Secretariat

Mihaela Bîlc
0264-405300, int. 5987
anul4@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

Proba scrisă a examenului de licenţă din data de 3 iulie 2017 va începe la ora 9,00.

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la sala unde sunt repartizaţi la ora 8,45, având asupra lor Cartea de identitate şi un pix negru.

În fişierele ataşate mai jos găsiţi repartizarea pe săli a candidaţilor.

Organizarea examenului de licenţă în anul universitar 2016-2017 va avea loc după următorul calendar:

1.Înscrieri: 26 iunie – 30 iunie 2017 (la Secretariatul anului 4 - biroul P1)
2.Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă: 3 iulie 2017
3.Contestaţii la barem: 4 iulie 2017
4.Soluţionarea contestaţiilor la barem: 4 iulie 2017
5.Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 5 iulie 2017
6.Depunerea contestaţiilor: 6 iulie 2017
7.Afişarea rezultatelor finale: 6 iulie 2017
8.Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 7 iulie 2017

Actele necesare pentru înscrierea la licenţă sunt următoarele:

- cererea tip de înscriere (formularul se găseşte la secretariat);
- certificatul de naştere în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- o copie a cărţii de identitate (studenţii străini vor depune o copie a paşaportului, precum şi traducerea autorizată a certificatului de naştere);
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) în copie conformă cu originalul (certificarea se realizează la secretariat pe baza originalului) sau în copie legalizată;
- 2 fotografii color format 3x4 (tip buletin), realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă;
- un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită + format electronic – pe CD – în format doc, docx, odt sau rtf);
- o copie a certificatului de competenţă lingvistică;
- declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);

PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2014 şi anterioare 2014 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

 

Diplomele de licenţă - sesiunea iunie 2016 se eliberează de la biroul Acte de Studii al UBB (str. Universitătii 7-9), tel. 0264405300, interior 5113, de luni până vineri , între orele 9-12.

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii:

- Carte de identitate sau paşaport valabile (în original) şi certificat de naştere (în original);

Pentru actele de studii prevăzute cu "Loc pentru fotografie": 2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate);

Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

Pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor (licenţă, masterat, doctorat), absolvenţii vor completa un chestionar de evaluare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor UBB.

Informatii suplimentare : http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/acte_studii.php

Adeverinţele de licenţă - sesiunea februarie 2017, se eliberează pentru studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, începând de vineri 10.02.2017, la secretariatul anului I, în intervalul orar 9-12. 

Actele în original depuse la dosar (diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu) se ridică în baza fişei de lichidare.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11