Narcisa ScrobotăSecretariat ID
Narcisa Scrobotă
0264-405300, int. 5911
0264-439126
id@law.ubbcluj.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:00

Pentru a vă programa o întâlnire la secretariat în vederea depunerii / ridicării de documente (carnete, adeverințe etc.), apăsați butonul de mai jos:

Programare

Secretariat învățământ la distanță

Consultarea lucrărilor la examenul de drept administrativ II(restante) va avea loc în data de 25.02.2022, ora 10,sala 106

Studenţii ID care au contractat disciplina Fundamente de antreprenoriat în sem.2 vor avea o întâlnire on-line marţi, 22 februarie 2022, la ora 12:00 p.m., pe Google Meet pe link-ul :

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/day/2022/2/22?tab=rc.

Logarea în întâlnire se face cu userul instituţional (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

 

 

Acordarea burselor de performanţă – extras (vezi Metodologia de acordare a burselor ID-IFR – 2021-2022)

Art. 1. În anul universitar 2021-2022 vor beneficia de burse studenţii înmatriculaţi în anul I, II, III şi IV de studii la forma de învăţământ la distanţă.

Art. 2. Bursele de performanţă se acordă semestrial şi vor avea un cuantum de 600 de lei.

Art. 3. Un student care urmează în paralel  un program IF şi unul ID/IFR nu poate primi 2 burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp

Art. 5. Plata burselor se va face printr-un singur transfer, în luna ulterioară celei în care se certifică obţinerea bursei (Vezi calendar – Anexa nr. 2).

Art. 7. Condiţia de bază pentru obţinerea unie burse de performanţă acordată de către UBB prin CFCIDFR este ca studentul să fie „integralist”.

Art. 8. Media minimă pentru obţinerea bursei de performanţă este 8,00 (opt).

Art. 10. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă:

  • Cerere tip de acordarea bursei (Anexa nr. 3)
  • Copie după actul de identitate (buletin, carte de identitate sau paşaport)
  • Extras de cont deschis pe numele persoanei care solicită bursa, din care să rezulte titularul şi codul IBAN, în original cu semnătura băncii sau extras de cont obţinut prin internet banking.

Dosarul se depune la secretariatul ID al Facultăţii de Drept, atât electronic cât şi fizic. În prima fază, la afişarea listei cu studenţii beneficiari ai bursei de performanţă, studentul depune documentele solicitate semnate şi scanate, în format electronic (vezi formularul). Conectarea se poate face doar cu userul institutional (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

https://forms.gle/UW4bm2bpKLytBNBy6

Dacă studentul declarat bursier nu depune – electronic în prima fază şi apoi fizic la secretariat – în termenul prevăzut de prezenta Metodologie dosarul pentru  acordarea bursei de performanţă (conform Anexei 2) îşi pierde dreptul la bursă pentru semestrul în cauză.

Calendar burse sem.1 2021-2022

  • 01-04 martie 2022 întocmirea listelor cu mediile studenţilor integralişti
  • 07 – 11 martie 2022 are loc depunerea dosarelor pentru obţinerea bursei de performanţă în varianta electronică: cu semnăturile în original, scanate şi încărcate în formular (formularul se inchide la ora 11:59 a.m.).
  • 07-18 martie 2022 – depunerea dosarelor pentru obţinerea bursei în original la Secretariatul ID al facultăţii (de luni pana vineri intre orele 9-12)
  • 14 martie 2022 – întocmirea listelor centralizatoare privind dosarele depuse
  • 15-16 martie 2022 – primirea contestaţiilor. Acestea se depun la secretariat scanat prin email şi fizic
  • 22-23 martie 2022 – întocmirea listelor finale cu studenţii bursieri şi transmiterea acestora către CFCIDFR
  • 19 aprilie 2022 – virarea burselor pe carduri (Studenţii care, din motive obiective, nu posedă un cont bancar vor fi programaţi să-şi ridice cuantumul bursei de la casieria universităţii la odată ce va fi comunicată secretariatelor din facultăţi) .

Formularul în care se depun electronic dosarele pentru bursa de performanţă este https://forms.gle/UW4bm2bpKLytBNBy6

Consultarea lucrarilor din sesiunea de restanţe iarnă la Dreptul familiei va avea loc duminică, 19 februarie 2022, ora 10, în sala 214.

sigla drept 180Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Drept

Str. Avram Iancu nr. 11
400089 Cluj-Napoca, Romania
+40 264 595504
http://law.ubbcluj.ro
/Drept.UBB.Cluj

Secretariat 
luni - vineri: 9 - 12

Taxe
luni - joi: 9 - 12
vineri: 9 - 11