Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Secretariat învățământ la distanță

În fişierele anexate şi pe portalul ID regăsiţi programarea examenelor din sesiunea de restanţe toamnă (30.08 - 12.09.2021)

Pentru sesiunea de restanţe din toamnă, studenţii trebuie să opteze până în data de 29.08.2021, ora 8,00 pentru data planificată pentru fiecare examen. Opţiunea se exprimă în formă electronică (studenţii anilor 2-4), utilizând aplicaţia de evidenţă a studenţilor. (http://law.ubbcluj.ro/privarea/index.php)

Studentii anului I nu isi pot face programarile in linkul postat pentru ceilalti ani de studiu de la ID. Studentii anului I isi vad situatia doar in Academicinfo.

Neexprimarea în termen a opţiunii atrage imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea respectivă. Neplata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere aferente până la data de 26.08.2021 atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă.

Orice probleme legate de taxe, note sau alte probleme tehnice vor fi sesizate la secretariat până la data de 27.08.2021, ora 12. Acest tip de reclamaţii nu se vor lua în considerare după această dată şi nu pot fi invocate ca motiv pentru neefectuarea opţiunii pentru una din datele de examinare.

Potrivit art. 25 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea „Babeş-Bolyai”, în baza ECTS, „Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 30 de credite la disciplinele obligatorii (discipline de specialitate, complementare şi fundamentale) sunt exmatriculaţi”.
Aşadar, potrivit Art.26, studenţii anului I (2020-2021) care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor (30 credite fără limba străină) vor fi exmatriculaţi. Aceştia se pot reînmatricula DOAR prin ADMITERE, în anul universitar 2021-2022 sau în anii următori.

Informații tehnice legate de susținerea EXAMENULUI la disciplina Drept administrativ I – 18.06.2021, ORA 8:30

Examenul va avea loc online, prin intermediul platformei Google Classroom. Studenții de la ID se vor conecta la contul instituțional (@law.ubbcluj.ro) urmând ca apoi să acceseze clasa Google după cum urmează: SALA 3 – COD trmcmr4

Examenul va conține 25 grile a câte 4 variante de răspuns fiecare, cu cel puțin o variantă corectă. Fiecare grilă se va accesa prin intermediul unui formular google distinct. Pentru fiecare grilă studenții trebuie să completeze un cod de identificare. Atenție! Codul de identificare se poate schimba de la o întrebare la alta. Completarea greșită a codului de identificare va avea ca și consecință anularea răspunsului pentru acea grilă. Supraveghetorul va comunica cu studenții prin intermediul unui stream care va fi publicat la secțiunea stream din Google Classroom.

Examenul se va susține în data de 21/06/2121 respectiv 25/06/2021 conform listei atașate.
În ambele date, examinarea va începe la ora 09:00 pentru primii 3 studenți din listă, în caz de absenteism, vor intra ceilalți, în ordinea anunțată. Am rugămintea ca măcar primii 6 să fie conectați în camera de așteptare de unde vor fi chemați în sala de examen. Neprezentarea la examen conform repartiției nu dă dreptul studentului să se prezinte în cealaltă zi de examen. Mult succes!

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11