALA 116, ORA 8,00
Conf. dr. Fabian Gyula– preşedinte
Prof. dr. Emese Florian
Lect. dr. Kocsis Jozsef

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Conf. dr. Berke Gyula

Attachments:
Download this file (Comisii disertatie.pdf)Comisii disertatie.pdf[ ]69 kB

Diplomele de MASTER aferente sesiunii iulie 2018 pot fi ridicate personal de către absolventi sau prin mandatar, de la biroul Acte de Studii al UBB (str. Universitătii 7-9, tel. 0264405300, interior 5113) de luni până vineri, între orele 9-12.

 

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE VARA (pentru specializările: INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT, ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ, DREPTUL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL AL AFACERILOR, DREPT PRIVAT AL UE) va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 1– 3 iulie 2019
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 4 iulie 2019

EXAMENUL DE DISERTAȚIE pentru specializarea DREPTUL INTERNAȚIONAL ȘI COMPARAT AL AFACERILOR- ICBL va avea loc în luna septembrie 2019 după următorul calendar:

1. Înscrieri: 4-6 septembrie 2019
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 10 septembrie 2019

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA DISERTAŢIE :

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată; Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a cartii de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului") Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a actului de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

 După susținerea disertației, toți absolvenții vor trebui să completeze fișa de lichidare (formularul se găsește la secretariat)
 
Fișa de lichidare va trebui semnată de către:
- Administratorul șef de facultate – la casierie
- Biblioteca facultății
- Serviciul contabilitate al UBB –str. I.C. Brătianu nr. 14
- Serviciul social al UBB –str. I.C. Brătianu nr. 14
- Cămin UBB – numai dacă ați stat la cămin
 
Pe baza fișei de lichidare se vor elibera diplomele de bacalaureat și licență din dosarul dvs.
 
Atenție! Dacă nu ridicați diplomele de la facultate până în 1 ianuarie 2020, se vor aplica taxe de stocare.
 
 
ADEVERINȚELE DE DISERTAȚIE (țin locul diplomei, până la eliberarea acesteia în decembrie 2019) pot fi ridicate numai personal sau cu procură notarială.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11