simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier disertaţie

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de disertaţie.

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE VARA pentru toate specializările  va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri: 29 iunie – 1 iulie 2020 (ora 11:59 am) 

2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 2 iulie 2020 

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen, absolvenții logându-se pe platformă cu contul insitutituțional.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA DISERTAŢIE :

Acestea se vor încărca în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Disertatie. Acest formular va fi disponibil până miercuri,1 iulie 2020, ora 11:59 AM.

Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

1. cerere tip de înscriere (formular atașat). Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.

2. declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formular atașat). Declarația se va lista, semna și scana în format pdf

3. diploma de licenţă (adeverinta licenta pentru absolventii 2019) Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat.

IMPORTANT -Studenții, absolvenți ai facultății de drept., UBB, promoția 2019 care nu și-au ridicat diploma de licență se vor putea înscrie cu ADEVERINȚA DE LICENȚĂ EMISĂ ÎN 2019 în aceleași condiții!

4. cartea de identitate

5. lucrarea de disertatie (format pdf)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

1.cerere tip de înscriere (formular atașat). Cererea se va lista, semna și scana în format pdf

2.declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formular atașat). Declarația se va lista, semna și scana.

3.diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu . Pentru studentii care au deja diploma si foaia matricola in original la dosar, se va face copie la secretariat.

4. diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă –Pentru studentii care au deja diploma si suplimentul in original la dosar, se va face copie la secretariat.

5.cartea de identitate

6. lucrarea de disertatie (format electronic -pdf)

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2017 şi anterioare 2017 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

În vederea susţinerii lucrărilor de disertaţie din data de 31 ianuarie 2020, se numesc comisiile de mai jos:

Specializările „ Instituții de drept privat” și  „ Dreptul european și dreptul național al afacerilor”– sala 115, etajul I, ora 9:00

Specializarea „ Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor” – sala P7, parter, ora 9:00

Attachments:
Download this file (Comisii disertatie 31.01.20.pdf)Comisii disertatie 31.01.20.pdf[ ]50 kB

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN SESIUNEA DE IARNA va avea loc după următorul calendar:

1. Înscrieri:27-29 Ianuarie 2020 - secretariat Master (biroul P3) între orele 9-12
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 31 Ianuarie 2020

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA DISERTAŢIE :

 

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de licenţă în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată; Pentru studentii care au deja diploma in original la dosar, se va face copie la secretariat

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a cartii de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

- cerere tip de înscriere (formularul se obţine de la secretariat)

- declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formularul se obţine de la secretariat)

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului")Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului") Pentru studentii care au deja aceste actele in original la dosar, se va face copie la secretariat

 

- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- o copie a actului de identitate

- un exemplar din lucrarea de disertatie (varianta tipărită, copertata)

- un exemplar din lucrarea de disertatie-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

Diplomele de MASTER aferente sesiunii iulie și septembrie 2019 pot fi ridicate personal de către absolventi sau prin mandatar, de la biroul Acte de Studii al UBB (str. Universitătii 7-9, tel. 0264405300, interior 5113) de luni până vineri, între orele 9-12.

 

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii sunt următoarele:

- carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original);

Pentru eliberarea diplomelor de licență, master, doctor: Codul QR generat în urma completării on line a chestionarului de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UBB (

Accesați aici chestionarul pentru absolvenți și selectați varianta corespunzătoare nivelului de studii absolvit.
https://insertiepm.ubbcluj.ro
Salvați sau printați codul QR primit prin e-mail/afisat la finalul chestionarului.
Codul QR poate fi prezentat pentru validare la Serviciul Acte de Studii, fie pe telefonul mobil sau alt dispozitiv, fie în varianta printată, în termen de 6 luni de la generare.

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

Actele de studii se eliberează titularului.

În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii instituţiei, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. La procură se anexează o copie a certififcatului de naştere al titularului, iar persoana împuternicită se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. Persoana împuternicită trebuie să prezinte chestionarul completat de titularul actelor de studii.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliu/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11