Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2019-2020, sesiunea IANUARIE 2020,  va avea loc după următorul calendar:

Date licenţă ianuarie 2020:

  1. Înscrieri: 20 – 23 ianuarie 2020
  2. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 27 ianuarie 2020
  3. Contestaţii la barem: 28 ianuarie 2020
  4. Soluţionarea contestaţiilor la barem: 28 ianuarie 2020
  5. Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 29 ianuarie 2020
  6. Depunerea contestaţiilor: 30 ianuarie 2020
  7. Afişarea rezultatelor finale: 30 ianuarie 2020
  8. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 31 ianuarie 2020

 

Actele necesare pentru înscrierea la licenţă sunt următoarele:

- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);
- diploma de bacalaureat în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- foaia matricolă de la liceu în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;

- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă (se trece numele pe spatele pozelor);

- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită, coperata)

- un exemplar din lucrarea de licenţă-format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;
- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2016 şi anterioare 2016 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

În data de 23 iulie 2019, secretariatul va fi ÎNCHIS din cauza desfășurării concursului de admitere, nivel licență.

ADEVERINȚA DE LICENȚĂ (ține locul diplomei, până la eliberarea acesteia în iunie 2020) POATE FI RIDICATĂ NUMAI PERSONAL SAU CU PROCURĂ NOTARIALĂ ÎNCEPÂND DE JOI, 11 IULIE 2019.

Notele la susținerea lucrării de licență au fost afișate pe pagina personală -http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php

După susținerea licenței, toți licențiații vor trebui să completeze fișa de lichidare (formularul se găsește la secretariat). 

Fișa de lichidare va trebui semnată de către:
- Administratorul șef de facultate – la casierie
- Biblioteca facultății
- Serviciul contabilitate al UBB –str. I.C. Brătianu nr. 14
- Serviciul social al UBB –str. I.C. Brătianu nr. 14
- Cămin UBB – numai dacă ați stat la cămin

Pe baza fișei de lichidare se vor elibera diplomele de bacalaureat din dosarul dvs.

Atenție! Dacă nu ridicați diploma de bacalaureat de la facultate până în 20 decembrie 2019, se va aplica taxa de stocare.

ADEVERINȚA DE LICENȚĂ (ține locul diplomei, până la eliberarea acesteia în iulie 2020) poate fi ridicată numai personal sau cu procură notarială la o dată ce va fi anunțată ulterior.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11