simona3Secretariat

Simona-Maria Pop
0264-450443,
0264-405300, int. 5927
smpop@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier disertaţie

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de disertaţie.

Date disertație februarie 2021:

1. ÎNSCRIERI: 25 (ora 8:00 am) – 28 ianuarie 2021 (ora 11:59 am)

 Înscrierile se vor face online,  UTILIZÂND EXCLUSIV CONTUL DVS INSTITUȚIONAL Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  -prin încărcarea documentelor scanate în formularul electronic de pe site-ul facultății, secțiunea Disertație, până joi, 28.01.2021, ora 11:59. Veți fi considerat înscris la disertație doar doar după primirea confirmării pe emailul instituțional.

2. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE: 4 februarie 2021

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen, absolvenții logându-se pe platformă cu contul insitutituțional

ACTE NECESARE

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

1. cerere tip de înscriere (formular atașat). Cererea se va lista, semna și scana în format pdf.

2. declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formular atașat). Declarația se va lista, semna și scana în format pdf

3. diploma de licenţă (fata verso -format pdf)

*Daca diploma de licenta se afla in original la facultate nu trebuie incarcata.

4. certificatul de nastere

5. lucrarea de disertatie (format pdf)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

1.cerere tip de înscriere (formular atașat). Cererea se va lista, semna și scana în format pdf

2.declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de disertaţie depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor.(formular atașat). Declarația se va lista, semna și scana.

3.diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu . ( fata verso-format pdf)

*Daca diploma si foaia matricola se afla in original la facultate nu trebuie incarcate.

4. diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă ( fata verso-format pdf)

*Daca diploma si suplimentul se afla in original la facultate nu trebuie incarcate.

5.  certificatul de nastere

6. lucrarea de disertatie (format electronic -pdf)

Pentru absolvenţii DE MASTER promoţiilor 2017 şi anterioare 2017 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON)

Documentele solicitate se incarcă separat, fiecare la categoria specifică. Pentru diploma de bacalaureat și foaia matricolă se scanează toate paginile și se incarcă întreg documentul.

Diplomele de master aferente sesiunii IULIE 2019 si FEBRUARIE 2020 pot fi ridicate personal de către licențiați sau prin mandatar, de la biroul ACTE DE STUDII al UBB (str. Universitătii 7-9) exclusiv pe bază de programare ONLINE.

Programări online:

https://eliberare-acte-studii.appointlet.com

 În vederea evitării aglomerării și pentru limitarea timpului de așteptare, vă rugăm insistent să respectați cu strictețe ora la care sunteți programat. Persoanele care se prezintă la Serviciul Acte de studii vor purta, în mod obligatoriu, mască de protecție și mănuși, vor respecta regulile de disciplină sanitară și distanța minimă de siguranță față de alte persoane.

Documente necesare pentru eliberarea diplomei de master:
 Carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original sau copie);

 Pentru eliberarea diplomelor de licență, master, doctor: Codul QR generat în urma completării on-line a chestionarului de evaluare a inserției pe piața muncii a absolvenților UBB.
Accesați chestionarul pentru absolvenți și selectați varianta corespunzătoare nivelului de studii absolvit.
https://insertiepm.ubbcluj.ro
Salvați sau printați codul QR primit prin e-mail/afisat la finalul chestionarului.
Codul QR poate fi prezentat pentru validare la Serviciul Acte de Studii, fie pe telefonul mobil sau alt dispozitiv, fie în varianta printată, în termen de 6 luni de la generare.

Actele de studii se eliberează titularului.
În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, acestea pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii/documente universitare.
În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată (numai în cazul procurilor care nu sunt întocmite într-o limbă de circulație internațională). Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

Notele la susținerea lucrărilor de disertație au fost afișate pe pagina personală a studenților.

http://law.ubbcluj.ro/privarea/

În vederea susținerii lucrărilor de disertație din 2 iulie 2020 găsiți în documentul atașat comisiile.

Toate comisiile vor începe la ora 9 :00.

Susținerea va avea loc online , iar pentru a participa este necesar:

1. să folosiți userul G Suite instituțional (@law.ubbcluj.ro) 

2. să vă logați în partea stângă a paginii la CALENDAR EXAMENE/Comisia la care suneți repartizat în funcție de specializarea masteratului și profesorul coordonator

3.să accesați primul link (SALA DE AȘTEPTARE) din dreptul comisiei dvs

Vă dorim succes!

 Specializarea INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT, ora 9,00

Comisia 1
Conf. dr. Felicia Roşioru- preşedinte
Prof. dr. Emese Florian
Lect. dr. Adina Buciuman

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Dr. Şerban Mircioiu

Comisia 2
Prof. dr. Mircea Bob - preşedinte
Prof. dr. Ionuţ Popa
Lect. dr. Juanita Goicovici

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Lect. dr. Sergiu Golub

Specializarea ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ,ora 9,00

Comisia 3:
Prof. dr. Gheorghiţă Mateuţ - preşedinte
Prof. dr. Sergiu Bogdan
Lect. dr. Daniel Niţu

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Florin Streteanu

 Specializarea DREPTUL EUROPEAN ŞI DREPTUL NAŢIONAL AL AFACERILOR, ora 9,00

Comisia 4:
Conf. dr. Ovidiu Podaru - preşedinte
Lect. dr. Alina Oprea
Lect. dr. Kocsis Jozsef

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Paul Vasilescu
Prof. dr. Radu Catană
Conf. dr. Cosmin Costaş
Dr. Şerban Mircioiu

Specializarea DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI COMPARAT AL AFACERILOR,
ora 9,00

Comisia 5:
Prof. dr. Radu Catană - preşedinte
Prof. dr. Ioana Vasiu
Conf. dr. Cosmin Costaş

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Dacian Dragoş
Conf. dr. Felicia Roşioru
Dr. Cătălin Rusu

Specializarea DREPT PRIVAT AL UNIUNII EUROPENE, ora 9,00

Comisia 6:
Conf. dr. Dan Andrei Popescu - preşedinte
Conf. dr. Fabian Gyula
Lect. dr. Andrea Chiş

La această comisie se vor susţine şi lucrările de disertaţie îndrumate de:
Prof. dr. Emese Florian
Prof. dr. Szalayne-Sandor Erzsebet
Prof. dr. Balogh Zsolt

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11