Secretariat

Emilia Mureșan
0264-405300, int. 5927
anul1@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul:
Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Afişier licenţă

Informaţii despre organizarea şi susţinerea examenului de licenţă.

 ABSOLVENŢII Facultăţii de Drept care se înscriu la LICENŢĂ în sesiunea februarie 2017 şi care nu au susţinut NICIODATĂ testul de competenţă lingvistică la facultate, pot susţine acest test în data de 16 Ianuarie 2017, ora 17, sala Clinică Juridică.

 

ACTE NECESARE:

 1. o copie legalizată a certificatului de naştere;
 2. o copie xerox a cărţii de identitate;
 3. 2 fotografii ¾ (tip buletin) pe suport de hârtie fotografică;
 4. un exemplar din lucrarea de licenţă (varianta tipărită + format electronic – pe CD – în format doc,docx, odt sau rtf);
 5. o copie a certificatului de competenţă lingvistică eliberat de unul dintre centrele Alpha sau Lingua – minimum 17 puncte/B1 sau o copie a unuia din certificatele menţionate în anexa la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă;
 6. declaraţia pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru fals în declaraţii, prin care se atestă faptul că lucrarea de licenţă depusă în vederea susţinerii reprezintă o operă realizată de către candidat, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia dreptului de autor (formularul se obţine de la secretariat);
 7. fişa de înscriere (formularul se obţine de la secretariat).
 8. originalul diplomei de bacalaureat şi o copie xerox sau copie legalizată
 9. originalul foii matricole din liceu si o copie xerox sau copie legalizată
 10. PENTRU CEI CARE SUNT LA A TREIA PREZENTARE LA LICENŢĂ sau ABSOLVENŢII promoţiilor 2013 şi anterioare 2013 - dovada achitării taxei de înscriere (1.000 RON).

Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine astfel:

 • pe baza unui test de limbă gratuit, organizat de Departamentul de limbi străine de specialitate, la sediul facultăţii şi care permite o singurăprezentaresau
 • pe baza Testului Alpha sau Lingua, în urma căruia se eliberează un Certificat de competenţă lingvistică, cu valabilitate de 2ani şi care se organizează pe tot parcursul anului terminal conform programării domeniilor de studiu sau a facultăţilor.(pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul http://www.alpha.ubbcluj.ro/certificat.html)

Studenţii care au absolvit un program într-o altă limbă decât cea a liniilor de studii română, maghiară sau germană, nu au nevoie de certificat de competenţă lingvistică. Comisiile de licenţă pot recunoaşte la înscrierea la examenul de licenţă unul din tipurile de certificate cuprinse în ANEXA la Regulamentul de licenţă. Studenţii vor prezenta la înscrierea la licenţă o copie a certificatului respectiv.

Candidaţii la examenul de licenţă care au beneficiat de burse în cadrul ProgramuluiSOCRATES/ERASMUS pe o perioadă de cel puţin 3 luni sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de competenţă lingvistică, sub condiţia atestării calităţii de student SOCRATES/ERASMUS.

De asemenea, candidaţii care sunt licenţiaţi ai Facultăţii de Litere sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării certificatului de competenţă lingvistică. Aceştia vor trebui să prezinte o copie simplă a diplomei de licenţă

Attachments:
Download this file (Date si forma ex. licenta febr.2017.pdf)Calendar licenţă februarie 2017[ ]143 kB

Adeverinţele de licenţă- sesiunea iunie 2016, se eliberează pentru studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă începând de luni, 11.07.2016 la secretariatul anului IV, în intervalul orar 9-12.


Actele în original aflate la dosar se ridică în baza fişei de lichidare. Termenul de ridicare a acestora fără taxă de stocare este 15.12.2016

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11