dina4Liana - Dorina Pascadi
Administrator șef facultate
0264-405300, int 5915
mdliana@law.ubbcluj.ro
Orar
Luni - Vineri: 9 - 12

Administrator

CERERILE şi dosarele

pentru bursele sociale şi medicale se vor depune fizic la administratorul șef de facultate (sala P4), cu programare prealabilă pe https://calendly.com/burse-sociale/burse-sociale, în perioada

21 februarie - 11 martie 2022,

de luni până vineri,

între orele 9.00-12.00

VENITUL MAXIM ADMIS: 1.386 LEI.

 

 

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:

 

Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1.386 lei) vor depune următoarele documente:

 • cerere de bursă tip - se descarcă de pe site;
 • anexa nr. 7 - se decarcă de pe site;
 • anexa nr. 11- se descarcă de pe site;
 • copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
 • copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 • adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 • documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
  1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021;
  2. adeverinţă de şomaj pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021;
  3. adeverinţă de venit net, pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021;
 • declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • documente justificative de la Administraţia Financiară si Primărie privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 1. cerere de bursă tip - se descarcă de pe site;;
 2. anexa nr. 12 - se descarcă de pe site;copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 3. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3).

art. 16, aliniatul (3), punctul 3 - .studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare

Documentul medical va fi vizat şi de medicul de familie sau de medicul din cadrul UBB ( cabinetul medical este în cadrul Căminului Sport XXI – str. Pandurilor nr. 7 ).

În anul universitar 2021-2022 taxele de şcolarizare se pot achita în patru tranşe egale cu următoarele scadenţe:

 • Tranşa I ……………………………. 18 octombrie 2021
 • Tranşa II …………………………….06 decembrie 2021
 • Tranşa III ………………………………..15 martie 2022
 • Tranşa IV ………………………………..…16 mai 2022

        

         Nu se acordă reduceri pentru plata integrală a taxei de şcolarizare înainte de termenele programate.

Din cauza situației sanitare actuale, în anul universitar 2021-2022 achitarea taxelor către Facultatea de Drept va putea fi efectuată în continuare doar în sistem on-line.

În funcție de felul taxei puteți utiliza următoarele metode de plată:

 • direct în aplicația Academic Info – pentru taxele de școlarizare,
 • ordin de plată la orice bancă comercială românească la care dețineți cont, pentru orice fel de taxă,
 • prin aplicațiile de plăți ale diverselor bănci comerciale românești la care detineți cont ( ex. BT 24, NeoBT, George etc.) pentru orice fel de taxă.

Pentru plata prin intermediul băncilor comerciale trebuie să completați la detalii plată următoarele: numele celui pentru care se plătește (chiar dacă plata este efectuată de către altcineva), ce reprezintă plata și facultatea de drept.

Contul pentru plăți prin bancă comercială este:

RO35TREZ21620F330500XXXX

BN Trezoreria Cluj

CUI 4305849.

Plata prin REVOLUT este acceptată doar, direct, în aplicația Academic Info.

După efectuarea plății se va transmite o copie de pe OP/extras de cont pe mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

BURSE

Cererile-tip pentru burse DE PERFORMANŢĂ sau DE MERIT vor fi depuse la următorul link: https://forms.gle/WzxCUitQGtHRG1eb7 , în perioada

27 septembrie - 15 octombrie 2021,

de luni până vineri,

între orele 09.00-12.00

CERERile şi dosarele

pentru bursele sociale şi MEDICALE se vor depune fizic la administratorul șef de facultate (sala P4), cu programare prealabilă pe https://calendly.com/burse-sociale/burse-sociale, în perioada

27 septembrie - 15 octombrie 2021,

de luni până vineri,

între orele 9.00-13.00

VENITUL MAXIM ADMIS: 1.386 LEI.

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:

Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1.386 lei) vor depune următoarele documente:

 • cerere de bursă tip - se descarcă de pe site;
 • anexa nr. 7 - se decarcă de pe site;
 • anexa nr. 11- se descarcă de pe site;
 • copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
 • copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 • adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 • documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
  1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile iunie, iulie, august 2021;
  2. adeverinţă de şomaj pentru lunile iunie, iulie, august 2021;
  3. adeverinţă de venit net, pentru lunile iunie, iulie, august 2021;
 • declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • documente justificative de la Administraţia Financiară si Primărie privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

Pentru studentii a caror familii nu realizeaza niciun venit este obligatoriu sa se depuna la dosar ancheta sociala.

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 1. cerere de bursă tip - se descarcă de pe site;;
 2. anexa nr. 12 - se descarcă de pe site;copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 3. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3).

art. 16, aliniatul (3), punctul 3 - .studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare

Documentul medical va fi vizat şi de medicul de familie sau de medicul din cadrul UBB, dr. BOJAN Mircea ( cabinetul medical este în cadrul Căminului Sport XXI – str. Pandurilor nr. 7 ).

În funcție de situația epidemiologică din perioada de depunere, modalitatea de depunere a dosarelor de bursă socială/medicală se va modifica cu anunțarea în prealabil.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11